Výmena nákladového výťahu v objekte č. 8 Dielne a priestory väzby na parcele č.1028/26

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výmena nákladového výťahu v objekte č. 8 Dielne a priestory väzby na parcele č.1028/26
Kód zákazky: UVTOSaUVV-01463/36-IL-2024
Kód oznámenia: 12045 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 42416000-5
Predpokladaná hodnota: 75 368,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.5.2024 08:00
Vyhlásenie: 3.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Mierové námestie
01917 Ilava
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Mierové námestie Ilava 01917 Slovensko
Zdroj:

Popis

Výmena nákladového výťahu v obj. č. 8 Dielne a priestory väzby na parcele č. 1028/26 sa bude realizovať výmenou pôvodného nákladného výťahu s reťazovým prevodom, za nákladný výťah nový, s trakčným pohonom. Nový výťah musí byť prispôsobený podľa stávajúcich rozmerov a dispozície šachty v objekte č. 8. Napojenie sa uskutoční na existujúce rozvody elektrickej energie. Predmetom zákazky sú aj všetky stavebné práce potrebné k výmene výťahu a úpravy šachty (osekanie starej omietky, nová omietka, maľovanie šachty a podobne). Podľa Vyhlášky MPSV a R č. 508/2009 Z.z. je potrebné zabezpečiť všetky odborné skúšky na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1288972
1. Základné údaje
 • Organizácia: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby (ID: 12671)
 • Zákazka: Výmena nákladového výťahu v objekte č. 8 Dielne a priestory väzby na parcele č.1028/26 (ID: 504519)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
 • IČO: 00738344
 • DIČ: 2020608975
 • Adresa
 • Ulica: Mierové námestie
 • Číslo: 1
 • Mesto: Ilava
 • PSČ: 01917
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: jana.prilesanova@zvjs.sk
 • Telefónne číslo: +421422831803
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody na stavebné práce, tovar alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá nadobúda tovary a/alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/7984
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: UVTOSaUVV-01463/36-IL-2024
 • Názov: Výmena nákladového výťahu v objekte č. 8 Dielne a priestory väzby na parcele č.1028/26
 • Opis: Výmena nákladového výťahu v obj. č. 8 Dielne a priestory väzby na parcele č. 1028/26 sa bude realizovať výmenou pôvodného nákladného výťahu s reťazovým prevodom, za nákladný výťah nový, s trakčným pohonom. Nový výťah musí byť prispôsobený podľa stávajúcich rozmerov a dispozície šachty v objekte č. 8. Napojenie sa uskutoční na existujúce rozvody elektrickej energie. Predmetom zákazky sú aj všetky stavebné práce potrebné k výmene výťahu a úpravy šachty (osekanie starej omietky, nová omietka, maľovanie šachty a podobne). Podľa Vyhlášky MPSV a R č. 508/2009 Z.z. je potrebné zabezpečiť všetky odborné skúšky na uvedenie zariadenia do prevádzky.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 75 368.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 95 000.00
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Výťahy, šikmé výťahy, zdvíhadlá, eskalátory a pohyblivé chodníky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Výmena nákladového výťahu v obj. č. 8 Dielne a priestory väzby na parcele č. 1028/26
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Výmena nákladového výťahu v obj. č. 8 Dielne a priestory väzby na parcele č. 1028/26
 • Opis: Výmena nákladového výťahu v obj. č. 8 Dielne a priestory väzby na parcele č. 1028/26 sa bude realizovať výmenou pôvodného nákladného výťahu s reťazovým prevodom, za nákladný výťah nový, s trakčným pohonom. Nový výťah musí byť prispôsobený podľa stávajúcich rozmerov a dispozície šachty v objekte č. 8. Napojenie sa uskutoční na existujúce rozvody elektrickej energie. Predmetom zákazky sú aj všetky stavebné práce potrebné k výmene výťahu a úpravy šachty (osekanie starej omietky, nová omietka, maľovanie šachty a podobne). Podľa Vyhlášky MPSV a R č. 508/2009 Z.z. je potrebné zabezpečiť všetky odborné skúšky na uvedenie zariadenia do prevádzky.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 75 368.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Výťahy, šikmé výťahy, zdvíhadlá, eskalátory a pohyblivé chodníky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Mierové námestie č.1
 • Ulica: Mierové námestie
 • Mesto: Ilava
 • PSČ: 019 17
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 15.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 08:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 15.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 08:05
 • Miesto otvárania ponúk: ÚVTOSaÚVV Ilava, Mierové námestie č. 1.019 17 Ilava
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=504519&orgId=7984
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504519
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: platforma IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)