„Rekonštrukcia budovy č.13 – Kultúrne centrum (KLUB)“

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: „Rekonštrukcia budovy č.13 – Kultúrne centrum (KLUB)“
Kód zákazky: AOS-81/15-46/2024
Kód oznámenia: 9867 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45212000-6
Predpokladaná hodnota: 1 798 402,02 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.4.2024 08:00
Vyhlásenie: 9.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Demänovská cesta
03101 Liptovský Mikuláš
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Demänovská cesta Liptovský Mikuláš 03101 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných úprav budovy č. 13 – Kultúrne centrum (KLUB). Podrobný opis predmetu zákazky je v prílohách B 1 opis predmetu zákazky.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1285408
1. Základné údaje
 • Organizácia: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši (ID: 2095)
 • Zákazka: „Rekonštrukcia budovy č.13 – Kultúrne centrum (KLUB)“ (ID: 502659)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 3af37df7-1e37-4615-97c6-94172e6a4e7d
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
 • IČO: 37910337
 • DIČ: 2021872083
 • Adresa
 • Ulica: Demänovská cesta
 • Číslo: 1
 • Mesto: Liptovský Mikuláš
 • PSČ: 03101
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: obstaravanie@aos.sk
 • Telefónne číslo: 0960423303
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9012
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: AOS-81/15-46/2024
 • Názov: „Rekonštrukcia budovy č.13 – Kultúrne centrum (KLUB)“
 • Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných úprav budovy č. 13 – Kultúrne centrum (KLUB). Podrobný opis predmetu zákazky je v prílohách B 1 opis predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 798 402.02
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Demänová 393, Liptovský Mikuláš
 • PSČ: 03101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: V súťažných podkladoch A. 1 Pokyny pre uchádzačov
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: „Rekonštrukcia budovy č.13 – Kultúrne centrum (KLUB)“
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: AOS-81/15-46/2024
 • Názov : „Rekonštrukcia budovy č.13 – Kultúrne centrum (KLUB)“
 • Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných úprav budovy č. 13 – Kultúrne centrum (KLUB). Podrobný opis predmetu zákazky je v prílohách B 1 opis predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Demänová 393 Liptovský Mikuláš 031 01
 • PSČ: 03101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Uvedené v súťažných podkladoch B.2 Spôsob určenia ceny
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 30.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 08:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 30.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 08:10
 • Miesto otvárania ponúk: Uvedené v Súťažných podkladoch A. 1 Pokyny pre uchádzačov Časť V. bod 22
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502659
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: ISePVO
 • Prístup k nástrojom, ktoré nie sú všeobecne dostupné (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502659
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)