Obnova základnej školy Hrhov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obnova základnej školy Hrhov
Kód zákazky: 2024-Hrhov_ZŠ
Kód oznámenia: 10908 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 341 261,73 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 23.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Hrhov
Adresa:
04944 Hrhov
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Hrhov 04944 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektovej dokumentácie stavby. Projekt dielu ASR rieši návrh obnovy základnej školy v katastrálnom území Hrhov v obci Hrhov v okrese Rožňava. Riešený objekt sa nachádza na parcele C KN č. 616. Budova je dvojpodlažná čiastočne podpivničená s plochou strechou. Po dlhoročnej prevádzke si objekt žiada rekonštrukciu v snahe zlepšiť jeho tepelnotechnické podmienky. Rozsah obnovy zahŕňa zateplenie obvodového plášťa aj strechy a výmenu všetkých okien a vonkajších dverí za plastové s izolačným trojsklom. Konštrukčný systém objektu je murovaný, stropy sú z prefabrikovaných železobetónových panelov. Strecha je plochá s krytinou z asfaltových pásov. Hlavný vstup do budovy je z juhovýchodnej strany od ulice približne v strede budovy, po vonkajšom schodisku sa cez zádverie dostaneme do vestibulu prvého nadzemného podlažia (1.NP), ktoré má výškovú kótu +-0,000 m. Vľavo od vestibulu sa nachádza chodba s tromi triedami, vpravo od vestibulu sa nachádza zborovňa a riaditeľňa školy. Z vestibulu sú prístupné hygienické priestory (WC dievčatá a miestnosť upratovačky) a schodisko na poschodie (2.NP), na podeste schodiska sa nachádza vedľajší vchod do budovy. Druhé nadzemné podlažie má výškovú kótu +2,910 m, z chodby sú prístupné hygienické zariadenia (WC chlapci a WC učitelia). Vľavo sa chodbou dostaneme do jedálne, dvoch tried a kabinetu, celá táto časť budovy je umiestnená vyššie o pár schodov, je na výškovej kóte +3,740 m. Vpravo od chodby so schodiskom sa nachádza telocvičňa, z ktorej sa dostaneme do kuchynky a do dvoch predsiení so skladmi a sociálnymi zariadeniami (v.k. +2,910 m). Obe predsiene vedú na vnútorné schodisko vedúce do prízemia, do časti kotolne a skladov. Na podeste sa nachádza ďalší vedľajší vstup do budovy na SZ fasáde objektu. Jeden vedľajší vstup dvojkrídlovými dverami je z severovýchodnej strany budovy na prízemie (1.NP), kde sa nachádza kotolňa, sklady a vnútorné schodisko na 2.NP, ktorým sa dostaneme do časti budovy s telocvičnou. V suteréne (1.PP) sa nachádza klubovňa, kuchynka a sklad, nie je spojený so zvyšnou časťou budovy vnútorným schodiskom. Vchádza sa tu vedľajším vchodom z juhozápadnej strany budovy. Budova základnej školy má hlavný vstup po schodisku v prednej JV časti budovy a spolu štyri vedľajšie vstupy – jeden do suterénu na JZ strane, jeden do časti kotolne v prízemí na SV strane a dva na SZ strane vedúce na podesty dvoch vnútorných schodísk. Podrobný rozsah diela je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorú vypracoval autor projektu: zodpovedný projektant Ing. arch. Igor Hradský a projektantka Ing. Zuzana Oborilová. Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti B.1 Opis predmetu zákazky SP.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Hrhov

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1284739
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Hrhov (ID: 73600)
 • Zákazka: Obnova základnej školy Hrhov (ID: 502210)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 1fd1164b-79a2-42df-bb66-0b5574d4fa6d
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Hrhov
 • IČO: 00328294
 • DIČ: 2020961338
 • Adresa
 • Mesto: Hrhov
 • PSČ: 04944
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: obstaravanie@cepartners.sk
 • Telefónne číslo: +421917381833
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Hrhov)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6022
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 2024-Hrhov_ZŠ
 • Názov: Obnova základnej školy Hrhov
 • Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektovej dokumentácie stavby. Projekt dielu ASR rieši návrh obnovy základnej školy v katastrálnom území Hrhov v obci Hrhov v okrese Rožňava. Riešený objekt sa nachádza na parcele C KN č. 616. Budova je dvojpodlažná čiastočne podpivničená s plochou strechou. Po dlhoročnej prevádzke si objekt žiada rekonštrukciu v snahe zlepšiť jeho tepelnotechnické podmienky. Rozsah obnovy zahŕňa zateplenie obvodového plášťa aj strechy a výmenu všetkých okien a vonkajších dverí za plastové s izolačným trojsklom. Konštrukčný systém objektu je murovaný, stropy sú z prefabrikovaných železobetónových panelov. Strecha je plochá s krytinou z asfaltových pásov. Hlavný vstup do budovy je z juhovýchodnej strany od ulice približne v strede budovy, po vonkajšom schodisku sa cez zádverie dostaneme do vestibulu prvého nadzemného podlažia (1.NP), ktoré má výškovú kótu +-0,000 m. Vľavo od vestibulu sa nachádza chodba s tromi triedami, vpravo od vestibulu sa nachádza zborovňa a riaditeľňa školy. Z vestibulu sú prístupné hygienické priestory (WC dievčatá a miestnosť upratovačky) a schodisko na poschodie (2.NP), na podeste schodiska sa nachádza vedľajší vchod do budovy. Druhé nadzemné podlažie má výškovú kótu +2,910 m, z chodby sú prístupné hygienické zariadenia (WC chlapci a WC učitelia). Vľavo sa chodbou dostaneme do jedálne, dvoch tried a kabinetu, celá táto časť budovy je umiestnená vyššie o pár schodov, je na výškovej kóte +3,740 m. Vpravo od chodby so schodiskom sa nachádza telocvičňa, z ktorej sa dostaneme do kuchynky a do dvoch predsiení so skladmi a sociálnymi zariadeniami (v.k. +2,910 m). Obe predsiene vedú na vnútorné schodisko vedúce do prízemia, do časti kotolne a skladov. Na podeste sa nachádza ďalší vedľajší vstup do budovy na SZ fasáde objektu. Jeden vedľajší vstup dvojkrídlovými dverami je z severovýchodnej strany budovy na prízemie (1.NP), kde sa nachádza kotolňa, sklady a vnútorné schodisko na 2.NP, ktorým sa dostaneme do časti budovy s telocvičnou. V suteréne (1.PP) sa nachádza klubovňa, kuchynka a sklad, nie je spojený so zvyšnou časťou budovy vnútorným schodiskom. Vchádza sa tu vedľajším vchodom z juhozápadnej strany budovy. Budova základnej školy má hlavný vstup po schodisku v prednej JV časti budovy a spolu štyri vedľajšie vstupy – jeden do suterénu na JZ strane, jeden do časti kotolne v prízemí na SV strane a dva na SZ strane vedúce na podesty dvoch vnútorných schodísk. Podrobný rozsah diela je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorú vypracoval autor projektu: zodpovedný projektant Ing. arch. Igor Hradský a projektantka Ing. Zuzana Oborilová. Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti B.1 Opis predmetu zákazky SP.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 341 261.73
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Hrhov
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. a) až písm. f) zákona o verejnom obstarávaní § 40 ods. 5 ZVO § 40 ods. 8 ZVO § 53 ods. 5 ZVO
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Obnova základnej školy Hrhov
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2024-Hrhov_ZŠ
 • Názov : Obnova základnej školy Hrhov
 • Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektovej dokumentácie stavby. Projekt dielu ASR rieši návrh obnovy základnej školy v katastrálnom území Hrhov v obci Hrhov v okrese Rožňava. Riešený objekt sa nachádza na parcele C KN č. 616. Budova je dvojpodlažná čiastočne podpivničená s plochou strechou. Po dlhoročnej prevádzke si objekt žiada rekonštrukciu v snahe zlepšiť jeho tepelnotechnické podmienky. Rozsah obnovy zahŕňa zateplenie obvodového plášťa aj strechy a výmenu všetkých okien a vonkajších dverí za plastové s izolačným trojsklom. Konštrukčný systém objektu je murovaný, stropy sú z prefabrikovaných železobetónových panelov. Strecha je plochá s krytinou z asfaltových pásov. Hlavný vstup do budovy je z juhovýchodnej strany od ulice približne v strede budovy, po vonkajšom schodisku sa cez zádverie dostaneme do vestibulu prvého nadzemného podlažia (1.NP), ktoré má výškovú kótu +-0,000 m. Vľavo od vestibulu sa nachádza chodba s tromi triedami, vpravo od vestibulu sa nachádza zborovňa a riaditeľňa školy. Z vestibulu sú prístupné hygienické priestory (WC dievčatá a miestnosť upratovačky) a schodisko na poschodie (2.NP), na podeste schodiska sa nachádza vedľajší vchod do budovy. Druhé nadzemné podlažie má výškovú kótu +2,910 m, z chodby sú prístupné hygienické zariadenia (WC chlapci a WC učitelia). Vľavo sa chodbou dostaneme do jedálne, dvoch tried a kabinetu, celá táto časť budovy je umiestnená vyššie o pár schodov, je na výškovej kóte +3,740 m. Vpravo od chodby so schodiskom sa nachádza telocvičňa, z ktorej sa dostaneme do kuchynky a do dvoch predsiení so skladmi a sociálnymi zariadeniami (v.k. +2,910 m). Obe predsiene vedú na vnútorné schodisko vedúce do prízemia, do časti kotolne a skladov. Na podeste sa nachádza ďalší vedľajší vstup do budovy na SZ fasáde objektu. Jeden vedľajší vstup dvojkrídlovými dverami je z severovýchodnej strany budovy na prízemie (1.NP), kde sa nachádza kotolňa, sklady a vnútorné schodisko na 2.NP, ktorým sa dostaneme do časti budovy s telocvičnou. V suteréne (1.PP) sa nachádza klubovňa, kuchynka a sklad, nie je spojený so zvyšnou časťou budovy vnútorným schodiskom. Vchádza sa tu vedľajším vchodom z juhozápadnej strany budovy. Budova základnej školy má hlavný vstup po schodisku v prednej JV časti budovy a spolu štyri vedľajšie vstupy – jeden do suterénu na JZ strane, jeden do časti kotolne v prízemí na SV strane a dva na SZ strane vedúce na podesty dvoch vnútorných schodísk. Podrobný rozsah diela je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorú vypracoval autor projektu: zodpovedný projektant Ing. arch. Igor Hradský a projektantka Ing. Zuzana Oborilová. Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti B.1 Opis predmetu zákazky SP.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 341 261.73
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Hrhov
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 7
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Kompletné podmienky účasti sú uvedené v Súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Kompletné podmienky účasti sú uvedené v Súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Kompletné podmienky účasti sú uvedené v Súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena za celý predmet zákazky bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 14.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 9
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 14.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v termíne: uvedenom vo Výzve na predkladanie ponúk a § 52 ods. 2 ZVO – štvrtá veta, t.j. ak sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie, a to v rozsahu požadovanom v týchto súťažných podkladoch. Uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, môžu v rámci IS EVO využiť funkcionalitu„ on-line sprístupnenie ponúk“.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zábezpeka sa vyžaduje. Hodnota zábezpeky je 9.000,00 EUR.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502210
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: isepvo.sk
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)