Verejné osvetlenie a rekonštrukcia poškodeného chodníka A. Kmeťa a chodníka v m.č. Prejta popri ceste I/61

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Verejné osvetlenie a rekonštrukcia poškodeného chodníka A. Kmeťa a chodníka v m.č. Prejta popri ceste I/61
Kód zákazky: 1205/2024
Kód oznámenia: 11862 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 118 090,81 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 2.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Dubnica nad Váhom
Adresa: Bratislavská
01841 Dubnica nad Váhom
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Bratislavská Dubnica nad Váhom 01841 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom prác je oprava poškodeného chodníka A. Kmeťa podľa projektovej dokumentácie a technickej správy, ktorú vypracoval Bc. Adam Minarech a firma Lightech, s.r.o. pre verejné osvetlenie. Záujmom investora, ktorým je mesto Dubnica nad Váhom, je rekonštrukcia poškodeného chodníka na ul. A Kmeťa, výmena 9 ks stĺpov verejného osvetlenia a výmena poškodeného zábradlia. V rámci chodníka ide o výmenu asfaltového povrchu za dlažbu, poškodeného zábradlia, prepadnutých cestných obrubníkov a výmenu čadičových kociek za vsakovaciu prídlažbu pre lepšie odvodnenie komunikácie a chodníka. Požadujeme, aby sa zhotoviteľ riadil platnými technickými listami Mesta Dubnica nad Váhom. Minimálne požiadavky na verejné osvetlenie: - krytie svietidla min. IP 66 - chromatickosť min. 3000K - min. index podania farieb Ra=70 - merný výkon svietidla min. 120 lm/W - odolnosť proti mechanickému poškodeniu min. IK 08 - primárna ochrana pred prepätím minimálne na úrovni 10 KV - svietidlá musia byť vyhotovené s možnosťou výmeny predradníka, alebo LED modulu priamo na mieste prevádzky - svietidlo musí byť vybavené možnosťou servisu priamo na mieste bez nutnosti demontáže svietidla - svietidlá musia byť vybavené technológiou na kompenzáciu poklesu účinnosti LED diód a udržateľnosti svetelného toku po celú dobu životnosti - farba stĺpov – INOX C-45 Stavba sa nachádza v katastrálnom území Dubnica nad Váhom na C-KN parc. č. 4388, 1113. Oprava chodníka v m. č. Prejta rieši komplexnú rekonštrukciu existujúceho chodníka (z bet. kociek) pre peších v súbehu s cestou I/61ul. Trenčianska. Predmetom prác je oprava chodníka podľa projektovej dokumentácie a technickej správy, ktorú vypracovala spoločnosť Qvinz s.r.o. V rámci rekonštrukcie sa obnovia chodníky s novým krytom z bet. dlažby, je navrhnutá rekonštrukcia existujúcich vpustí, uloženie odvodňovacieho žľabu. Celková dĺžka rekonštruovaného chodníka je cca 47 m. Stavba sa nachádza v katastrálnom území Dubnica nad Váhom na E-KN parc. č. 5070/1. Pri realizácii je dôležité dodržiavať podmienky uvedené v technickej správe a technických listoch. Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1289283
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Dubnica nad Váhom (ID: 68542)
 • Zákazka: Verejné osvetlenie a rekonštrukcia poškodeného chodníka A. Kmeťa a chodníka v m.č. Prejta popri ceste I/61 (ID: 504645)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: b1112dd6-f83f-4cf4-944a-2476564e2ef2
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Dubnica nad Váhom
 • IČO: 00317209
 • DIČ: 2021339276
 • Adresa
 • Ulica: Bratislavská
 • Číslo: 9
 • Mesto: Dubnica nad Váhom
 • PSČ: 01841
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: juraj.krajcik@dubnica.eu
 • Telefónne číslo: 0918117053
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Dubnica nad Váhom)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5124
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 1205/2024
 • Názov: Verejné osvetlenie a rekonštrukcia poškodeného chodníka A. Kmeťa a chodníka v m.č. Prejta popri ceste I/61
 • Opis: Predmetom prác je oprava poškodeného chodníka A. Kmeťa podľa projektovej dokumentácie a technickej správy, ktorú vypracoval Bc. Adam Minarech a firma Lightech, s.r.o. pre verejné osvetlenie. Záujmom investora, ktorým je mesto Dubnica nad Váhom, je rekonštrukcia poškodeného chodníka na ul. A Kmeťa, výmena 9 ks stĺpov verejného osvetlenia a výmena poškodeného zábradlia. V rámci chodníka ide o výmenu asfaltového povrchu za dlažbu, poškodeného zábradlia, prepadnutých cestných obrubníkov a výmenu čadičových kociek za vsakovaciu prídlažbu pre lepšie odvodnenie komunikácie a chodníka. Požadujeme, aby sa zhotoviteľ riadil platnými technickými listami Mesta Dubnica nad Váhom. Minimálne požiadavky na verejné osvetlenie: - krytie svietidla min. IP 66 - chromatickosť min. 3000K - min. index podania farieb Ra=70 - merný výkon svietidla min. 120 lm/W - odolnosť proti mechanickému poškodeniu min. IK 08 - primárna ochrana pred prepätím minimálne na úrovni 10 KV - svietidlá musia byť vyhotovené s možnosťou výmeny predradníka, alebo LED modulu priamo na mieste prevádzky - svietidlo musí byť vybavené možnosťou servisu priamo na mieste bez nutnosti demontáže svietidla - svietidlá musia byť vybavené technológiou na kompenzáciu poklesu účinnosti LED diód a udržateľnosti svetelného toku po celú dobu životnosti - farba stĺpov – INOX C-45 Stavba sa nachádza v katastrálnom území Dubnica nad Váhom na C-KN parc. č. 4388, 1113. Oprava chodníka v m. č. Prejta rieši komplexnú rekonštrukciu existujúceho chodníka (z bet. kociek) pre peších v súbehu s cestou I/61ul. Trenčianska. Predmetom prác je oprava chodníka podľa projektovej dokumentácie a technickej správy, ktorú vypracovala spoločnosť Qvinz s.r.o. V rámci rekonštrukcie sa obnovia chodníky s novým krytom z bet. dlažby, je navrhnutá rekonštrukcia existujúcich vpustí, uloženie odvodňovacieho žľabu. Celková dĺžka rekonštruovaného chodníka je cca 47 m. Stavba sa nachádza v katastrálnom území Dubnica nad Váhom na E-KN parc. č. 5070/1. Pri realizácii je dôležité dodržiavať podmienky uvedené v technickej správe a technických listoch. Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 118 090.81
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe chodníkov
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. a) až písm. f), § 40 ods. 5,§ 40 ods. 8, § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Verejné osvetlenie a rekonštrukcia poškodeného chodníka A. Kmeťa a chodníka v m.č. Prejta popri ceste I/61
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 1205/2024
 • Názov : Verejné osvetlenie a rekonštrukcia poškodeného chodníka A. Kmeťa a chodníka v m.č. Prejta popri ceste I/61
 • Opis: Predmetom prác je oprava poškodeného chodníka A. Kmeťa podľa projektovej dokumentácie a technickej správy, ktorú vypracoval Bc. Adam Minarech a firma Lightech, s.r.o. pre verejné osvetlenie. Záujmom investora, ktorým je mesto Dubnica nad Váhom, je rekonštrukcia poškodeného chodníka na ul. A Kmeťa, výmena 9 ks stĺpov verejného osvetlenia a výmena poškodeného zábradlia. V rámci chodníka ide o výmenu asfaltového povrchu za dlažbu, poškodeného zábradlia, prepadnutých cestných obrubníkov a výmenu čadičových kociek za vsakovaciu prídlažbu pre lepšie odvodnenie komunikácie a chodníka. Požadujeme, aby sa zhotoviteľ riadil platnými technickými listami Mesta Dubnica nad Váhom. Minimálne požiadavky na verejné osvetlenie: - krytie svietidla min. IP 66 - chromatickosť min. 3000K - min. index podania farieb Ra=70 - merný výkon svietidla min. 120 lm/W - odolnosť proti mechanickému poškodeniu min. IK 08 - primárna ochrana pred prepätím minimálne na úrovni 10 KV - svietidlá musia byť vyhotovené s možnosťou výmeny predradníka, alebo LED modulu priamo na mieste prevádzky - svietidlo musí byť vybavené možnosťou servisu priamo na mieste bez nutnosti demontáže svietidla - svietidlá musia byť vybavené technológiou na kompenzáciu poklesu účinnosti LED diód a udržateľnosti svetelného toku po celú dobu životnosti - farba stĺpov – INOX C-45 Stavba sa nachádza v katastrálnom území Dubnica nad Váhom na C-KN parc. č. 4388, 1113. Oprava chodníka v m. č. Prejta rieši komplexnú rekonštrukciu existujúceho chodníka (z bet. kociek) pre peších v súbehu s cestou I/61ul. Trenčianska. Predmetom prác je oprava chodníka podľa projektovej dokumentácie a technickej správy, ktorú vypracovala spoločnosť Qvinz s.r.o. V rámci rekonštrukcie sa obnovia chodníky s novým krytom z bet. dlažby, je navrhnutá rekonštrukcia existujúcich vpustí, uloženie odvodňovacieho žľabu. Celková dĺžka rekonštruovaného chodníka je cca 47 m. Stavba sa nachádza v katastrálnom území Dubnica nad Váhom na E-KN parc. č. 5070/1. Pri realizácii je dôležité dodržiavať podmienky uvedené v technickej správe a technických listoch. Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe chodníkov
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 22.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 22.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:10
 • Miesto otvárania ponúk: MsÚ Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/504645
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504645
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)