Komerčné zdravotné poistenie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Komerčné zdravotné poistenie
Kód zákazky: PPZ-MPS2-2024/019226-002
Kód oznámenia: 11827 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 66512000-2
Predpokladaná hodnota: 10 779,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 2.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Pribinova Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81272 Slovensko
Zdroj:

Popis

Komerčné zdravotné pripoistenie pre príslušníkov Policajného zboru v služobnom pomere vyslaných na výkon štátnej služby v zahraničí vo funkcii policajný pridelenec a styčný dôstojník, a ich rodinných príslušníkov (manžel/-ka a dieťa) počas celej doby vyslania, a komerčné zdravotné pripoistenie a ďalšie komerčné poistenie pre príslušníkov Policajného zboru v služobnom pomere pôsobiacich v medzinárodných mierových misiách a operáciách civilného krízového manažmentu počas celej doby vyslania a príslušníkov ochrannej skupiny

Linky a dokumenty

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1289190
1. Základné údaje
 • Organizácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ID: 20276)
 • Zákazka: Komerčné zdravotné poistenie (ID: 504620)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • IČO: 00151866
 • DIČ: 2020571520
 • Adresa
 • Ulica: Pribinova
 • Číslo: 2
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81272
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce P PZ
 • E-mail: silvia.klacanovazakova@minv.sk
 • Telefónne číslo: 0961056411
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/239
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: PPZ-MPS2-2024/019226-002
 • Názov: Komerčné zdravotné poistenie
 • Opis: Komerčné zdravotné pripoistenie pre príslušníkov Policajného zboru v služobnom pomere vyslaných na výkon štátnej služby v zahraničí vo funkcii policajný pridelenec a styčný dôstojník, a ich rodinných príslušníkov (manžel/-ka a dieťa) počas celej doby vyslania, a komerčné zdravotné pripoistenie a ďalšie komerčné poistenie pre príslušníkov Policajného zboru v služobnom pomere pôsobiacich v medzinárodných mierových misiách a operáciách civilného krízového manažmentu počas celej doby vyslania a príslušníkov ochrannej skupiny
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 10 779
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 10 779
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Úrazové a nemocenské poistenie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Komerčné zdravotné poistenie
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: PPZ-MPS2-2024/019226-002
 • Názov : Komerčné zdravotné poistenie
 • Opis: Komerčné zdravotné pripoistenie pre príslušníkov Policajného zboru v služobnom pomere vyslaných na výkon štátnej služby v zahraničí vo funkcii policajný pridelenec a styčný dôstojník, a ich rodinných príslušníkov (manžel/-ka a dieťa) počas celej doby vyslania, a komerčné zdravotné pripoistenie a ďalšie komerčné poistenie pre príslušníkov Policajného zboru v služobnom pomere pôsobiacich v medzinárodných mierových misiách a operáciách civilného krízového manažmentu počas celej doby vyslania a príslušníkov ochrannej skupiny
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Úrazové a nemocenské poistenie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena poistenia za jednotlivú kategóriu/rok
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 10.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 10.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Miesto otvárania ponúk: Bratislava
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504620
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: platforma
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)