Cyklotrasa Hradská ulica

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Cyklotrasa Hradská ulica
Kód zákazky: MAGS OVO 50013/2024
Kód oznámenia: 9951 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45233162-2
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 10.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Primaciálne námestie
81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Primaciálne námestie Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81499 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je vybudovanie cyklistickej infraštruktúry, konkrétne cyklotrasy R16 - Hradská, ktorá sa nachádza na území mesta Bratislavy. Podrobnejšie informácie sú dostupné v prílohe č. 1 a 3 SP.

Linky a dokumenty

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1285519
1. Základné údaje
 • Organizácia: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ID: 39686)
 • Zákazka: Cyklotrasa Hradská ulica (ID: 502712)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 22f9c7b0-0c4e-4fc8-9d80-817f71af2cb8
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
 • IČO: 00603481
 • DIČ: 2020372596
 • Adresa
 • Ulica: Primaciálne námestie
 • Číslo: 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81499
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: jakub.horvath@bratislava.sk
 • Telefónne číslo: 0259356342
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6563
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: MAGS OVO 50013/2024
 • Názov: Cyklotrasa Hradská ulica
 • Opis: Predmetom zákazky je vybudovanie cyklistickej infraštruktúry, konkrétne cyklotrasy R16 - Hradská, ktorá sa nachádza na území mesta Bratislavy. Podrobnejšie informácie sú dostupné v prílohe č. 1 a 3 SP.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe cyklistických trás
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Hradská
 • Mesto: Bratislava
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: V zmysle zákona o verejnom obstarávaní a súťažných podkladov.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ sa rozhodol predpokladanú hodnotu zákazky nezverejniť. Hoci sa verejný obstarávateľ rozhodol nezverejniť predpokladanú hodnotu zákazky, jej výška nie je rovná a ani nepresahuje limit 800 000 eur, a teda v danom prípade v zmysle § 170 ods. 7 písm. a) ZVO nie je možné podať námietky.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Cyklotrasa Hradská ulica
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: MAGS OVO 50013/2024
 • Názov : Cyklotrasa Hradská ulica
 • Opis: Predmetom zákazky je vybudovanie cyklistickej infraštruktúry, konkrétne cyklotrasy R16 - Hradská, ktorá sa nachádza na území mesta Bratislavy. Podrobnejšie informácie sú dostupné v prílohe č. 1 a 3 súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe cyklistických trás
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Prechod na obehové hospodárstvo
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
 • Opis strategického verejného obstarávania: Recyklácia vzniknutého stavebného odpadu.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Hradská
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Vrakuňa
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Zoznam stavebných prác
 • Opis podmienky účasti: Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Stavbyvedúci
 • Opis podmienky účasti: Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 0
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (desatiny, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: K1 - Ponuková cena v eurách s DPH za predmet zákazky.
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 0
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (desatiny, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: K2 - Predĺženie záruky nad požadovaný rozsah
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 0
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (desatiny, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: K3 – Skúsenosti stavbyvedúceho (dĺžka vybudovaných pozemných komunikácií)
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 0
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (desatiny, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: K4 – Recyklácia a zhodnotenie stavebného odpadu nad požadovaný rozsah
 • Odôvodnenie neuvedenia váhy pri kritériách na vyhodnotenie ponúk: V tejto súťaži verejný obstarávateľ zvolil na prvý pohľad odlišný, ale matematicky totožný prístup. Cena a ostatné kritériá sa neprepočítavajú na body, ale na eurá. Vo výsledku tak ponuka každého uchádzača môže mať dve rôzne ceny: a) Ponuková cena (EUR s DPH) – tá je nemenná a vychádza z Výkazu výmer; táto cena sa v prípade úspešného uchádzača stane aj cenou zmluvnou a b) Cena pre účely vyhodnotenia ponúk – táto cena je cenou abstraktnou. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 29.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 29.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:05
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v čase a na mieste uvedenom vo Výzve na predkladanie ponúk zverenej vo Vestníku verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Online sprístupnenie ponúk prostredníctvom informačného systému.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/502712
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502712
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)