Zabezpečenie stravovania elektronickou stravovacou kartou alebo ekvivalentom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie stravovania elektronickou stravovacou kartou alebo ekvivalentom
Kód zákazky: 11517/2024/KP/VO
Kód oznámenia: 12016 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 55520000-1
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 3.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Dopravný úrad
Adresa: Letisko M. R. Štefánika
82305 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Letisko M. R. Štefánika Bratislava - mestská časť Ružinov 82305 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je Zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa prostredníctvom stravovacích kariet vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávatelia, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať a v objednávateľom požadovaných stravovacích zariadeniach za predpokladu, že dané stravovacie zariadenia disponujú vhodným platobným terminálom. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 dokumentu Výzva na predkladanie ponúk.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1289434
1. Základné údaje
 • Organizácia: Dopravný úrad (ID: 78946)
 • Zákazka: Zabezpečenie stravovania elektronickou stravovacou kartou alebo ekvivalentom (ID: 504683)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Dopravný úrad
 • IČO: 42355826
 • DIČ: 2023985568
 • Adresa
 • Ulica: Letisko M. R. Štefánika
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82305
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: martin.cebo@nsat.sk
 • Telefónne číslo: +421903477844
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Dopravný úrad)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/15013
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 11517/2024/KP/VO
 • Názov: Zabezpečenie stravovania elektronickou stravovacou kartou alebo ekvivalentom
 • Opis: Predmetom zákazky je Zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa prostredníctvom stravovacích kariet vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávatelia, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať a v objednávateľom požadovaných stravovacích zariadeniach za predpokladu, že dane´ stravovacie zariadenia disponujú vhodným platobným terminálom. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 dokumentu Výzva na predkladanie ponúk.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby hromadného stravovania
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Podrobnosti sú uvedené v Prílohe č. 2 dokumentu Výzva na predkladanie ponúk.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zabezpečenie stravovania elektronickou stravovacou kartou alebo ekvivalentom
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Zabezpečenie stravovania elektronickou stravovacou kartou alebo ekvivalentom
 • Opis: Predmetom zákazky je Zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa prostredníctvom stravovacích kariet vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávatelia, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať a v objednávateľom požadovaných stravovacích zariadeniach za predpokladu, že dane´ stravovacie zariadenia disponujú vhodným platobným terminálom. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 dokumentu Výzva na predkladanie ponúk.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby hromadného stravovania
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Nevyžaduje sa
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 14.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 14.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Miesto otvárania ponúk: Adresa verejného obstarávateľa
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504683
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504683
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Dopravný úrad)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Dopravný úrad)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)