Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Oprava prechodových oblastí MO 584-027A,B v Liptovskom Mikuláši“

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Oprava prechodových oblastí MO 584-027A,B v Liptovskom Mikuláši“
Kód zákazky: ID 504 365
Kód oznámenia: 11577 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71322300-4
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 29.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Martina Rázusa
01001 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Martina Rázusa Žilina 01001 Slovensko
Zdroj:

Popis

Vypracovaná projektová dokumentácia bude riešiť diagnostikovanie a opravy existujúcich mostných objektov- v častiach dilatačných a prechodových oblastí. Mostné objekty MO 584-027a MO 584-027b, na II/584 ponad rieku Váh v katastri mesta Liptovský Mikuláš. V oblastiach v blízkosti mostného záveru sa opakovane vytvárajú výtlky až po časť nosnej konštrukcie. Nakoľko nie je zrejmé z akého dôvodu dochádza k týmto poruchám, je nutné vyriešiť pred samotným návrhom opravy riešiť podpornú diagnostiku v danom mieste. Následne bude projekčne spracovaný návrh riešenia danej poruchy. Projektovú dokumentáciu je potrebné spracovať tak, aby bolo zabezpečený prejazd vozidiel. Vzhľadom na podmienky je potrebné navrhnúť obchádzkovú trasu, resp. dočasné premostenie. Podrobný opis viď súťažné podklady v časti B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1288943
1. Základné údaje
 • Organizácia: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja (ID: 79540)
 • Zákazka: Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Oprava prechodových oblastí MO 584-027A,B v Liptovskom Mikuláši“ (ID: 504365)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
 • IČO: 42054575
 • DIČ: 2022299059
 • Adresa
 • Ulica: Martina Rázusa
 • Číslo: 104
 • Mesto: Žilina
 • PSČ: 01001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: verejneobstaravanie.sczsk@vuczilina.sk
 • Telefónne číslo: +4215077239
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/10007
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ID 504 365
 • Názov: Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Oprava prechodových oblastí MO 584-027A,B v Liptovskom Mikuláši“
 • Opis: Vypracovaná projektová dokumentácia bude riešiť diagnostikovanie a opravy existujúcich mostných objektov- v častiach dilatačných a prechodových oblastí. Mostné objekty MO 584-027a MO 584-027b, na II/584 ponad rieku Váh v katastri mesta Liptovský Mikuláš. V oblastiach v blízkosti mostného záveru sa opakovane vytvárajú výtlky až po časť nosnej konštrukcie. Nakoľko nie je zrejmé z akého dôvodu dochádza k týmto poruchám, je nutné vyriešiť pred samotným návrhom opravy riešiť podpornú diagnostiku v danom mieste. Následne bude projekčne spracovaný návrh riešenia danej poruchy. Projektovú dokumentáciu je potrebné spracovať tak, aby bolo zabezpečený prejazd vozidiel. Vzhľadom na podmienky je potrebné navrhnúť obchádzkovú trasu, resp. dočasné premostenie. Podrobný opis viď súťažné podklady v časti B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Projektovanie mostov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Projektovanie mostov
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Oprava prechodových oblastí MO 584-027A,B v Liptovskom Mikuláši“
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ID 504 365
 • Názov : Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Oprava prechodových oblastí MO 584-027A,B v Liptovskom Mikuláši“
 • Opis: Vypracovaná projektová dokumentácia bude riešiť diagnostikovanie a opravy existujúcich mostných objektov- v častiach dilatačných a prechodových oblastí. Mostné objekty MO 584-027a MO 584-027b, na II/584 ponad rieku Váh v katastri mesta Liptovský Mikuláš. V oblastiach v blízkosti mostného záveru sa opakovane vytvárajú výtlky až po časť nosnej konštrukcie. Nakoľko nie je zrejmé z akého dôvodu dochádza k týmto poruchám, je nutné vyriešiť pred samotným návrhom opravy riešiť podpornú diagnostiku v danom mieste. Následne bude projekčne spracovaný návrh riešenia danej poruchy. Projektovú dokumentáciu je potrebné spracovať tak, aby bolo zabezpečený prejazd vozidiel. Vzhľadom na podmienky je potrebné navrhnúť obchádzkovú trasu, resp. dočasné premostenie. Podrobný opis viď súťažné podklady v časti B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Projektovanie mostov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Projektovanie mostov
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 13.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 13.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:10
 • Miesto otvárania ponúk: Verejný obstarávateľ otváranie ponúk zabezpečí prostredníctvom „on-line“ sprístupnenia ponúk uchádzačom, prostredníctvom funkcionality informačného systému použitého na verejné obstarávanie, tzn., že v okamihu otvorenia ponúk IS vygeneruje a odošle zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/504365
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504365
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)