Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Poprad

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Poprad
Kód zákazky: MHD_PP_2024
Kód oznámenia: 12179 - POS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 60112000-6
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk:
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Poprad
Adresa: Nábrežie Jána Pavla II.
05842 Poprad
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Nábrežie Jána Pavla II. Poprad 05842 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služby na prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy v meste Poprad v súlade so zámerom zabezpečiť verejnosti kvalitnú mestskú autobusovú dopravu na území mesta a zohľadniť sociálne a environmentálne aspekty regionálneho rozvoja a to na obdobie 10 rokov. Vozidlový park bude zložený v súlade so zákonom č. 214/2021 Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dopravca v ponuke preukáže spôsob plnenia kritérií v zmysle zákona č. 214/2021.

Vestník

Predbežné oznámenie

Identifikátor ÚVO: 1288422
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Poprad (ID: 32476)
 • Zákazka: Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Poprad (ID: 504318)
 • Typ oznámenia: Predbežné oznámenie a Pravidelné informatívne oznámenie
 • Typ formulára: Plánovanie
 • Identifikátor verzie oznámenia: 35fe9b6c-f6a5-4f55-a64e-3b4bb84377b4
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Predbežné oznámenie – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Poprad
 • IČO: 00326470
 • DIČ: 2021031144
 • Internetová adresa (URL): https://www.poprad.sk/
 • Adresa
 • Ulica: Nábrežie Jána Pavla II.
 • Číslo: 3
 • Mesto: Poprad
 • PSČ: 05842
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@mpprofit.sk
 • Telefónne číslo: +42142443891
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Poprad)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5858
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.2 Opis
 • Predpokladaný dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (v rámci tohto postupu): 31.07.2024
 • Referenčné číslo: MHD_PP_2024
 • Názov: Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Poprad
 • Opis: Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služby na prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy v meste Poprad v súlade so zámerom zabezpečiť verejnosti kvalitnú mestskú autobusovú dopravu na území mesta a zohľadniť sociálne a environmentálne aspekty regionálneho rozvoja a to na obdobie 10 rokov. Vozidlový park bude zložený v súlade so zákonom č. 214/2021 Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dopravca v ponuke preukáže spôsob plnenia kritérií v zmysle zákona č. 214/2021.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby verejnej cestnej dopravy
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Poprad
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Obstarávané služby sú podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave a zákona č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Opis zákazky bude bližšie opísaný v súťažných podkladoch. 2. Verejný obstarávateľ bude zadávať zákazku jedným z postupov pre nadlimitné zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 3. Predpokladaná dĺžka trvania zákazky je 120 mesiacov (10 rokov) s predpokladaným dátum začatia realizácie 1. januára 2025. 4. Verejný obstarávateľ nevylučuje, že pred začatím postupu verejného obstarávania uskutoční prípravné trhové konzultácie, a to za účelom prípravy verejného obstarávania a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania. V takom prípade bude verejný obstarávateľ postupovať v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 5. Verejný obstarávateľ si v zmysle čl. 7 ods. 2 Nariadenia vyhradzuje právo meniť informácie uvedené v tomto predbežnom oznámení. V prípade, ak sa tieto informácie zmenia po ich uverejnení, verejný obstarávateľ bezodkladne zverejní príslušnú opravu. Touto opravou sa nemení dátum predpokladaného uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazky.
5. Časti
 • 5.1 Informácia o časti
 • 5.1.1 GR-Part_well
 • Názov: Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Poprad
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov: Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Poprad
 • Opis: Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služby na prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy v meste Poprad v súlade so zámerom zabezpečiť verejnosti kvalitnú mestskú autobusovú dopravu na území mesta a zohľadniť sociálne a environmentálne aspekty regionálneho rozvoja a to na obdobie 10 rokov. Vozidlový park bude zložený v súlade so zákonom č. 214/2021 Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dopravca v ponuke preukáže spôsob plnenia kritérií v zmysle zákona č. 214/2021.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby verejnej cestnej dopravy
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Súťažné podklady
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504318
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)