Vyhotovenie nového návrhu UX a UI dizajnu EPVO

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vyhotovenie nového návrhu UX a UI dizajnu EPVO
Kód zákazky: 1146/2024
Kód oznámenia: 11833 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71241000-9
Ostatné CPV: 72260000-5
79822500-7
Predpokladaná hodnota: 99 998,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.5.2024 11:00
Vyhlásenie: 2.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Úrad vlády Slovenskej republiky
Adresa: Námestie slobody
81370 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Námestie slobody Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81370 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je vytvorenie Štúdie zameranej na nový UX dizajn vrátane UI dizajnu pre informačný systém EPVO, ktorý vznikol zjednotením IS EVO a IS ET. Štúdia bude obsahovať analýzu súčasného stavu UX a UI EPVO, používateľský prieskum s účasťou všetkých relevantných cieľových skupín, návrh úpravy vytvorenie návrhu informačnej architektúry, vytvorenie interaktívneho modelu (wireframe), testovanie na vybranom množstve prizvaných používateľov, tak aby boli zastúpene relevantné cieľové skupiny. Podrobná špecifikácia požadovanej služby sa nachádza v Prílohe č.1 Špecifikácia predmetu zákazky.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Úrad vlády Slovenskej republiky

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1289218
1. Základné údaje
 • Organizácia: Úrad vlády Slovenskej republiky (ID: 53377)
 • Zákazka: Vyhotovenie nového návrhu UX a UI dizajnu EPVO (ID: 504627)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad vlády Slovenskej republiky
 • IČO: 00151513
 • DIČ: 2020845057
 • Názov organizačného útvaru: Úrad vlády Slovenskej republiky – Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava IČO: 0015 1513 0010 DIČ: 2020 8450 57 IČ DPH: SK20 2084 5057
 • Internetová adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/profily/234/show
 • Adresa
 • Ulica: Námestie slobody
 • Číslo: 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81370
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: katarina.cereova@vlada.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421220925409
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Kontaktné miesto
 • Kontaktné miesto
 • Názov organizácie: Úrad vlády Slovenskej republiky
 • Názov organizačného útvaru: Úrad vlády Slovenskej republiky – Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava IČO: 0015 1513 0010 DIČ: 2020 8450 57 IČ DPH: SK20 2084 5057
 • Internetová adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/profily/234/show
 • Adresa kontaktného miesta
 • Ulica: Námestie slobody
 • Číslo: 1
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 81370
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: katarina.cereova@vlada.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421220925409
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Úrad vlády Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/234
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 1146/2024
 • Názov: Vyhotovenie nového návrhu UX a UI dizajnu EPVO
 • Opis: Predmetom zákazky je vytvorenie Štúdie zameranej na nový UX dizajn vrátane UI dizajnu pre informačný systém EPVO, ktorý vznikol zjednotením IS EVO a IS ET. Štúdia bude obsahovať analýzu súčasného stavu UX a UI EPVO, používateľský prieskum s účasťou všetkých relevantných cieľových skupín, návrh úpravy vytvorenie návrhu informačnej architektúry, vytvorenie interaktívneho modelu (wireframe), testovanie na vybranom množstve prizvaných používateľov, tak aby boli zastúpene relevantné cieľové skupiny. Podrobná špecifikácia požadovanej služby sa nachádza v Prílohe č.1 Špecifikácia predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 99 998
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 99 998
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 72260000, 79822500
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Tomášikova, Lakeside Park 02
 • Ulica: 64A
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 83104
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Vyhotovenie nového návrhu UX a UI dizajnu EPVO
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 1146/2024
 • Názov : Vyhotovenie nového návrhu UX a UI dizajnu EPVO
 • Opis: Predmetom zákazky je vytvorenie Štúdie zameranej na nový UX dizajn vrátane UI dizajnu pre informačný systém EPVO, ktorý vznikol zjednotením IS EVO a IS ET. Štúdia bude obsahovať analýzu súčasného stavu UX a UI EPVO, používateľský prieskum s účasťou všetkých relevantných cieľových skupín, návrh úpravy vytvorenie návrhu informačnej architektúry, vytvorenie interaktívneho modelu (wireframe), testovanie na vybranom množstve prizvaných používateľov, tak aby boli zastúpene relevantné cieľové skupiny. Podrobná špecifikácia požadovanej služby sa nachádza v Prílohe č.1 Špecifikácia predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 99 998
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 72260000, 79822500
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Tomášikova, Lakeside Park 02
 • Ulica: 64A
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 83104
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum ukončenia: 30.11.2024
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: sú uvedené v Zmluve o dielo na „Vyhotovenie nového návrhu UX a UI dizajnu EPVO“
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 10.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 11:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 10.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:15
 • Miesto otvárania ponúk: Úrad vlády Slovenskej republiky – Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo, Tomášikova 64A – Lakeside Park 02, 831 04 Bratislava
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504627
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504627
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)