Odstránenie nedostatkov v ochrannej stavbe civilnej ochrany na PDÚ Nové Zámky Kukučínova 1, 940 02 Nové Zámky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Odstránenie nedostatkov v ochrannej stavbe civilnej ochrany na PDÚ Nové Zámky Kukučínova 1, 940 02 Nové Zámky
Kód zákazky: ID 408
Kód oznámenia: 10336 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 75222000-8
Predpokladaná hodnota: 39 531,50 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 15.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Lazovná
97401 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Lazovná Banská Bystrica 97401 Slovensko
Zdroj:

Popis

Odstránenie nedostatkov v ochrannej stavbe civilnej ochrany na PDÚ Nové Zámky Kukučínova 1, 940 02 Nové Zámky 1. Odstránenie nedostatkov zo Správy z vonkajšej odbornej prehliadky TNS a stave vodného , kalového hospodárstva 12/2019/DU –NZ a. 1 ks oceľová nádoba – skorodovaná , netesná, neexistuje technický list a prehlásenie o zhode – potrebná celková repasia b. Bezpečnostná výstroj a armatúry na nádrži: sú skorodované, neúplné a nefunkčné, prestarnuté po dobe životnosti – potrebná celková repasia c. Kanalizácia nie je vo vyhovujúcom stave, zariadenie pre účely prečerpávania kalu nie je funkčné, uzatváracie armatúry (šupátka) sú skorodované, nefunkčné, guličky a odtoky od jednotlivých spotrebičov sú nefunkčné, prestarnuté po dobe životnosti d. Rozvod vody a hlavný prívod vody – pozinkované rúry sú skorodované, zanesené vrátane prepojovacích fitingov, sú prestarnuté po dobe životnosti – potrebná celková repasia e. Zariaďovacie predmety (WC 3 ks a umývadlá 1 ks (ú prestarnuté a po dobe životnosti - potrebná výmena, je potrebné vymeniť vnútorný plavákový mechanizmus, uzatváracie ventily, vodovodnú batériu f. Nie je spracovaná funkčná a prevádzková schéma a prevádzkový predpis pre obsluhu a údržbu vodného a kalového hospodárstva TNS g. Elektrický kompresor pre tlakovanie vodnej nádrže je nefunkčný, skorodovaný, po dobe životnosti - potrebná výmena h. Ručné kalové čerpadlo Lila-75 nefunguje správne, má ťažký chod – potrebná celková repasia i. Elektrické kalové čerpadlo FEKA-03FE je nefunkčné vrátane elektromotora – potrebná celková repasia. Plavákový mechanizmus pre spúšťanie kalového čerpadla zadrháva, je potrebná celková repasia vrátane sacieho koša. j. Je potrebné vykonať celkovú repasiu rozvodových potrubí a uzatváracích armatúr kalového prečerpávacieho systému, sú po dobe životnosti, nefunkčné k. Dodanie certifikátov a prehlásení o zhode k novým výrobkom l. Vonkajšia odborná prehliadka TNS a vodného a kalového hospodárstva a vypracovanie revíznej správy 2. Odstránenie nedostatkov z revízie FVZ – záverečný protokol č. 2019/DUNZ: a. Stav nasávacích strán: S1 nie je prevádzky schopná, NH1 – nie je prevádzky schopná, končí v protiplynovej predsieni, treba ju dobudovať, nameraný odpor 30 Pa b. Je potrebné predĺžiť potrubie sacej strany až do chodby suterénu a opatriť nasávacou hlavicou c. NH - nie je funkčne spôsobilá, nie je namontovaný správny typ hlavice, nameraný odpor 40 Pa d. Potrebné projektovo zdokumentovať sacie strany S1 a S2 e. Potrebné vymeniť HPF, je zanesený, má vysoký odpor f. Utesniť prestupy inštalácií, zrekonštruovať PP aj jeho ostenie so zárubňou , vydutá stena od vlhkosti, skorodované uzatváracie páky, poistené perá, vyčistiť výlez a projektovo zakresliť polohu g. Na dverách a poklopoch nie sú výrazne označené polohy „O“, „Z“ h. Spraviť drobné vysprávky stien a opraviť maľovky (10m2) i. Spracovať funkčnú a prevádzkovú schému a prevádzkový predpis FVZ j. Vykonanie odbornej prehliadky FVZ a vypracovanie revíznej správy k. Doplniť príslušenstvo a náhradné diely: - olejnička vrátane oleja na prístroje – 1 ks - drôt kruhový DN 4 mm – 5 bm - smaltovaný drát DN 0,5 mm – 2 bm - kolík v.č. 400804 – 2 ks 3. Zabezpečiť školenie CO v zmysle § 6 ods. 1. písm. c) vyhlášky MV SR č. 303/1996 Z. z., v znení neskorších predpisov pre 2 osoby 4. Vybudovanie núdzového osvetlenia v počte 6 núdzových svietidiel a vypracovanie revíznej správy núdzového osvetlenia 5. Doprava 6. Likvidácia odpadu

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1286353
1. Základné údaje
 • Organizácia: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ID: 81445)
 • Zákazka: Odstránenie nedostatkov v ochrannej stavbe civilnej ochrany na PDÚ Nové Zámky Kukučínova 1, 940 02 Nové Zámky (ID: 503200)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
 • IČO: 42499500
 • DIČ: 2023395253
 • Adresa
 • Ulica: Lazovná
 • Číslo: 63
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97401
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Odbor verejného obstarávania
 • E-mail: zuzana.longauerovar@financnasprava.sk
 • Telefónne číslo: +421484393807
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/12252
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ID 408
 • Názov: Odstránenie nedostatkov v ochrannej stavbe civilnej ochrany na PDÚ Nové Zámky Kukučínova 1, 940 02 Nové Zámky
 • Opis: Odstránenie nedostatkov v ochrannej stavbe civilnej ochrany na PDÚ Nové Zámky Kukučínova 1, 940 02 Nové Zámky 1. Odstránenie nedostatkov zo Správy z vonkajšej odbornej prehliadky TNS a stave vodného , kalového hospodárstva 12/2019/DU –NZ a. 1 ks oceľová nádoba – skorodovaná , netesná, neexistuje technický list a prehlásenie o zhode – potrebná celková repasia b. Bezpečnostná výstroj a armatúry na nádrži: sú skorodované, neúplné a nefunkčné, prestarnuté po dobe životnosti – potrebná celková repasia c. Kanalizácia nie je vo vyhovujúcom stave, zariadenie pre účely prečerpávania kalu nie je funkčné, uzatváracie armatúry (šupátka) sú skorodované, nefunkčné, guličky a odtoky od jednotlivých spotrebičov sú nefunkčné, prestarnuté po dobe životnosti d. Rozvod vody a hlavný prívod vody – pozinkované rúry sú skorodované, zanesené vrátane prepojovacích fitingov, sú prestarnuté po dobe životnosti – potrebná celková repasia e. Zariaďovacie predmety (WC 3 ks a umývadlá 1 ks (ú prestarnuté a po dobe životnosti - potrebná výmena, je potrebné vymeniť vnútorný plavákový mechanizmus, uzatváracie ventily, vodovodnú batériu f. Nie je spracovaná funkčná a prevádzková schéma a prevádzkový predpis pre obsluhu a údržbu vodného a kalového hospodárstva TNS g. Elektrický kompresor pre tlakovanie vodnej nádrže je nefunkčný, skorodovaný, po dobe životnosti - potrebná výmena h. Ručné kalové čerpadlo Lila-75 nefunguje správne, má ťažký chod – potrebná celková repasia i. Elektrické kalové čerpadlo FEKA-03FE je nefunkčné vrátane elektromotora – potrebná celková repasia. Plavákový mechanizmus pre spúšťanie kalového čerpadla zadrháva, je potrebná celková repasia vrátane sacieho koša. j. Je potrebné vykonať celkovú repasiu rozvodových potrubí a uzatváracích armatúr kalového prečerpávacieho systému, sú po dobe životnosti, nefunkčné k. Dodanie certifikátov a prehlásení o zhode k novým výrobkom l. Vonkajšia odborná prehliadka TNS a vodného a kalového hospodárstva a vypracovanie revíznej správy 2. Odstránenie nedostatkov z revízie FVZ – záverečný protokol č. 2019/DUNZ: a. Stav nasávacích strán: S1 nie je prevádzky schopná, NH1 – nie je prevádzky schopná, končí v protiplynovej predsieni, treba ju dobudovať, nameraný odpor 30 Pa b. Je potrebné predĺžiť potrubie sacej strany až do chodby suterénu a opatriť nasávacou hlavicou c. NH - nie je funkčne spôsobilá, nie je namontovaný správny typ hlavice, nameraný odpor 40 Pa d. Potrebné projektovo zdokumentovať sacie strany S1 a S2 e. Potrebné vymeniť HPF, je zanesený, má vysoký odpor f. Utesniť prestupy inštalácií, zrekonštruovať PP aj jeho ostenie so zárubňou , vydutá stena od vlhkosti, skorodované uzatváracie páky, poistené perá, vyčistiť výlez a projektovo zakresliť polohu g. Na dverách a poklopoch nie sú výrazne označené polohy „O“, „Z“ h. Spraviť drobné vysprávky stien a opraviť maľovky (10m2) i. Spracovať funkčnú a prevádzkovú schému a prevádzkový predpis FVZ j. Vykonanie odbornej prehliadky FVZ a vypracovanie revíznej správy k. Doplniť príslušenstvo a náhradné diely: - olejnička vrátane oleja na prístroje – 1 ks - drôt kruhový DN 4 mm – 5 bm - smaltovaný drát DN 0,5 mm – 2 bm - kolík v.č. 400804 – 2 ks 3. Zabezpečiť školenie CO v zmysle § 6 ods. 1. písm. c) vyhlášky MV SR č. 303/1996 Z. z., v znení neskorších predpisov pre 2 osoby 4. Vybudovanie núdzového osvetlenia v počte 6 núdzových svietidiel a vypracovanie revíznej správy núdzového osvetlenia 5. Doprava 6. Likvidácia odpadu
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 39 531.50
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Civilná ochrana
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Kukučínova 1
 • Mesto: Nové Zámky
 • PSČ: 940 02
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Odstránenie nedostatkov v ochrannej stavbe civilnej ochrany na PDÚ Nové Zámky Kukučínova 1, 940 02 Nové Zámky
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ID 408
 • Názov : Odstránenie nedostatkov v ochrannej stavbe civilnej ochrany na PDÚ Nové Zámky Kukučínova 1, 940 02 Nové Zámky
 • Opis: Odstránenie nedostatkov v ochrannej stavbe civilnej ochrany na PDÚ Nové Zámky Kukučínova 1, 940 02 Nové Zámky 1. Odstránenie nedostatkov zo Správy z vonkajšej odbornej prehliadky TNS a stave vodného , kalového hospodárstva 12/2019/DU –NZ a. 1 ks oceľová nádoba – skorodovaná , netesná, neexistuje technický list a prehlásenie o zhode – potrebná celková repasia b. Bezpečnostná výstroj a armatúry na nádrži: sú skorodované, neúplné a nefunkčné, prestarnuté po dobe životnosti – potrebná celková repasia c. Kanalizácia nie je vo vyhovujúcom stave, zariadenie pre účely prečerpávania kalu nie je funkčné, uzatváracie armatúry (šupátka) sú skorodované, nefunkčné, guličky a odtoky od jednotlivých spotrebičov sú nefunkčné, prestarnuté po dobe životnosti d. Rozvod vody a hlavný prívod vody – pozinkované rúry sú skorodované, zanesené vrátane prepojovacích fitingov, sú prestarnuté po dobe životnosti – potrebná celková repasia e. Zariaďovacie predmety (WC 3 ks a umývadlá 1 ks (ú prestarnuté a po dobe životnosti - potrebná výmena, je potrebné vymeniť vnútorný plavákový mechanizmus, uzatváracie ventily, vodovodnú batériu f. Nie je spracovaná funkčná a prevádzková schéma a prevádzkový predpis pre obsluhu a údržbu vodného a kalového hospodárstva TNS g. Elektrický kompresor pre tlakovanie vodnej nádrže je nefunkčný, skorodovaný, po dobe životnosti - potrebná výmena h. Ručné kalové čerpadlo Lila-75 nefunguje správne, má ťažký chod – potrebná celková repasia i. Elektrické kalové čerpadlo FEKA-03FE je nefunkčné vrátane elektromotora – potrebná celková repasia. Plavákový mechanizmus pre spúšťanie kalového čerpadla zadrháva, je potrebná celková repasia vrátane sacieho koša. j. Je potrebné vykonať celkovú repasiu rozvodových potrubí a uzatváracích armatúr kalového prečerpávacieho systému, sú po dobe životnosti, nefunkčné k. Dodanie certifikátov a prehlásení o zhode k novým výrobkom l. Vonkajšia odborná prehliadka TNS a vodného a kalového hospodárstva a vypracovanie revíznej správy 2. Odstránenie nedostatkov z revízie FVZ – záverečný protokol č. 2019/DUNZ: a. Stav nasávacích strán: S1 nie je prevádzky schopná, NH1 – nie je prevádzky schopná, končí v protiplynovej predsieni, treba ju dobudovať, nameraný odpor 30 Pa b. Je potrebné predĺžiť potrubie sacej strany až do chodby suterénu a opatriť nasávacou hlavicou c. NH - nie je funkčne spôsobilá, nie je namontovaný správny typ hlavice, nameraný odpor 40 Pa d. Potrebné projektovo zdokumentovať sacie strany S1 a S2 e. Potrebné vymeniť HPF, je zanesený, má vysoký odpor f. Utesniť prestupy inštalácií, zrekonštruovať PP aj jeho ostenie so zárubňou , vydutá stena od vlhkosti, skorodované uzatváracie páky, poistené perá, vyčistiť výlez a projektovo zakresliť polohu g. Na dverách a poklopoch nie sú výrazne označené polohy „O“, „Z“ h. Spraviť drobné vysprávky stien a opraviť maľovky (10m2) i. Spracovať funkčnú a prevádzkovú schému a prevádzkový predpis FVZ j. Vykonanie odbornej prehliadky FVZ a vypracovanie revíznej správy k. Doplniť príslušenstvo a náhradné diely: - olejnička vrátane oleja na prístroje – 1 ks - drôt kruhový DN 4 mm – 5 bm - smaltovaný drát DN 0,5 mm – 2 bm - kolík v.č. 400804 – 2 ks 3. Zabezpečiť školenie CO v zmysle § 6 ods. 1. písm. c) vyhlášky MV SR č. 303/1996 Z. z., v znení neskorších predpisov pre 2 osoby 4. Vybudovanie núdzového osvetlenia v počte 6 núdzových svietidiel a vypracovanie revíznej správy núdzového osvetlenia 5. Doprava 6. Likvidácia odpadu
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Civilná ochrana
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 24.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 24.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Miesto otvárania ponúk: adresa verejného obstarávateľa
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/503200
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503200
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)