Blúzy s krátkym rukávom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Blúzy s krátkym rukávom
Kód zákazky: 040/10/2024
Kód oznámenia: 10331 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 18130000-9
Predpokladaná hodnota: 6 931 510,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 15.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vojtecha Spanyola
01207 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Vojtecha Spanyola Žilina 01207 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky sú Blúzy s krátkym rukávom pre zdravotnícky personál. Počet kusov : 5200 ks ( na 2 roky) blúzy s krátkym rukávom rôznych veľkostí ( od veľkosti 36 – do veľ.60 ) – veľkosti na dvojčísla (36/38; 40/42; 44/46; 48/50; 52/54; 56/58; 60/62 ) 1. farebnosť a, – základ biely - s červeným lemom v šírke 2 cm na výstrihu v tvare „V“ a na vreckách v šírke 1 cm ,počet ks – 1260 2. farebnosť b, – základ zelený- s bielym lemom v šírke 2 cm na výstrihu v tvare V a na vreckách v šírke 1 cm ,počet ks -500 3.farebnosť c, - základ modrý- s bielym lemom v šírke 2 cm na výstrihu v tvare V a na vreckách v šírke 1 cm ,počet ks -2690 4.farebnosť d, - základ fialový ,počet ks -640 5.farebnosť e, - základ biely – s modrým lemom v šírke 2 cm na výstrihu v tvare V a na vreckách v šírke 1 cm počet ks -110

Linky a dokumenty

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1286127
1. Základné údaje
 • Organizácia: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina (ID: 69742)
 • Zákazka: Blúzy s krátkym rukávom (ID: 503089)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
 • IČO: 17335825
 • DIČ: 2020699923
 • Adresa
 • Ulica: Vojtecha Spanyola
 • Číslo: 43
 • Mesto: Žilina
 • PSČ: 01207
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: taligova@fnspza.sk
 • Telefónne číslo: 0415110264
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2157
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 040/10/2024
 • Názov: Blúzy s krátkym rukávom
 • Opis: Predmetom zákazky sú Blúzy s krátkym rukávom pre zdravotnícky personál. Počet kusov : 5200 ks ( na 2 roky) blúzy s krátkym rukávom rôznych veľkostí ( od veľkosti 36 – do veľ.60 ) – veľkosti na dvojčísla (36/38; 40/42; 44/46; 48/50; 52/54; 56/58; 60/62 ) 1. farebnosť a, – základ biely - s červeným lemom v šírke 2 cm na výstrihu v tvare „V“ a na vreckách v šírke 1 cm ,počet ks – 1260 2. farebnosť b, – základ zelený- s bielym lemom v šírke 2 cm na výstrihu v tvare V a na vreckách v šírke 1 cm ,počet ks -500 3.farebnosť c, - základ modrý- s bielym lemom v šírke 2 cm na výstrihu v tvare V a na vreckách v šírke 1 cm ,počet ks -2690 4.farebnosť d, - základ fialový ,počet ks -640 5.farebnosť e, - základ biely – s modrým lemom v šírke 2 cm na výstrihu v tvare V a na vreckách v šírke 1 cm počet ks -110
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 6 931 510
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Špeciálne pracovné odevy
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Vojtecha Spanyola 43
 • Mesto: Žilina
 • PSČ: 01207
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Blúzy s krátkym rukavom
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 040/10/2024
 • Názov : Blúzy s krátkym rukavom
 • Opis: Predmetom zákazky sú Blúzy s krátkym rukávom pre zdravotnícky personál Počet kusov : 5200 ks ( na 2 roky) blúzy s krátkym rukávom rôznych veľkostí ( od veľkosti 36 – do veľ.60 ) – veľkosti na dvojčísla (36/38; 40/42; 44/46; 48/50; 52/54; 56/58; 60/62 ) ? farebnosť a, – základ biely - s červeným lemom v šírke 2 cm na výstrihu v tvare „V“ a na vreckách v šírke 1 cm počet ks – 1260 ? farebnosť b, – základ zelený- s bielym lemom v šírke 2 cm na výstrihu v tvare V a na vreckách v šírke 1 cm počet ks -500 ? farebnosť c, - základ modrý- s bielym lemom v šírke 2 cm na výstrihu v tvare V a na vreckách v šírke 1 cm počet ks -2690 ? farebnosť d, - základ fialový počet ks -640 ? farebnosť e, - základ biely – s modrým lemom v šírke 2 cm na výstrihu v tvare V a na vreckách v šírke 1 cm počet ks -110
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 69 315.10
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Špeciálne pracovné odevy
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Vojtecha Spanyola 43
 • Mesto: Žilina
 • PSČ: 01207
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia suma za celý rozsah predmetu obstarávania v EUR bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 23.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 23.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Miesto otvárania ponúk: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, V. Spanyola 43, 012 07 Žilina , budova polikliniky 3.posch. odd. VO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/sk-sk/Public/ProfileSearch/Detail?id=2157
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503089
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO -platforma ePVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)