Prístupové turnikety na študentské domovy (hardvér a softvér)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prístupové turnikety na študentské domovy (hardvér a softvér)
Kód zákazky: 504463
Kód oznámenia: 11788 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 42961100-1
Predpokladaná hodnota: 99 332,25 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 2.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Prešovská univerzita v Prešove
Adresa: Ul. 17. novembra
08001 Prešov
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Ul. 17. novembra Prešov 08001 Slovensko ŠD - nový internát
Zdroj:

Popis

Predmetom tejto zákazky je nákup hardvéru a softvéru vrátane servisu: Požaduje sa 1 centrálny softvér na správu prístupov cez turnikety, parkovacie závory a perspektívne do budúcna aj prístupových zámkov, softvér pre turnikety, softvér pre parkovacie závory, softvér na elektronické zámky dverí a hardvér – bližšie v prílohe č.2 Špecifikácia a obrazová príloha. Všetko vrátane všetkých nákladov, tovar, práce, servis, komponenty, doprava a iné. Napájanie na 230V, priepustnosť min.40 osôb/min, sklopné ramená turniketu. Materiál turniketov: nerezová oceľ. Bezpečnosť: núdzové sklopenie ramien v prípade potreby.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1288819
1. Základné údaje
 • Organizácia: Prešovská univerzita v Prešove (ID: 41415)
 • Zákazka: Prístupové turnikety na študentské domovy (hardvér a softvér) (ID: 504463)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Prešovská univerzita v Prešove
 • IČO: 17070775
 • DIČ: 2020980082
 • Adresa
 • Ulica: Ul. 17. novembra
 • Číslo: 15
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 08001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: denisa.kravcova@unipo.sk
 • Telefónne číslo: +421517563163
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Prešovská univerzita v Prešove)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Vzdelávanie
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1994
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 504463
 • Názov: Prístupové turnikety na študentské domovy (hardvér a softvér)
 • Opis: Predmetom tejto zákazky je nákup hardvéru a softvéru vrátane servisu: Požaduje sa 1 centrálny softvér na správu prístupov cez turnikety, parkovacie závory a perspektívne do budúcna aj prístupových zámkov, softvér pre turnikety, softvér pre parkovacie závory, softvér na elektronické zámky dverí a hardvér – bližšie v prílohe č.2 Špecifikácia a obrazová príloha. Všetko vrátane všetkých nákladov, tovar, práce, servis, komponenty, doprava a iné. Napájanie na 230V, priepustnosť min.40 osôb/min, sklopné ramená turniketu. Materiál turniketov: nerezová oceľ. Bezpečnosť: núdzové sklopenie ramien v prípade potreby.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 99 332.25
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Systémy riadenia prístupu
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Prístupové brány
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: 17. novembra 13
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 080 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: ŠD - starý internát
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: 17. novembra 11
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 080 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: ŠD - nový internát
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Nám. mládeže 2
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 080 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: ŠD
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: 17. novembra č. 1
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 080 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: VŠA Serverovňa
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Prístupové turnikety na študentské domovy (hardvér a softvér)
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 504463
 • Názov : Prístupové turnikety na študentské domovy (hardvér a softvér)
 • Opis: Predmetom tejto zákazky je nákup hardvéru a softvéru vrátane servisu: Požaduje sa 1 centrálny softvér na správu prístupov cez turnikety, parkovacie závory a perspektívne do budúcna aj prístupových zámkov, softvér pre turnikety, softvér pre parkovacie závory, softvér na elektronické zámky dverí a hardvér – bližšie v prílohe č.2 Špecifikácia a obrazová príloha. Všetko vrátane všetkých nákladov, tovar, práce, servis, komponenty, doprava a iné. Napájanie na 230V, priepustnosť min.40 osôb/min, sklopné ramená turniketu. Materiál turniketov: nerezová oceľ. Bezpečnosť: núdzové sklopenie ramien v prípade potreby.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 99 332.25
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Systémy riadenia prístupu
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Prístupové brány
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: 17. novembra 13
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 080 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: ŠD - starý internát
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: 17. novembra 11
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 080 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: ŠD - nový internát
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Nám. mládeže 2
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 080 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: ŠD
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: 17. novembra č. 1
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 080 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: VŠA Serverovňa
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 5
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Rok
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Dielo dokončené do 27.08.2024, Servisná zmluva platná na 5 rokov odo dňa odovzdania diela.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa: §32 ods. 1 písm. f): uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (uchádzač predloží vyplnený, podpísaný vzor čestného vyhlásenia - príloha č.3). Uchádzač nesmie byť v registri so zákazom obchodovať vedenom na ÚVO: (overí verejný obstarávateľ): https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/register-osob-so-zakazom. §32 ods. 1 písm. e): uchádzač, ak nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie alebo ak nie je zapísaný vo verejne prístupných registroch ako je obchodný resp. živnostenský register, predloží doklad o oprávnení dodávať tovar/poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ akceptuje aj kópie vyššie uvedených dokladov alebo doklady vytlačené z webovej stránky príslušného orgánu. Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky s DPH v EUR zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky v zmysle §55 ods 1 (superreverzom) zákona o VO, tj. po zostavení poradia ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk sa splnenie podmienok účasti vyhodnotí iba u prvého uchádzača v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky s DPH v EUR - Cena celkom.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Elektronická fakturácia sa nevyžaduje - chybne automaticky generované eForms (BT-743-Lot).
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 24.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 24.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:15
 • Opis otvárania ponúk: Neverejné, prostredníctvom Elektronickej platformy IS EVO.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk v systéme EVO sa uskutoční na: Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra č. 15, Rektorát, č.m. 429, Prešov.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/1994,https://evo.isepvo.sk/evoportal/sk-sk/Public/ProfileSearch/Detail?id=1994
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504463
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma - IS EVO, https://www.isepvo.sk/
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)