VODOROVNÉ A ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE A DOPRAVNÉ ZARIADENIA PRE PAAS ZÓNA KV-2

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: VODOROVNÉ A ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE A DOPRAVNÉ ZARIADENIA PRE PAAS ZÓNA KV-2
Kód zákazky: 08_2024/ZSNH/EVO
Kód oznámenia: 11580 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34992200-9
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 29.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie sv. Františka
84262 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Námestie sv. Františka Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84262 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je predovšetkým dodávka, montáž, demontáž, odvoz, likvidácia a výmena dopravného značenia pre potreby MČ Bratislava-Karlova Ves. V priloženej tabuľke je potrebné uviesť jednotkové ceny uvedených komponentov a cenu za predpokladané množstvo (príloha č. 1). V cene má byť zahrnutá výroba, doprava, úkony a materiál súvisiaci s osadením a spätná úprava okolia dopravnej značky. Zhotoviteľ musí disponovať potrebnými kapacitami - dostatočný počet pracovníkov (pracovných skupín) a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné k vykonaniu potrebných prác. V tabuľke na nacenenie sa nachádza predpokladané množstvo tovarov a prác. Verejný obstarávateľ zadá zákazku vo viacerých čiastkových objednávkach. Upozorňuje uchádzačov, že konečné množstvá v objednávkach sa môžu líšiť. Jednotkové ceny za položky uvedené v popise položiek sa vzťahujú na všetky čiastkové objednávky uskutočnené na základe uzatvorenej zmluvy aj v prípade prekročenia predpokladaných množstiev.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1288956
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves (ID: 62302)
 • Zákazka: VODOROVNÉ A ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE A DOPRAVNÉ ZARIADENIA PRE PAAS ZÓNA KV-2 (ID: 504511)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
 • IČO: 00603520
 • DIČ: 2020919164
 • Adresa
 • Ulica: Námestie sv. Františka
 • Číslo: 8
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 • PSČ: 84262
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: viera.kastilova@karlovaves.sk
 • Telefónne číslo: +421940634189
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Karlova Ves)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6564
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 08_2024/ZSNH/EVO
 • Názov: VODOROVNÉ A ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE A DOPRAVNÉ ZARIADENIA PRE PAAS ZÓNA KV-2
 • Opis: Predmetom zákazky je predovšetkým dodávka, montáž, demontáž, odvoz, likvidácia a výmena dopravného značenia pre potreby MČ Bratislava-Karlova Ves. V priloženej tabuľke je potrebné uviesť jednotkové ceny uvedených komponentov a cenu za predpokladané množstvo (príloha č. 1). V cene má byť zahrnutá výroba, doprava, úkony a materiál súvisiaci s osadením a spätná úprava okolia dopravnej značky. Zhotoviteľ musí disponovať potrebnými kapacitami - dostatočný počet pracovníkov (pracovných skupín) a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné k vykonaniu potrebných prác. V tabuľke na nacenenie sa nachádza predpokladané množstvo tovarov a prác. Verejný obstarávateľ zadá zákazku vo viacerých čiastkových objednávkach. Upozorňuje uchádzačov, že konečné množstvá v objednávkach sa môžu líšiť. Jednotkové ceny za položky uvedené v popise položiek sa vzťahujú na všetky čiastkové objednávky uskutočnené na základe uzatvorenej zmluvy aj v prípade prekročenia predpokladaných množstiev.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Dopravné značky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 • PSČ: 84104
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: uvedené v súťažných podkladoch
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: VODOROVNÉ A ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE A DOPRAVNÉ ZARIADENIA PRE PAAS ZÓNA KV-2
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 08_2024/ZSNH/EVO
 • Názov : VODOROVNÉ A ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE A DOPRAVNÉ ZARIADENIA PRE PAAS ZÓNA KV-2
 • Opis: Predmetom zákazky je predovšetkým dodávka, montáž, demontáž, odvoz, likvidácia a výmena dopravného značenia pre potreby MČ Bratislava-Karlova Ves. V priloženej tabuľke je potrebné uviesť jednotkové ceny uvedených komponentov a cenu za predpokladané množstvo (príloha č. 1). V cene má byť zahrnutá výroba, doprava, úkony a materiál súvisiaci s osadením a spätná úprava okolia dopravnej značky. Zhotoviteľ musí disponovať potrebnými kapacitami - dostatočný počet pracovníkov (pracovných skupín) a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné k vykonaniu potrebných prác. V tabuľke na nacenenie sa nachádza predpokladané množstvo tovarov a prác. Verejný obstarávateľ zadá zákazku vo viacerých čiastkových objednávkach. Upozorňuje uchádzačov, že konečné množstvá v objednávkach sa môžu líšiť. Jednotkové ceny za položky uvedené v popise položiek sa vzťahujú na všetky čiastkové objednávky uskutočnené na základe uzatvorenej zmluvy aj v prípade prekročenia predpokladaných množstiev.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Dopravné značky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 10
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Týždeň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34, ods. 1 bod m)
 • Opis podmienky účasti: § 34, ods. 1 bod m) zákona o verejnom obstarávaní: Dopravné značky musia spĺňať požiadavky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v sortimentnej skupine stavebných výrobkov - trvalých zvislých dopravných značiek (ďalej len „TDZ“) uvedených a sprístupnených na trhu SR. Požiadavky na zvislé dopravné značky sú v STN 01 8020, STN 01 8020/Z1, STN 01 8020/Z2 a v STN EN 12899-1, požiadavky na vodorovné dopravné značky sú v STN 01 8020, STN 01 8020/Z1, STN 01 8020/Z2, STN EN 1436, STN EN 1436/A1, STN EN 1423, STN EN 1423/A1, STN EN 1424, STN 1424/A1 a v STN EN 1790.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie podľa § 117 ZVO
 • Opis podmienky účasti: Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. K preukázaniu stanovenej podmienky účasti musí uchádzač v ponuke predložiť: 1) § 32, ods. 1, písm. e): Základné údaje o uchádzačovi, v ktorých uvedie obchodný názov a sídlo uchádzača, alebo miesto podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu, kontaktné telefónne číslo a emailovú adresu. Tieto údaje sú potrebné, aby si verejný obstarávateľ mohol sám preveriť oprávnenie k podni-kaniu v Registri hospodárskych subjektov. 2) § 32, ods. 1, písm. f): Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (príloha č. 2)
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: uvedené v prílohe výzvy Návrh rámcovej zmluvy o dielo
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Karlova Ves)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Karlova Ves)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 10.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 10.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Opis otvárania ponúk: IS EVO
 • Miesto otvárania ponúk: MiÚ MČ Bratislava-Karlova Ves, IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/6564
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504511
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Karlova Ves)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Karlova Ves)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)