Košele pre príslušníkov Finančnej správy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Košele pre príslušníkov Finančnej správy
Kód zákazky: 88829/2024
Kód oznámenia: 10808 - POT
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 18332000-5
Predpokladaná hodnota: 691 140,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk:
Vyhlásenie: 22.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Lazovná
97401 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Lazovná Banská Bystrica 97401 Slovensko výstrojný sklad Finančnej správy SR nachádzajúci sa na adrese: Fučíkova 8, 903 01 Senec.
Zdroj:

Popis

Predmetom pripravovaného plánovaného verejného obstarávania bude dodanie tovaru, a to konkrétne košieľ ako súčasti služobnej rovnošaty, ktoré budú slúžiť na celodenné nosenie a riadne ustrojenie príslušníkov Finančnej správy SR v rámci výkonu ich služby. Podrobný návrh opisu predmetu zákazky je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 2 Oznámenia o začatí prípravných trhových konzultácií _Predbežná špecifikácia predmetu zákazky.

Vestník

Predbežné oznámenie

Identifikátor ÚVO: 1286378
1. Základné údaje
 • Organizácia: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ID: 81445)
 • Zákazka: Košele pre príslušníkov Finančnej správy (ID: 503213)
 • Typ oznámenia: Predbežné oznámenie a Pravidelné informatívne oznámenie
 • Typ formulára: Plánovanie
 • Identifikátor verzie oznámenia: 1b66488b-181f-4db3-8699-f53d7b4199d2
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Predbežné oznámenie – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
 • IČO: 42499500
 • DIČ: 2023395253
 • Adresa
 • Ulica: Lazovná
 • Číslo: 63
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97401
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Odbor verejného obstarávania
 • E-mail: katarina.jombikova@financnasprava.sk
 • Telefónne číslo: +421908054111
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/12252
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.2 Opis
 • Predpokladaný dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (v rámci tohto postupu): 03.06.2024
 • Referenčné číslo: 88829/2024
 • Názov: Košele pre príslušníkov Finančnej správy
 • Opis: Predmetom pripravovaného plánovaného verejného obstarávania bude dodanie tovaru, a to konkrétne košieľ ako súčasti služobnej rovnošaty, ktoré budú slúžiť na celodenné nosenie a riadne ustrojenie príslušníkov Finančnej správy SR v rámci výkonu ich služby. Podrobný návrh opisu predmetu zákazky je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 2 Oznámenia o začatí prípravných trhových konzultácií _Predbežná špecifikácia predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 691 140.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Košele
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 18234000, 18235400, 18232000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Fučíkov 8
 • Mesto: Senec
 • PSČ: 90301
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: výstrojný sklad Finančnej správy SR nachádzajúci sa na adrese: Fučíkova 8, 903 01 Senec.
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Hospodársky subjekt prejaví svoj záujem o účasť na prípravných trhových konzultáciách elektronicky prostredníctvom správy cez záložku „Komunikácia“ systému JOSEPHNIE, v lehote najneskôr do 26.04.2024 09:00 hod. Záujem o účasť hospodársky subjekt potvrdí zaslaním riadne vyplnenej prílohy č. 1 tohto Oznámenia, a to prostredníctvom záložky „Komunikácia“. Verejný obstarávateľ prostredníctvom systému JOSEPHINE oznámi záujemcom, ktorí splnili podmienky účasti, konkrétny dátum, čas a miesto konania PTK (orientačne v 19 týždni roku 2024, v čase od 8:00 do 15:00 h, na adrese Račianska 72, 831 02 Bratislava, prípadne Wolkerova 34, 974 01 Banská Bystrica) a poskytne podrobný návrh opisu predmetu zákazky a ďalšie potrebné informácie potrebné pre účasť na PTK. PTK budú prebiehať samostatne s každým hospodárskym subjektom, ktorý požiada o účasť podľa bodu 6.1 a splní podmienky uvedené v bode 4.2 Oznámenia. PTK budú prebiehať za účasti zástupcov verejného obstarávateľa a maximálne dvoch (2) zástupcov hospodárskeho subjektu, kedy maximálny čas jednej PTK je 90 minút. S cieľom zaistiť primerané opatrenia, aby sa účasťou hospodárskeho subjektu nenarušila hospodárska súťaž, neporušil princíp nediskriminácie a princíp transparentnosti bude priebeh prípravných trhových konzultácií zaznamenaný formou písomného zápisu (zápisnice). Zápisnica o priebehu PTK bude súčasťou dokumentácie verejného obstarávateľa; zápisnica o priebehu PTK bude zverejnená v systéme JOSEPHINE ako aj v profile verejného obstarávateľa, čím budú oznámené príslušné informácie ostatným záujemcom alebo uchádzačom, ktoré sa v rámci PTK vymenili.
5. Časti
 • 5.1 Informácia o časti
 • 5.1.1 GR-Part_well
 • Názov: Košele pre príslušníkov Finančnej správy
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov: Košele pre príslušníkov Finančnej správy
 • Opis: Predmetom pripravovaného plánovaného verejného obstarávania bude dodanie tovaru, a to konkrétne košieľ ako súčasti služobnej rovnošaty, ktoré budú slúžiť na celodenné nosenie a riadne ustrojenie príslušníkov Finančnej správy SR v rámci výkonu ich služby. Podrobný návrh opisu predmetu zákazky je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 2 Oznámenia o začatí prípravných trhových konzultácií _Predbežná špecifikácia predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Part) (hodnota): 691 140.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Part) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Košele
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Fučíkova 8
 • Mesto: Senec
 • PSČ: 90301
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: výstrojný sklad Finančnej správy SR nachádzajúci sa na adrese: Fučíkova 8, 903 01 Senec.
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Hospodársky subjekt prejaví svoj záujem o účasť na prípravných trhových konzultáciách elektronicky prostredníctvom správy cez záložku „Komunikácia“ systému JOSEPHNIE, v lehote najneskôr do 26.04.2024 09:00 hod. Záujem o účasť hospodársky subjekt potvrdí zaslaním riadne vyplnenej prílohy č. 1 Oznámenia, a to prostredníctvom záložky „Komunikácia“. Všetky dokumenty potrebné na prejavenie záujmu o účasť na prípravných trhových konzultáciách sú dostupné všetkým hospodárskym subjektom bezodplatne na linku https://josephine.proebiz.com/sk/tender/55123/summary Po uplynutí lehoty uvedenej vyššie bude verejný obstarávateľ priebežne vyhodnocovať u každého záujemcu splnenie podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, rešpektujúc pri tom ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO.
 • Súťažné podmienky
 • Vyhradené verejné obstarávanie
 • Vyhradené verejné obstarávanie
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Súťažné podklady
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503213
 • Označenie dokumentu/zákazky: Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: JOSEPHINE
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)