Dodávka rastlinného materiálu – Ružinovské predzáhradky 2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka rastlinného materiálu – Ružinovské predzáhradky 2024
Kód zákazky: CS 4304/2024
Kód oznámenia: 9895 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 03121100-6
Predpokladaná hodnota: 16 600,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 10.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Mierová
82705 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Mierová Bratislava - mestská časť Ružinov 82705 Slovensko sídlo Miestneho úradu mestskej časti Bratislava Ružinov, Mierová 21
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodávka rastlinného materiálu a ostatného potrebného materiálu, ktorý verejný obstarávateľ použije pri realizácii iniciatívy Ružinovské predzáhradky 2024. Rastlinný materiál ako aj ostatný potrebný materiál je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 5 a 6 Výzvy na predkladanie ponúk. Mestská časť Bratislava-Ružinov realizuje iniciatívu Ružinovské predzáhradky, ktorou podporuje proaktívnych obyvateľov dodaním rastlinného materiálu a iného potrebného materiálu pri úprave predzáhradok pred bytovým domami. V rámci podpory obyvateľov sú dodávané trvalky, kríky, poprípade rastlinný materiál na živý plot overených a nenáročných druhov (bližšia špecifikácia v prílohe č. 5). Každá predzáhradka je posudzovaná samostatne. K úprave predzáhradok mestská časť poskytuje aj substrát, mulčovaciu kôru, plastový oddeľovač záhonov od trávnikov. Materiál je odovzdaný obyvateľom, ktorí sú zodpovední za konkrétnu predzáhradku, následnú výsadbu rastlinného materiálu a celkovú úpravu predzáhradky. Predmetom zákazky je len dodávka požadovaného materiálu na miesto určenia. Miesto dodávky je Mierová 21, Bratislava, sídlo Miestneho úradu mestskej časti Bratislava Ružinov. Dodávka bude realizovaná na základe čiastkových objednávok, v ktorých sú bližšie špecifikované požadované druhy, množstvo rastlinného materiálu a ostatného materiálu. Dodávky materiálu je potrebné zrealizovať do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky. Množstvo objednaného tovaru záleží na dopyte a požiadavkách od obyvateľov. Predpokladané množstvo z požadovaného druhu sa môže meniť v súvislosti s požiadavkami verejného obstarávateľa, nakoľko v čase procesu verejného obstarávania ešte nie je známe množstvo rastlinného a ostatného materiálu určeného na dodávku na rok 2024. (v rámci jednotlivých objednávok môže dôjsť k objednaniu nižších množstiev napr. iba 1 ks z požadovaného druhu trvaliek alebo kríkov). Termín realizácie zákazky je od apríla 2024 do 15. novembra 2024 (v rámci letnej sezóny júl - august je z dôvodu veľmi vysokých teplôt a nepriaznivého suchého obdobia prestávka v dodávaní rastlinného materiálu, poprípade množstvá dodávané tovaru sú výrazne obmedzené.) Množstvo objednávok záleží od dopytu od obyvateľov, to znamená, že môže nastať situácia, že v rámci mesiaca nedôjde k objednávke. Druhové zloženie rastlinného materiálu tvorí prílohu č. 5. Dodávaný rastlinný materiál musí byť zdravý, bez poškodení, dostatočne rozkonárený, s kvalitným koreňovým systémom. Má ísť o štandardný škôlkarský výpestok zodpovedajúci svojmu rodu, druhu a plánovanému obdobiu výsadby a spĺňať veľkostnú kategóriu požadovanú v rámci zoznamu v prílohe č. 5. Prílohu č. 6 tvorí zoznam a popis ostatného potrebného materiálu. V rámci tabuľky je uvedené aj predpokladané množstvo, ktoré by malo byť dodávané v rámci roka 2024 na základe jednotlivých objednávok.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1284846
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mestská časť Bratislava - Ružinov (ID: 75816)
 • Zákazka: Dodávka rastlinného materiálu – Ružinovské predzáhradky 2024 (ID: 502273)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mestská časť Bratislava - Ružinov
 • IČO: 00603155
 • DIČ: 2020699516
 • Internetová adresa (URL): https://www.ruzinov.sk
 • Adresa
 • Ulica: Mierová
 • Číslo: 21
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82705
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Oddelenie verejného obstarávania
 • E-mail: beata.simorova@ruzinov.sk
 • Telefónne číslo: +421248284405
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Ružinov)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6555
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: CS 4304/2024
 • Názov: Dodávka rastlinného materiálu – Ružinovské predzáhradky 2024
 • Opis: Predmetom zákazky je dodávka rastlinného materiálu a ostatného potrebného materiálu, ktorý verejný obstarávateľ použije pri realizácii iniciatívy Ružinovské predzáhradky 2024. Rastlinný materiál ako aj ostatný potrebný materiál je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 5 a 6 Výzvy na predkladanie ponúk. Mestská časť Bratislava-Ružinov realizuje iniciatívu Ružinovské predzáhradky, ktorou podporuje proaktívnych obyvateľov dodaním rastlinného materiálu a iného potrebného materiálu pri úprave predzáhradok pred bytovým domami. V rámci podpory obyvateľov sú dodávané trvalky, kríky, poprípade rastlinný materiál na živý plot overených a nenáročných druhov (bližšia špecifikácia v prílohe č. 5). Každá predzáhradka je posudzovaná samostatne. K úprave predzáhradok mestská časť poskytuje aj substrát, mulčovaciu kôru, plastový oddeľovač záhonov od trávnikov. Materiál je odovzdaný obyvateľom, ktorí sú zodpovední za konkrétnu predzáhradku, následnú výsadbu rastlinného materiálu a celkovú úpravu predzáhradky. Predmetom zákazky je len dodávka požadovaného materiálu na miesto určenia. Miesto dodávky je Mierová 21, Bratislava, sídlo Miestneho úradu mestskej časti Bratislava Ružinov. Dodávka bude realizovaná na základe čiastkových objednávok, v ktorých sú bližšie špecifikované požadované druhy, množstvo rastlinného materiálu a ostatného materiálu. Dodávky materiálu je potrebné zrealizovať do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky. Množstvo objednaného tovaru záleží na dopyte a požiadavkách od obyvateľov. Predpokladané množstvo z požadovaného druhu sa môže meniť v súvislosti s požiadavkami verejného obstarávateľa, nakoľko v čase procesu verejného obstarávania ešte nie je známe množstvo rastlinného a ostatného materiálu určeného na dodávku na rok 2024. (v rámci jednotlivých objednávok môže dôjsť k objednaniu nižších množstiev napr. iba 1 ks z požadovaného druhu trvaliek alebo kríkov). Termín realizácie zákazky je od apríla 2024 do 15. novembra 2024 (v rámci letnej sezóny júl - august je z dôvodu veľmi vysokých teplôt a nepriaznivého suchého obdobia prestávka v dodávaní rastlinného materiálu, poprípade množstvá dodávané tovaru sú výrazne obmedzené.) Množstvo objednávok záleží od dopytu od obyvateľov, to znamená, že môže nastať situácia, že v rámci mesiaca nedôjde k objednávke. Druhové zloženie rastlinného materiálu tvorí prílohu č. 5. Dodávaný rastlinný materiál musí byť zdravý, bez poškodení, dostatočne rozkonárený, s kvalitným koreňovým systémom. Má ísť o štandardný škôlkarský výpestok zodpovedajúci svojmu rodu, druhu a plánovanému obdobiu výsadby a spĺňať veľkostnú kategóriu požadovanú v rámci zoznamu v prílohe č. 5. Prílohu č. 6 tvorí zoznam a popis ostatného potrebného materiálu. V rámci tabuľky je uvedené aj predpokladané množstvo, ktoré by malo byť dodávané v rámci roka 2024 na základe jednotlivých objednávok.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 16 600
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Živé rastliny, cibuľky, korene, rastlinné rezky a sadenice
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 03451000, 03451100, 03441000, 03451300
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Mierová 21
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 827 05
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: sídlo Miestneho úradu mestskej časti Bratislava Ružinov, Mierová 21
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1. podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač preukáže že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uvedenú podmienku účasti uchádzač preukáže v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v súlade s § 32 ods. 3 predkladať verejnému obstarávateľovi doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy. 2. podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač preukáže že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedenú podmienku účasti uchádzač preukáže v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní doloženým čestným vyhlásením podľa Prílohy č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Verejné obstarávanie sa uskutočňuje prostredníctvom elektronickej platformy IS EVO. 2. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Dodávka rastlinného materiálu – Ružinovské predzáhradky 2024
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: CS 4304/2024
 • Názov : Dodávka rastlinného materiálu – Ružinovské predzáhradky 2024
 • Opis: Predmetom zákazky je dodávka rastlinného materiálu a ostatného potrebného materiálu, ktorý verejný obstarávateľ použije pri realizácii iniciatívy Ružinovské predzáhradky 2024. Rastlinný materiál ako aj ostatný potrebný materiál je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 5 a 6 Výzvy na predkladanie ponúk. Mestská časť Bratislava-Ružinov realizuje iniciatívu Ružinovské predzáhradky, ktorou podporuje proaktívnych obyvateľov dodaním rastlinného materiálu a iného potrebného materiálu pri úprave predzáhradok pred bytovým domami. V rámci podpory obyvateľov sú dodávané trvalky, kríky, poprípade rastlinný materiál na živý plot overených a nenáročných druhov (bližšia špecifikácia v prílohe č. 5). Každá predzáhradka je posudzovaná samostatne. K úprave predzáhradok mestská časť poskytuje aj substrát, mulčovaciu kôru, plastový oddeľovač záhonov od trávnikov. Materiál je odovzdaný obyvateľom, ktorí sú zodpovední za konkrétnu predzáhradku, následnú výsadbu rastlinného materiálu a celkovú úpravu predzáhradky. Predmetom zákazky je len dodávka požadovaného materiálu na miesto určenia. Miesto dodávky je Mierová 21, Bratislava, sídlo Miestneho úradu mestskej časti Bratislava Ružinov. Dodávka bude realizovaná na základe čiastkových objednávok, v ktorých sú bližšie špecifikované požadované druhy, množstvo rastlinného materiálu a ostatného materiálu. Dodávky materiálu je potrebné zrealizovať do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky. Množstvo objednaného tovaru záleží na dopyte a požiadavkách od obyvateľov. Predpokladané množstvo z požadovaného druhu sa môže meniť v súvislosti s požiadavkami verejného obstarávateľa, nakoľko v čase procesu verejného obstarávania ešte nie je známe množstvo rastlinného a ostatného materiálu určeného na dodávku na rok 2024. (v rámci jednotlivých objednávok môže dôjsť k objednaniu nižších množstiev napr. iba 1 ks z požadovaného druhu trvaliek alebo kríkov). Termín realizácie zákazky je od apríla 2024 do 15. novembra 2024 (v rámci letnej sezóny júl - august je z dôvodu veľmi vysokých teplôt a nepriaznivého suchého obdobia prestávka v dodávaní rastlinného materiálu, poprípade množstvá dodávané tovaru sú výrazne obmedzené.) Množstvo objednávok záleží od dopytu od obyvateľov, to znamená, že môže nastať situácia, že v rámci mesiaca nedôjde k objednávke. Druhové zloženie rastlinného materiálu tvorí prílohu č. 5. Dodávaný rastlinný materiál musí byť zdravý, bez poškodení, dostatočne rozkonárený, s kvalitným koreňovým systémom. Má ísť o štandardný škôlkarský výpestok zodpovedajúci svojmu rodu, druhu a plánovanému obdobiu výsadby a spĺňať veľkostnú kategóriu požadovanú v rámci zoznamu v prílohe č. 5. Prílohu č. 6 tvorí zoznam a popis ostatného potrebného materiálu. V rámci tabuľky je uvedené aj predpokladané množstvo, ktoré by malo byť dodávané v rámci roka 2024 na základe jednotlivých objednávok.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 16 600
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Živé rastliny, cibuľky, korene, rastlinné rezky a sadenice
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 03451000, 03451100, 03441000, 03451300
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Mierová 21
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 827 05
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: sídlo Miestneho úradu mestskej časti Bratislava Ružinov, Mierová 21
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum ukončenia: 15.11.2024
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (hodnota): 16 600
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (mena): Euro
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Termín realizácie zákazky je od apríla 2024 do 15. novembra 2024 (v rámci letnej sezóny júl - august je z dôvodu veľmi vysokých teplôt a nepriaznivého suchého obdobia prestávka v dodávaní rastlinného materiálu, poprípade množstvá dodávané tovaru sú výrazne obmedzené.) Množstvo objednávok záleží od dopytu od obyvateľov, to znamená, že môže nastať situácia, že v rámci mesiaca nedôjde k objednávke.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: 1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní Zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Požaduje sa, aby uchádzač v rámci tohto zoznamu preukázal, min. 3 zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, v kumulatívnej hodnote min. 12 000 EUR bez DPH
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač s najnižším súčtom jednotkových cien za predmet zákazky v EUR s DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa určí vzostupne.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižší súčet jednotkových cien za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Verejný obstarávateľ na účely účasti vo verejnom obstarávaní nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby táto vytvorila právnu formu. Verejný obstarávateľ na účely účasti vo verejnom obstarávaní odporúča, aby členovia skupiny dodávateľov splnomocnili jedného z jej členov, ktorý má právnu subjektivitu a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, na uskutočňovanie všetkých právnych úkonov, ktoré v súvislosti s účasťou skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní bude potrebné a vhodné vykonať. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby skupina dodávateľov, z dôvodu zabezpečenia garancie dodržania zmluvných podmienok a riadneho plnenia zmluvy, pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorej predmetom bude vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov a v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti členov skupiny dodávateľov, ktorý člen skupiny dodávateľov sa bude akou časťou podieľať na plnení predmetu zákazky ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Ružinov)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Ružinov)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 22.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 22.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Opis otvárania ponúk: Ponuky predložené prostredníctvom IS EVO sa verejnému obstarávateľovi sprístupnia až po uplynutí lehoty na otváranie ponúk. Na otváraní ponúk verejný obstarávateľ zverejní počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejňujú. Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom systému IS EVO ver.18.0, ktorý umožňuje využiť funkcionalitu on-line sprístupnenia ponúk, t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Online – Verejný obstarávateľ zrealizuje otváranie ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk uchádzačom v systéme IS EVO.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/502273
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502273
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: elektronická platforma IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Ružinov)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Ružinov)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)