Dodanie PC s príslušenstvom a monitorov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodanie PC s príslušenstvom a monitorov
Kód zákazky: B/2024/00008
Kód oznámenia: 10212 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30213300-8
Predpokladaná hodnota: 9 553,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 12.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Československej armády
04118 Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Československej armády Košice - mestská časť Staré Mesto 04118 Slovensko Miesto č.1: IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Čs. armády 20 040 01 Košice Miesto č.2: 17ks monitorov – označené v popise IVES, detašované školiace pracovisko, budova OÚ, Námestie L. Štúra 1, Banská Bystrica 844 10 Bratislava
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodanie 20ks PC a 20ks monitor podľa špecifikácie.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1286071
1. Základné údaje
 • Organizácia: IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy (ID: 83640)
 • Zákazka: Dodanie PC s príslušenstvom a monitorov (ID: 503052)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy
 • IČO: 00162957
 • DIČ: 2020762480
 • Adresa
 • Ulica: Československej armády
 • Číslo: 20
 • Mesto: Košice - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 04118
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: Katarina.Stevlikova@ives.vs.sk
 • Telefónne číslo: +421948255148
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/560
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: B/2024/00008
 • Názov: Dodanie PC s príslušenstvom a monitorov
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie 20ks PC a 20ks monitor podľa špecifikácie.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 9 553
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stolový počítač
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 30236000, 30237410, 30237460, 30231000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Čs. armády 20
 • Mesto: Košice - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 04001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miesto č.1: IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Čs. armády 20 040 01 Košice Miesto č.2: 17ks monitorov – označené v popise IVES, detašované školiace pracovisko, budova OÚ, Námestie L. Štúra 1, Banská Bystrica 844 10 Bratislava
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Dodanie PC s príslušenstvom a monitorov
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: B/2024/00008
 • Názov : Dodanie PC s príslušenstvom a monitorov
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie 20ks PC a 20ks monitor podľa špecifikácie.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stolový počítač
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 30236000, 30237410, 30237460, 30231000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Čs. armády 20
 • Mesto: Košice - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 040 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miesto č.1: IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Čs. armády 20 040 01 Košice Miesto č.2: 17ks monitorov – označené v popise IVES, detašované školiace pracovisko, budova OÚ, Námestie L. Štúra 1, Banská Bystrica 844 10 Bratislava
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 11.04.2024
 • Dátum ukončenia: 25.04.2024
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 11
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 25.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 25.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:30
 • Miesto otvárania ponúk: Čs. armády 20, Košice
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503052
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://evo.isepvo.sk/
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)