Prístavba Materskej školy na Nábrežnej ulici 39, Nové Zámky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prístavba Materskej školy na Nábrežnej ulici 39, Nové Zámky
Kód zákazky: 21764/2023
Kód oznámenia: 11752 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214100-1
Predpokladaná hodnota: 360 092,50 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 2.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Nové Zámky
Adresa: Hlavné námestie
94002 Nové Zámky
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Hlavné námestie Nové Zámky 94002 Slovensko
Zdroj:

Popis

Mesto Nové Zámky ako oprávnený žiadateľ má záujem uchádzať sa o získanie finančného príspevku na tento zámer na základe podpory z Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti na zvyšovanie kapacít MŠ, Oblasť: kvalitné vzdelávanie, Komponent: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch. Link: https://www.minedu.sk/vyzva-na-zvysenie-kapacit-materskych-skol/. Časť A – stavebné práce Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác – prístavby materskej školy v nadväznosti na jestvujúcu prevádzku ako jej rozšírenie o jednu triedu so zázemím pre max. 25 detí, MŠ Nábrežná, Nábrežná č. 39, Nové Zámky, podľa projektovej dokumentácie zo septembra 2023, spracovateľ Atelier na bašte, s.r.o., Nové Zámky, zodpovedný projektant Ing. Igor Bujdák, autorizovaný stavebný inžinier a dodanie interiérového vybavenia. Výstavba je zameraná na realizáciu prístavby materskej školy v nadväznosti na jestvujúcu prevádzku ako jej rozšírenie o jednu triedu so zázemím pre max. 25 detí podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Atelier na bašte, s.r.o., Nové Zámky, zodpovedný projektant Ing. Igor Bujdák, autorizovaný stavebný inžinier, zo septembra 2023. Časť B – interiérové vybavenie - nábytok - Šatníková skriňa s dverami, v strede rozdelená priehradkou na policovú časť a na časť s tyčou na vešanie, uzamykateľná - Písací stôl s dvoma zásuvkami - Detská šatňová skrinka pre jedno dieťa vrátane šatňovej lavičky s priestorom na topánky - Detská šatňová skrinka pre štyri deti vrátane šatňovej lavičky s priestorom na topánky - Detský drevený obdĺžnikový stôl s nastaviteľnou výškou nôh - Detská drevená stohovateľná stolička s operadlom - Detská stohovateľná posteľ s nízkym čelom bez matraca - Detský nepremokavý matrac do stohovateľnej postele s nízky čelom - Detská skrinková zostava: dve poličkové skrinky otvorené, dve poličkové skrinky s dvierkami, dve skrinky so zásuvkami doplnené vykrojenými molitanovými nástennými aplikáciami - Detská skrinková zostava: dve skrinky s dvierkami, štyri skrinky s koľajničkami na zasúvanie dvanásť stredných plastových kontajnerov a osem malých plastových kontajnerov doplnená veľkou vykrojenou molitanovou nástennou aplikáciou - Detská skrinková zostava: jedna skrinka s tromi policami s dvierkami, dve skrinky s jednou policou a štyrmi malými zásuvkami, dve skrinky s dvomi malými zásuvkami, dve skrinky s jednou veľkou zásuvkou ukončené štvrťkruhovou skrinkou a s dvomi policami - Stohovateľná stolička čalúnená, vyrobená s oceľovej konštrukcie

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1282860
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Nové Zámky (ID: 88530)
 • Zákazka: Prístavba Materskej školy na Nábrežnej ulici 39, Nové Zámky (ID: 500975)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: d3a1c09f-b892-4d44-8013-74b5c083a050
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Nové Zámky
 • IČO: 00309150
 • DIČ: 2021060756
 • Adresa
 • Ulica: Hlavné námestie
 • Číslo: 10
 • Mesto: Nové Zámky
 • PSČ: 94002
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: beata.babicza@novezamky.sk
 • Telefónne číslo: 0356921718
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Nové Zámky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4473
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 21764/2023
 • Názov: Prístavba Materskej školy na Nábrežnej ulici 39, Nové Zámky
 • Opis: Mesto Nové Zámky ako oprávnený žiadateľ má záujem uchádzať sa o získanie finančného príspevku na tento zámer na základe podpory z Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti na zvyšovanie kapacít MŠ, Oblasť: kvalitné vzdelávanie, Komponent: Dostupnostˇ, rozvoj a kvalita inkluzi´vneho vzdela´vania na vsˇetky´ch stupnˇoch. Link: https://www.minedu.sk/vyzva-na-zvysenie-kapacit-materskych-skol/. Časť A – stavebné práce Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác – prístavby materskej školy v nadväznosti na jestvujúcu prevádzku ako jej rozšírenie o jednu triedu so zázemím pre max. 25 detí, MŠ Nábrežná, Nábrežná č. 39, Nové Zámky, podľa projektovej dokumentácie zo septembra 2023, spracovateľ Atelier na bašte, s.r.o., Nové Zámky, zodpovedný projektant Ing. Igor Bujdák, autorizovaný stavebný inžinier a dodanie interiérového vybavenia. Výstavba je zameraná na realizáciu prístavby materskej školy v nadväznosti na jestvujúcu prevádzku ako jej rozšírenie o jednu triedu so zázemím pre max. 25 detí podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Atelier na bašte, s.r.o., Nové Zámky, zodpovedný projektant Ing. Igor Bujdák, autorizovaný stavebný inžinier, zo septembra 2023. Časť B – interiérové vybavenie - nábytok - Šatníková skriňa s dverami, v strede rozdelená priehradkou na policovú časť a na časť s tyčou na vešanie, uzamykateľná - Písací stôl s dvoma zásuvkami - Detská šatňová skrinka pre jedno dieťa vrátane šatňovej lavičky s priestorom na topánky - Detská šatňová skrinka pre štyri deti vrátane šatňovej lavičky s priestorom na topánky - Detský drevený obdĺžnikový stôl s nastaviteľnou výškou nôh - Detská drevená stohovateľná stolička s operadlom - Detská stohovateľná posteľ s nízkym čelom bez matraca - Detský nepremokavý matrac do stohovateľnej postele s nízky čelom - Detská skrinková zostava: dve poličkové skrinky otvorené, dve poličkové skrinky s dvierkami, dve skrinky so zásuvkami doplnené vykrojenými molitanovými nástennými aplikáciami - Detská skrinková zostava: dve skrinky s dvierkami, štyri skrinky s koľajničkami na zasúvanie dvanásť stredných plastových kontajnerov a osem malých plastových kontajnerov doplnená veľkou vykrojenou molitanovou nástennou aplikáciou - Detská skrinková zostava: jedna skrinka s tromi policami s dvierkami, dve skrinky s jednou policou a štyrmi malými zásuvkami, dve skrinky s dvomi malými zásuvkami, dve skrinky s jednou veľkou zásuvkou ukončené štvrťkruhovou skrinkou a s dvomi policami - Stohovateľná stolička čalúnená, vyrobená s oceľovej konštrukcie
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Nábrežná 39
 • Mesto: Nové Zámky
 • PSČ: 94002
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Bližšie uvedené v SP.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 2
 • Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 2
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Časť A – stavebné práce
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 21764/2023
 • Názov : Časť A – stavebné práce
 • Opis: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác – prístavby materskej školy v nadväznosti na jestvujúcu prevádzku ako jej rozšírenie o jednu triedu so zázemím pre max. 25 detí, MŠ Nábrežná, Nábrežná č. 39, Nové Zámky, podľa projektovej dokumentácie zo septembra 2023, spracovateľ Atelier na bašte, s.r.o., Nové Zámky, zodpovedný projektant Ing. Igor Bujdák, autorizovaný stavebný inžinier a dodanie interiérového vybavenia. Výstavba je zameraná na realizáciu prístavby materskej školy v nadväznosti na jestvujúcu prevádzku ako jej rozšírenie o jednu triedu so zázemím pre max. 25 detí podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Atelier na bašte, s.r.o., Nové Zámky, zodpovedný projektant Ing. Igor Bujdák, autorizovaný stavebný inžinier, zo septembra 2023.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 349 594.47
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Nábrežná 39
 • Mesto: Nové Zámky
 • PSČ: 94002
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Bližšie uvedené v SP.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Bližšie uvedené v SP.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Bližšie uvedené v SP.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Nové Zámky)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Nové Zámky)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 24.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 24.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:15
 • Opis otvárania ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou písomne splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Uchádzač sa preukáže preukazom totožnosti a aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, splnomocnením na zastupovanie a aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať. Doklad o oprávnení podnikať musí byť predložený k nahliadnutiu v origináli alebo v úradne overenej kópii. Na otváraní ponúk za účasti uchádzačov sa všetkým zúčastneným z predložených ponúk zverejní počet predložených ponúk, návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejňujú. Ak sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie, a to v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.
 • Miesto otvárania ponúk: Pod otváraním ponúk sa pri elektronicky predloženej ponuke rozumie jej sprístupnenie. Ponuky sa otvárajú na mieste a v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk (resp. v súlade s redakčnou opravou/korigendum).
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/4473?cHash=a58617aa21f9166a5893fcc884fc175e
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500975
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.2 Časť
 • Názov: Časť B – interiérové vybavenie - nábytok
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 21764/2023
 • Názov : Časť B – interiérové vybavenie - nábytok
 • Opis: Šatníková skriňa s dverami, v strede rozdelená priehradkou na policovú časť a na časť s tyčou na vešanie, uzamykateľná Písací stôl s dvoma zásuvkami Detská šatňová skrinka pre jedno dieťa vrátane šatňovej lavičky s priestorom na topánky Detská šatňová skrinka pre štyri deti vrátane šatňovej lavičky s priestorom na topánky Detský drevený obdĺžnikový stôl s nastaviteľnou výškou nôh Detská drevená stohovateľná stolička s operadlom Detská stohovateľná posteľ s nízkym čelom bez matraca Detský nepremokavý matrac do stohovateľnej postele s nízky čelom Detská skrinková zostava: dve poličkové skrinky otvorené, dve poličkové skrinky s dvierkami, dve skrinky so zásuvkami doplnené vykrojenými molitanovými nástennými aplikáciami Detská skrinková zostava: dve skrinky s dvierkami, štyri skrinky s koľajničkami na zasúvanie dvanásť stredných plastových kontajnerov a osem malých plastových kontajnerov doplnená veľkou vykrojenou molitanovou nástennou aplikáciou Detská skrinková zostava: jedna skrinka s tromi policami s dvierkami, dve skrinky s jednou policou a štyrmi malými zásuvkami, dve skrinky s dvomi malými zásuvkami, dve skrinky s jednou veľkou zásuvkou ukončené štvrťkruhovou skrinkou a s dvomi policami Stohovateľná stolička čalúnená, vyrobená s oceľovej konštrukcie
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 10 498.03
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Nábytok pre materské školy
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Nábrežná 39
 • Mesto: Nové Zámky
 • PSČ: 94002
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Nacenená špecifikácia musí byť predložená ako súčasť ponuky uchádzača v elektronickej podobe, vo formáte xls/xlsx (Príloha č. 1 návrhu kúpnej zmluvy – Špecifikácia). Špecifikácia nábytku musí byť položkovitá, spracovaná v zmysle členenia uvedeného v špecifikácii, pričom sa vyžaduje nacenenie všetkých riadkov špecifikácie. Špecifikácia musí byť vypracovaná na najnižšiu možnú úroveň položiek, t.j. na úroveň zodpovedajúcu položkám špecifikácie (pre jednotkovú cenu za každú položku, pre cenu celkom za každú položku), s použitím funkcie ROUND (matematické funkcie SUM a ROUND so zaokrúhlením na dve desatinné miesta). Neuvedenie jednotkovej ceny niektorej položky v špecifikácii bude znamenať, že ponuka uchádzača je neúplná a nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Bližšie uvedené v SP.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Nové Zámky)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Nové Zámky)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 24.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 24.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:15
 • Opis otvárania ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou písomne splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Uchádzač sa preukáže preukazom totožnosti a aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, splnomocnením na zastupovanie a aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať. Doklad o oprávnení podnikať musí byť predložený k nahliadnutiu v origináli alebo v úradne overenej kópii. Na otváraní ponúk za účasti uchádzačov sa všetkým zúčastneným z predložených ponúk zverejní počet predložených ponúk, návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejňujú. Ak sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie, a to v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.
 • Miesto otvárania ponúk: Pod otváraním ponúk sa pri elektronicky predloženej ponuke rozumie jej sprístupnenie. Ponuky sa otvárajú na mieste a v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk (resp. v súlade s redakčnou opravou/korigendum).
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/4473?cHash=a58617aa21f9166a5893fcc884fc175e
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500975
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mesto Nové Zámky)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mesto Nové Zámky)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)