Telekomunikačné služby

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Telekomunikačné služby
Kód zákazky: S17654-2024-OZZ
Kód oznámenia: 10354 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 64212000-5
Predpokladaná hodnota: 78 720,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 16.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Limbová
83752 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: SI -
Miesto dodania: Limbová Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83752 Slovensko
Zdroj:

Popis

Zriadenie a poskytovanie komplexnej, bezpečnej komunikačnej služby (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile, internetové pripojenie do dátových modemov a tabletov,) a poskytnutie ekonomicky výhodných volaní v rámci VPS, výhodnejšie tarify volaní do iných hlasových sieti a využívanie dátových služieb. Podrobnejšie vymedzenie opisu predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č.1 Výzvy na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ požaduje úroveň pokrytia sieťou mobilných hlasových služieb 2G minimálne 98 % obyvateľstva Slovenskej republiky a úroveň pokrytia sieťou mobilných dátových služieb a internetu technológiou minimálne 4G a vyššou minimálne 80 % obyvateľstva Slovenskej republiky. Verejný obstarávateľ požaduje zachovanie stanoveného pokrytia počas celej doby platnosti Rámcovej dohody Za účelom preukázania naplnenia tejto požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, verejný obstarávateľ požaduje predložiť čestné prehlásenie uchádzača, že poskytuje plnohodnotné pokrytie sieťou mobilných hlasových, dátových služieb 2G a 4G a internetu v rozsahu uvedenom v predchádzajúcom odseku, vrátane pokrytia vo vnútorných priestoroch prevádzok a pracovísk verejného obstarávateľa. V prípade zistenia nedostatočného požadovaného pokrytia, alebo žiadneho pokrytia signálom hlasových a dátových služieb 2G a 4G verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača.

Linky a dokumenty

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1284954
1. Základné údaje
 • Organizácia: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ID: 66995)
 • Zákazka: Telekomunikačné služby (ID: 502191)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
 • IČO: 00165565
 • DIČ: 2020830141
 • Adresa
 • Ulica: Limbová
 • Číslo: 2
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • PSČ: 83752
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: kristina.jamborova@health.gov.sk
 • Telefónne číslo: 00421259373189
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/636
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: S17654-2024-OZZ
 • Názov: Telekomunikačné služby
 • Opis: Zriadenie a poskytovanie komplexnej, bezpečnej komunikačnej služby (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile, internetové pripojenie do dátových modemov a tabletov,) a poskytnutie ekonomicky výhodných volaní v rámci VPS, výhodnejšie tarify volaní do iných hlasových sieti a využívanie dátových služieb. Podrobnejšie vymedzenie opisu predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č.1 Výzvy na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ požaduje úroveň pokrytia sieťou mobilných hlasových služieb 2G minimálne 98 % obyvateľstva Slovenskej republiky a úroveň pokrytia sieťou mobilných dátových služieb a internetu technológiou minimálne 4G a vyššou minimálne 80 % obyvateľstva Slovenskej republiky. Verejný obstarávateľ požaduje zachovanie stanoveného pokrytia počas celej doby platnosti Rámcovej dohody Za účelom preukázania naplnenia tejto požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, verejný obstarávateľ požaduje predložiť čestné prehlásenie uchádzača, že poskytuje plnohodnotné pokrytie sieťou mobilných hlasových, dátových služieb 2G a 4G a internetu v rozsahu uvedenom v predchádzajúcom odseku, vrátane pokrytia vo vnútorných priestoroch prevádzok a pracovísk verejného obstarávateľa. V prípade zistenia nedostatočného požadovaného pokrytia, alebo žiadneho pokrytia signálom hlasových a dátových služieb 2G a 4G verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 78 720
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Mobilné telefónne služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 64200000, 72300000, 60000000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava Detašované pracovisko Ministerstva zdravotníctva SR, Bárdošova 2, 831 01 Bratislava
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Telekomunikačné služby
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: S17654-2024-OZZ
 • Názov : Telekomunikačné služby
 • Opis: Zriadenie a poskytovanie komplexnej, bezpečnej komunikačnej služby (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile, internetové pripojenie do dátových modemov a tabletov,) a poskytnutie ekonomicky výhodných volaní v rámci VPS, výhodnejšie tarify volaní do iných hlasových sieti a využívanie dátových služieb. Podrobnejšie vymedzenie opisu predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č.1 Výzvy na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ požaduje úroveň pokrytia sieťou mobilných hlasových služieb 2G minimálne 98 % obyvateľstva Slovenskej republiky a úroveň pokrytia sieťou mobilných dátových služieb a internetu technológiou minimálne 4G a vyššou minimálne 80 % obyvateľstva Slovenskej republiky. Verejný obstarávateľ požaduje zachovanie stanoveného pokrytia počas celej doby platnosti Rámcovej dohody Za účelom preukázania naplnenia tejto požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, verejný obstarávateľ požaduje predložiť čestné prehlásenie uchádzača, že poskytuje plnohodnotné pokrytie sieťou mobilných hlasových, dátových služieb 2G a 4G a internetu v rozsahu uvedenom v predchádzajúcom odseku, vrátane pokrytia vo vnútorných priestoroch prevádzok a pracovísk verejného obstarávateľa. V prípade zistenia nedostatočného požadovaného pokrytia, alebo žiadneho pokrytia signálom hlasových a dátových služieb 2G a 4G verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 78 720
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Mobilné telefónne služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 24
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Opis podmienky účasti: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO. Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: a) podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) predloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Takýmto dokladom môže byť výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo iný ekvivalentný doklad, v závislosti od právnej formy a statusu uchádzača. b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) ZVO predloženým čestným vyhlásením podľa prílohy č. 2 výzvy na predkladanie ponúk.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu v EUR vrátane DPH na predmet zákazky. Ak predloží ponuku uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v jeho prípade predmetom hodnotenia bude ním navrhovaná zmluvná cena celkom.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena v EUR vrátane DPH za celý predmet zákazky.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 26.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 26.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Miesto otvárania ponúk: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/502191
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502191
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)