STAVEBNÉ ÚPRAVY

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: STAVEBNÉ ÚPRAVY
Kód zákazky: 503032
Kód oznámenia: 10222 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 235 604,93 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 12.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Zariadenie pre seniorov v Trnave
Adresa: Ulica Terézie Vansovej
91701 Trnava
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Ulica Terézie Vansovej Trnava 91701 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy zariadenia, v súlade s projektovou dokumentáciou/popisom podľa prílohy č. 3 tejto Výzvy, v rozsahu prílohy č. 2 tejto Výzvy Zadanie. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti: 1. Časť: Rekonštrukcia kúpeľní a izieb: Predmetom tejto časti zákazky bude realizácia: označené jednotlivé typy bytových jednotiek – A, B a C v prílohe č. 3 tejto Výzvy – po jednom kuse z každého typu jednotky. Tieto bytové jednotky sú cez tri poschodia, preto počty tvoriace celkovú cenu budú nasledovné: typ A – 3 kusy, typ B – 3 kusy a typ C – 3 kusy. Spolu 9 jednotiek. 2. Časť: Vybudovanie dekontaminačnej miestnosti v pivničných priestoroch 3. Časť: Maľovanie V cene musí byť zahrnutá doprava a všetky ostatné náklady nevyhnutné pre riadne uskutočnenie prác. Uchádzač nie je povinný predložiť ponuku na každú časť predmetu zákazky, ale v danej časti predmetu zákazky je povinný oceniť všetky jej položky v plnom rozsahu.

Linky a dokumenty

Zákazka: STAVEBNÉ ÚPRAVY
Profil obstarávateľa: Zariadenie pre seniorov v Trnave

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1286027
1. Základné údaje
 • Organizácia: Zariadenie pre seniorov v Trnave (ID: 2863)
 • Zákazka: STAVEBNÉ ÚPRAVY (ID: 503032)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Zariadenie pre seniorov v Trnave
 • IČO: 00611972
 • DIČ: 2021180975
 • Adresa
 • Ulica: Ulica Terézie Vansovej
 • Číslo: 5
 • Mesto: Trnava
 • PSČ: 91701
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: svecova.verejneobstaravanie@gmail.com
 • Telefónne číslo: +421915274799
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Zariadenie pre seniorov v Trnave)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná miestnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1408
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 503032
 • Názov: STAVEBNÉ ÚPRAVY
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné úpravy zariadenia, v súlade s projektovou dokumentáciou/popisom podľa prílohy č. 3 tejto Výzvy, v rozsahu prílohy č. 2 tejto Výzvy Zadanie. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti: 1. Časť: Rekonštrukcia kúpeľní a izieb: Predmetom tejto časti zákazky bude realizácia: označené jednotlivé typy bytových jednotiek – A, B a C v prílohe č. 3 tejto Výzvy – po jednom kuse z každého typu jednotky. Tieto bytové jednotky sú cez tri poschodia, preto počty tvoriace celkovú cenu budú nasledovné: typ A – 3 kusy, typ B – 3 kusy a typ C – 3 kusy. Spolu 9 jednotiek. 2. Časť: Vybudovanie dekontaminačnej miestnosti v pivničných priestoroch 3. Časť: Maľovanie V cene musí byť zahrnutá doprava a všetky ostatné náklady nevyhnutné pre riadne uskutočnenie prác. Uchádzač nie je povinný predložiť ponuku na každú časť predmetu zákazky, ale v danej časti predmetu zákazky je povinný oceniť všetky jej položky v plnom rozsahu.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 235 604.93
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Zariadenie pre seniorov v Trnave
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 3
 • Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 3
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rekonštrukcia kúpeľní a izieb
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 503032
 • Názov : Rekonštrukcia kúpeľní a izieb
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné úpravy zariadenia, v súlade s projektovou dokumentáciou/popisom podľa prílohy č. 3 tejto Výzvy, v rozsahu prílohy č. 2 tejto Výzvy Zadanie. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti: 1. Časť: Rekonštrukcia kúpeľní a izieb: Predmetom tejto časti zákazky bude realizácia: označené jednotlivé typy bytových jednotiek – A, B a C v prílohe č. 3 tejto Výzvy – po jednom kuse z každého typu jednotky. Tieto bytové jednotky sú cez tri poschodia, preto počty tvoriace celkovú cenu budú nasledovné: typ A – 3 kusy, typ B – 3 kusy a typ C – 3 kusy. Spolu 9 jednotiek. 2. Časť: Vybudovanie dekontaminačnej miestnosti v pivničných priestoroch 3. Časť: Maľovanie V cene musí byť zahrnutá doprava a všetky ostatné náklady nevyhnutné pre riadne uskutočnenie prác. Uchádzač nie je povinný predložiť ponuku na každú časť predmetu zákazky, ale v danej časti predmetu zákazky je povinný oceniť všetky jej položky v plnom rozsahu.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 221 130.89
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Zmierňovanie klimatických zmien
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
 • Opis strategického verejného obstarávania: S ohľadom na podmienky účasti a zmluvné podmienky sa jedná o zelené verejné obstarávanie.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: A. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia = platí pre všetky časti predmetu zákazky: a) § 32 ods. 1 písm. e) zákona – uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby alebo vykonávať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení, ktorá zodpovedá predmetu zákazky, pokiaľ je tento doklad verejne prístupný: napr.: výpis zo Živnostenského registra, Obchodného registra, avšak pre rýchlejšiu identifikáciu zápisu v takom registri môže vo svojej ponuke uviesť link/odkaz na stránku jeho zápisu - túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný. V opačnom prípade, ak doklad verejne prístupný nie je, požaduje sa originál alebo overená kópia oprávnenia; b) § 32 ods. 1 písm. f) zákona – uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona. Túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie a na základe predloženého vyhlásenia podľa prílohy č. 4 tejto Výzvy ; V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená; c) Dodávateľ aj jeho subdodávatelia musia zároveň spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora počas trvania platnosti uzavretej zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri - Túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v registri partnerov VS pred podpisom zmluvy;
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: B. Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia
 • Opis podmienky účasti: (1) § 33 ods. 1 písm. c) v nadväznosti na metódy a kritéria podľa § 38 ods. 9 zákona: predložením súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch alebo údajov z nich: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podľa bodu 1 § 33 ods. 1 písm. c) v nadväznosti na metódy a kritéria podľa § 38 ods. 9 zákona: Uchádzač predloží: A. formou čestného vyhlásenia prehlásenie o splnení jednotlivých hodnôt Likvidity za aritmetický priemer za posledné tri ukončené hospodárske roky predchádzajúce vyhláseniu zákazky, s uvedením presnej číselnej hodnoty predmetného ukazovateľa; B. formou čestného vyhlásenia prehlásenie o splnení spodnej hodnoty ekonomického ukazovateľa INDEX-u N05 za aritmetický priemer za posledné tri ukončené hospodárske roky predchádzajúce vyhláseniu zákazky, s uvedením presnej číselnej hodnoty predmetného ukazovateľa; C. Viď bližšie: Všeobecné informácie, písm. B): Pri uchádzačoch – fyzických osobách so sídlom v SR, uchádzačoch so sídlom mimo SR alebo právnických osobách so sídlom na území SR, ktorí nemajú účtovné závierky zverejnené v Registri účtovných závierok, je uchádzač povinný spolu s účtovnými závierkami alebo ekvivalentnými dokladmi podľa písm. d) nižšie predložiť aj: a) vyhlásenie, v ktorom budú k jednotlivým ukazovateľom špecifikované aj príslušné riadky výkazu ziskov a strát/výkazu o príjmoch a výdavkoch alebo ekvivalentného dokladu, ktorých hodnoty vchádzajú do vzorcov výpočtu jednotlivých ukazovateľov, a to pre každý z posudzovaných rokov; b) vyhlásenie, že predložený výkaz ziskov a strát/výkaz o príjmoch a výdavkoch alebo ekvivalentný doklad za požadované obdobie, ktorý predkladá v ponuke, je jediný za požadované obdobie a uchádzač nemá podané za požadované obdobie iné účtovné závierky alebo ekvivalentné doklady; c) v prípade, že uchádzač má za požadované obdobie podané opravné účtovné závierky alebo ekvivalentné doklady, t.j. výkaz ziskov a strát/výkaz o príjmoch a výdavkoch alebo ekvivalentný doklad, je uchádzač povinný predložiť verejnému obstarávateľovi aj tieto opravné výkazy ziskov a strát/výkazy o príjmoch a výdavkoch alebo ekvivalentný doklad; d) Výkaz ziskov a strát/výkaz o príjmoch a výdavkoch alebo ekvivalentný doklad za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia predloží uchádzač potvrdené príslušným daňovým úradom alebo iným orgánom/úradom, ktorý má spôsobilosť vydať v mene príslušného daňového úradu predmetné dokumenty (napr. Datacentrum alebo Jednotné kontaktné miesto na území SR) - Takéto predloženie potvrdených dokladov nemá povinnosť predložiť ten subjekt, ktorého účtovné závierky sa nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok, ktorý je zverejnený na stránke www.registeruz.sk. Uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľov likvidity a INDEX-u N05 za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a tento súčet vydelí počtom hospodárskych rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné (to znamená, ak sú dostupné za 3 roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupné za 2 roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2). Viď bližšie v súťažných podkladoch Výzvy.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: C. Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti
 • Opis podmienky účasti: a) Platí pre 1. a 2. časť predmetu zákazky: Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. b) - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnení a stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Viď bližšie v súťažných podkladoch Výzvy. b) Platí pre 1. časť predmetu zákazky: Primerane § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na aktuálnu odpadovú politiku a elimináciu znečistenia životného prostredia odpadom: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Viď bližšie v súťažných podkladoch Výzvy. c) Primerane § 34 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36 ZVO uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy = Platí pre 1. časť predmetu zákazky: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Viď bližšie v súťažných podkladoch Výzvy. d) Primerane § 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov = Platí pre 1. časť predmetu zákazky: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Viď bližšie v súťažných podkladoch Výzvy.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena z posudzovaných cien v EUR vrátane DPH/v prípade neplatcu DPH najnižšia cena celkom.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena z posudzovaných cien v EUR vrátane DPH/v prípade neplatcu DPH najnižšia cena celkom.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Bližšie v zmluvných podmienkach zákazky
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 25.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 25.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Opis otvárania ponúk: formou online otvárania ponúk
 • Miesto otvárania ponúk: formou online otvárania ponúk
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/503032
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503032
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EpVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.2 Časť
 • Názov: Vybudovanie dekontaminačnej miestnosti v pivničných priestoroch
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 503032
 • Názov : Vybudovanie dekontaminačnej miestnosti v pivničných priestoroch
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné úpravy zariadenia, v súlade s projektovou dokumentáciou/popisom podľa prílohy č. 3 tejto Výzvy, v rozsahu prílohy č. 2 tejto Výzvy Zadanie. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti: 1. Časť: Rekonštrukcia kúpeľní a izieb: Predmetom tejto časti zákazky bude realizácia: označené jednotlivé typy bytových jednotiek – A, B a C v prílohe č. 3 tejto Výzvy – po jednom kuse z každého typu jednotky. Tieto bytové jednotky sú cez tri poschodia, preto počty tvoriace celkovú cenu budú nasledovné: typ A – 3 kusy, typ B – 3 kusy a typ C – 3 kusy. Spolu 9 jednotiek. 2. Časť: Vybudovanie dekontaminačnej miestnosti v pivničných priestoroch 3. Časť: Maľovanie V cene musí byť zahrnutá doprava a všetky ostatné náklady nevyhnutné pre riadne uskutočnenie prác. Uchádzač nie je povinný predložiť ponuku na každú časť predmetu zákazky, ale v danej časti predmetu zákazky je povinný oceniť všetky jej položky v plnom rozsahu.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 10 145.15
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: A. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia = platí pre všetky časti predmetu zákazky: a) § 32 ods. 1 písm. e) zákona – uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby alebo vykonávať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení, ktorá zodpovedá predmetu zákazky, pokiaľ je tento doklad verejne prístupný: napr.: výpis zo Živnostenského registra, Obchodného registra, avšak pre rýchlejšiu identifikáciu zápisu v takom registri môže vo svojej ponuke uviesť link/odkaz na stránku jeho zápisu - túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný. V opačnom prípade, ak doklad verejne prístupný nie je, požaduje sa originál alebo overená kópia oprávnenia; b) § 32 ods. 1 písm. f) zákona – uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona. Túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie a na základe predloženého vyhlásenia podľa prílohy č. 4 tejto Výzvy ; V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená; c) Dodávateľ aj jeho subdodávatelia musia zároveň spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora počas trvania platnosti uzavretej zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri - Túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v registri partnerov VS pred podpisom zmluvy;
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: C. Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti
 • Opis podmienky účasti: a) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. b) - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnení a stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť: Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky (rovnaké alebo obdobné požadované práce na pozemných stavbách) za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania a potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác uchádzač preukáže uskutočnenie stavebných prác v min. objeme: pre 2. časť predmetu zákazky vo výške 10.000,00 Eur bez DPH súhrnne, a to za všetky požadované roky a všetky zákazky uvedené v zozname, predloženom uchádzačom. V prípade, že v rámci realizácie zákazky boli realizované aj iné stavebné práce ako stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet tejto zákazky (rovnaké alebo obdobné požadované práce na pozemných stavbách), musí byť z dokladu pre objektívne posúdenie splnenia podmienok účasti zrejmá hodnota stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky. V prípade, že realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom v postavení subdodávateľa alebo člena skupiny dodávateľov, musí byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom objeme v eur bez DPH realizoval zákazku uchádzač sám. V prípade uvedenia hodnôt v inej mene ako v EUR, uchádzač uvedie hodnotu zákazky v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na menu EUR nasledovne: Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené sumou, záujemca predloží v mene euro. Ak sú tieto doklady v cudzej mene (inej ako euro), uchádzač ich predloží v pôvodnej mene a v mene euro. Pri prepočte inej meny na menu euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania Výzvy na predkladanie ponúk do vestníka verejného obstarávania, definovaný v hornej časti výzvy ako DÁTUM ODOSLANIA. Z dokladov musí byť zrejmá cena bez dane z pridanej hodnoty (DPH), alebo ak bude cena vrátane DPH, musí byť zrejmá výška alebo sadzba DPH, aby bolo možné vypočítať cenu bez DPH.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena z posudzovaných cien v EUR vrátane DPH/v prípade neplatcu DPH najnižšia cena celkom.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena z posudzovaných cien v EUR vrátane DPH/v prípade neplatcu DPH najnižšia cena celkom.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 25.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 25.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Opis otvárania ponúk: formou online otvárania ponúk
 • Miesto otvárania ponúk: formou online otvárania ponúk
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503032
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503032
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EpVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.3 Časť
 • Názov: Maľovanie
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 503032
 • Názov : Maľovanie
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné úpravy zariadenia, v súlade s projektovou dokumentáciou/popisom podľa prílohy č. 3 tejto Výzvy, v rozsahu prílohy č. 2 tejto Výzvy Zadanie. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti: 1. Časť: Rekonštrukcia kúpeľní a izieb: Predmetom tejto časti zákazky bude realizácia: označené jednotlivé typy bytových jednotiek – A, B a C v prílohe č. 3 tejto Výzvy – po jednom kuse z každého typu jednotky. Tieto bytové jednotky sú cez tri poschodia, preto počty tvoriace celkovú cenu budú nasledovné: typ A – 3 kusy, typ B – 3 kusy a typ C – 3 kusy. Spolu 9 jednotiek. 2. Časť: Vybudovanie dekontaminačnej miestnosti v pivničných priestoroch 3. Časť: Maľovanie V cene musí byť zahrnutá doprava a všetky ostatné náklady nevyhnutné pre riadne uskutočnenie prác. Uchádzač nie je povinný predložiť ponuku na každú časť predmetu zákazky, ale v danej časti predmetu zákazky je povinný oceniť všetky jej položky v plnom rozsahu.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 4 328.89
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: A. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia = platí pre všetky časti predmetu zákazky: a) § 32 ods. 1 písm. e) zákona – uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby alebo vykonávať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení, ktorá zodpovedá predmetu zákazky, pokiaľ je tento doklad verejne prístupný: napr.: výpis zo Živnostenského registra, Obchodného registra, avšak pre rýchlejšiu identifikáciu zápisu v takom registri môže vo svojej ponuke uviesť link/odkaz na stránku jeho zápisu - túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný. V opačnom prípade, ak doklad verejne prístupný nie je, požaduje sa originál alebo overená kópia oprávnenia; b) § 32 ods. 1 písm. f) zákona – uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona. Túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie a na základe predloženého vyhlásenia podľa prílohy č. 4 tejto Výzvy ; V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená; c) Dodávateľ aj jeho subdodávatelia musia zároveň spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora počas trvania platnosti uzavretej zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri - Túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v registri partnerov VS pred podpisom zmluvy;
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena z posudzovaných cien v EUR vrátane DPH/v prípade neplatcu DPH najnižšia cena celkom.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena z posudzovaných cien v EUR vrátane DPH/v prípade neplatcu DPH najnižšia cena celkom.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 25.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 25.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Opis otvárania ponúk: formou online otvárania ponúk
 • Miesto otvárania ponúk: formou online otvárania ponúk
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/503032
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503032
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EpVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)