Prípravné trhové konzultácie: Digitálna infraštruktúra rezortu školstva

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prípravné trhové konzultácie: " Digitálna infraštruktúra rezortu školstva"
Kód zákazky: PTK 01 2024
Kód oznámenia: 10259 - POS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 72700000-7
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk:
Vyhlásenie: 15.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Stromová
81330 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Stromová Bratislava - mestská časť Nové Mesto 81330 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom PTK v súvislosti s prípravou projektu „digiEDU – časť Vytvorenie a prevádzka počítačových sietí LAN/WifiLAN“ na základných a stredných školách je: - oboznámiť potenciálnych dodávateľov s projektovým zámerom, jeho štruktúrou a súčasťami a harmonogramom, - kvantifikovať tieto súčasti (v súčasnosti známe počty ako aj požadované a predpokladané - budúce počty) a - navrhnúť a spoločne prekonzultovať predpokladaný prístup k realizácií projektu, pre jeho rozhodujúce časti: - navrhnúť riešenia, resp. varianty riešení a ich integrácie a závislosti, - identifikovať ich silné a slabé stránky (výhody a nevýhody, príležitosti a obmedzenia), - a to z pohľadu personálneho a organizačného zabezpečenia, dostupnosti riešení a zdrojov v požadovaných termínoch a technickej a legislatívnej realizovateľnosti, - na základe spoločných konzultácií vykonať (zo strany MŠVVaM SR ) príslušné rozhodnutia a pripraviť súťažné podklady pre výber dodávateľov projektu.

Vestník

Predbežné oznámenie

Identifikátor ÚVO: 1285991
1. Základné údaje
 • Organizácia: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (ID: 99909)
 • Zákazka: Prípravné trhové konzultácie: " Digitálna infraštruktúra rezortu školstva" (ID: 503006)
 • Typ oznámenia: Predbežné oznámenie a Pravidelné informatívne oznámenie
 • Typ formulára: Plánovanie
 • Identifikátor verzie oznámenia: 3ad0809d-66d2-40e3-83ae-0fc6a1d39744
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Predbežné oznámenie – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
 • IČO: 00164381
 • DIČ: 2020798725
 • Adresa
 • Ulica: Stromová
 • Číslo: 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • PSČ: 81330
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Sekretariát odboru pre verejné obstarávanie
 • E-mail: vladimir.pokojny@minedu.sk
 • Telefónne číslo: +421259374498
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Vzdelávanie
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/603
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.2 Opis
 • Predpokladaný dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (v rámci tohto postupu): 31.05.2024
 • Referenčné číslo: PTK 01 2024
 • Názov: Prípravné trhové konzultácie: " Digitálna infraštruktúra rezortu školstva"
 • Opis: Predmetom PTK v súvislosti s prípravou projektu „digiEDU – časť Vytvorenie a prevádzka počítačových sietí LAN/WifiLAN“ na základných a stredných školách je: - oboznámiť potenciálnych dodávateľov s projektovým zámerom, jeho štruktúrou a súčasťami a harmonogramom, - kvantifikovať tieto súčasti (v súčasnosti známe počty ako aj požadované a predpokladané - budúce počty) a - navrhnúť a spoločne prekonzultovať predpokladaný prístup k realizácií projektu, pre jeho rozhodujúce časti: - navrhnúť riešenia, resp. varianty riešení a ich integrácie a závislosti, - identifikovať ich silné a slabé stránky (výhody a nevýhody, príležitosti a obmedzenia), - a to z pohľadu personálneho a organizačného zabezpečenia, dostupnosti riešení a zdrojov v požadovaných termínoch a technickej a legislatívnej realizovateľnosti, - na základe spoločných konzultácií vykonať (zo strany MŠVVaM SR ) príslušné rozhodnutia a pripraviť súťažné podklady pre výber dodávateľov projektu.
 • Druh zákazky: Služby
 • Doplňujúci druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby pre počítačové siete
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
5. Časti
 • 5.1 Informácia o časti
 • 5.1.1 GR-Part_well
 • Názov: Prípravné trhové konzultácie: " Digitálna infraštruktúra rezortu školstva"
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov: Prípravné trhové konzultácie: " Digitálna infraštruktúra rezortu školstva"
 • Opis: Predmetom PTK v súvislosti s prípravou projektu „digiEDU – časť Vytvorenie a prevádzka počítačových sietí LAN/WifiLAN“ na základných a stredných školách je: - oboznámiť potenciálnych dodávateľov s projektovým zámerom, jeho štruktúrou a súčasťami a harmonogramom, - kvantifikovať tieto súčasti (v súčasnosti známe počty ako aj požadované a predpokladané - budúce počty) a - navrhnúť a spoločne prekonzultovať predpokladaný prístup k realizácií projektu, pre jeho rozhodujúce časti: - navrhnúť riešenia, resp. varianty riešení a ich integrácie a závislosti, - identifikovať ich silné a slabé stránky (výhody a nevýhody, príležitosti a obmedzenia), - a to z pohľadu personálneho a organizačného zabezpečenia, dostupnosti riešení a zdrojov v požadovaných termínoch a technickej a legislatívnej realizovateľnosti, - na základe spoločných konzultácií vykonať (zo strany MŠVVaM SR ) príslušné rozhodnutia a pripraviť súťažné podklady pre výber dodávateľov projektu.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby pre počítačové siete
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Súťažné podklady
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Označenie dokumentu/zákazky: Oznámenie o začatí PTK
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)