IKT pre Ústav polymérov SAV 2024-25

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: IKT pre Ústav polymérov SAV 2024-25
Kód zákazky: 1/DNS/2024
Kód oznámenia: 10590 - WYT
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30200000-1
Predpokladaná hodnota: 90 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk:
Vyhlásenie: 18.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Dúbravská cesta
845 41 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Dúbravská cesta Bratislava - mestská časť Karlova Ves 845 41 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodávanie informačných a komunikačných technológií bežne dostupných na trhu pre Ústav polymérov SAV, v.v.i., vrátane dopravy a vyloženia a vynesenia na mieste dodania, prostredníctvom zriadeného dynamického nákupného systému (DNS). Ide najmä o dodávanie: - počítačov, notebookov a príslušenstva, - tlačiarní, scanovacích zariadení a príslušenstva, - zariadení na hlasovú a dátovú komunikáciu a ich príslušenstva, - serverov a príslušenstva, - IKT periférií a ich príslušenstva, - audiovizuálnej a prezentačnej techniky a príslušenstva, - náhradných dielov na IKT zariadenia, - sieťových zariadení.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1286895
1. Základné údaje
 • Organizácia: Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia (ID: 39051)
 • Zákazka: IKT pre Ústav polymérov SAV 2024-25 (ID: 503431)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 3fd432b4-66c4-4aa6-9896-91eb0ad57796
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
 • IČO: 00586927
 • DIČ: 2020830702
 • Adresa
 • Ulica: Dúbravská cesta
 • Číslo: 5798 /9
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 • PSČ: 845 41
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@psagentura.sk
 • Telefónne číslo: +421908327741
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1216
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 1/DNS/2024
 • Názov: IKT pre Ústav polymérov SAV 2024-25
 • Opis: Predmetom zákazky je dodávanie informačných a komunikačných technológií bežne dostupných na trhu pre Ústav polymérov SAV, v.v.i., vrátane dopravy a vyloženia a vynesenia na mieste dodania, prostredníctvom zriadeného dynamického nákupného systému (DNS). Ide najmä o dodávanie: - počítačov, notebookov a príslušenstva, - tlačiarní, scanovacích zariadení a príslušenstva, - zariadení na hlasovú a dátovú komunikáciu a ich príslušenstva, - serverov a príslušenstva, - IKT periférií a ich príslušenstva, - audiovizuálnej a prezentačnej techniky a príslušenstva, - náhradných dielov na IKT zariadenia, - sieťových zariadení.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 90 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Dúbravská cesta 9
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektory´ch zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). Podmienky účasti osobného postavenia sú uvedené v bode 14 súťažných podkladov.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný viacfázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: V časti 4.1.2. verejný obstarávateľ uviedol iba hlavný CPV kód. Doplňujúce CPV kódy sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: IKT pre Ústav polymérov SAV 2024-25
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 1/DNS/2024
 • Názov : IKT pre Ústav polymérov SAV 2024-25
 • Opis: Predmetom zákazky je dodávanie informačných a komunikačných technológií bežne dostupných na trhu pre Ústav polymérov SAV, v.v.i., vrátane dopravy a vyloženia a vynesenia na mieste dodania, prostredníctvom zriadeného dynamického nákupného systému (DNS). Ide najmä o dodávanie: - počítačov, notebookov a príslušenstva, - tlačiarní, scanovacích zariadení a príslušenstva, - zariadení na hlasovú a dátovú komunikáciu a ich príslušenstva, - serverov a príslušenstva, - IKT periférií a ich príslušenstva, - audiovizuálnej a prezentačnej techniky a príslušenstva, - náhradných dielov na IKT zariadenia, - sieťových zariadení.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 90 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Dúbravská cesta 9
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 24
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Dynamický nákupný systém, použiteľný iba pre kupujúcich uvedených v tomto oznámení
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Každý záujemca je povinný predložiť doklady, ktorými preukazuje osobné postavenie podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch zákazky.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: Prehľad o celkovom obrate
 • Opis podmienky účasti: Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky podľa § 33 ods.1 písm. d) zákona - prehľad o celkovom obrate najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. V súlade s § 38 ods. 6 písm. a) zákona požiadavka verejného obstarávateľa na preukázanie výšky celkového obratu nesmie presiahnuť dvojnásobok predpokladanej hodnoty vypočítanej na obdobie 12 mesiacov, pretože trvanie zmluvy je dlhšie ako 12 mesiacov. Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať vyplneným Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom a obsahom spĺňa podmienky účasti požadované verejným obstarávateľom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Uchádzač preukáže v súlade s § 38 ods. 6 písm. a) celkový súhrnný obrat minimálne vo výške 150 000,00 Eur za posledné tri hospodárske roky od vyhlásenia verejného obstarávania, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Verejný obstarávateľ preverí celkový súhrnný obrat uchádzača na základe informácií zverejnených v registri účtovných závierok vedenom Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ktorom sú verejne dostupné účtovné závierky. V prípade, ak uchádzač nemá zverejnené účtovné závierky v registri účtovných závierok vedenom Ministerstvom financií Slovenskej republiky, preukáže uchádzač celkový súhrnný obrat predložením kópie výkazu ziskov a strát/výkazu príjmov a výdavkov s vyznačeným údajom o celkovom obrate, ktorá je overená daňovým úradom, audítorom alebo iným orgánom príslušným podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača. Uchádzač predloží scany originálov alebo scany úradne osvedčených kópií dokladov požadovaných podľa tohto bodu oznámenia. V prípade, že sa bude chcieť záujemca kvalifikovať v priebehu zriadeného DNS, tak celkový súhrnný obrat sa bude počítať od predloženia jeho žiadosti o zaradenie, nie od vyhlásenia verejného obstarávania.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ bude pri vyhodnocovaní ponúk postupovať tzv. „superreverzným spôsobom“, čiže vyhodnocovanie bude prebiehať podľa poradia predložených návrhov na plnenie kritéria. Verejný obstarávateľ sa bude zaoberať ponukou najskôr prvého v poradí podľa vyššie uvedeného spôsobu, následne, ak prvý v poradí nesplní požiadavky verejného obstarávateľa, bude sa zaoberať ponukou druhého, prípadne aj ďalšími v poradí.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Sú uvedené v prílohe č. 3 Informatívny návrh Kúpnej zmluvy a v Prílohe č. 4 Informatívny Návrh rámcovej dohody, ktoré sú prílohou súťažných podkladov.
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Opis otvárania ponúk: Žiadosti o účasť sa otvárajú elektronicky. Verejný obstarávateľ bude posudzovať splnenie podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503431
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)