Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch
Kód zákazky: 242/2024
Kód oznámenia: 9443 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214100-1
Predpokladaná hodnota: 417 725,61 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 3.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Nové Zámky
Adresa: Hlavné námestie
94002 Nové Zámky
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Hlavné námestie Nové Zámky 94002 Slovensko
Zdroj:

Popis

Bližšie uvedené v SP.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1283389
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Nové Zámky (ID: 88530)
 • Zákazka: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch (ID: 497345)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: d2b3f58f-ae89-494d-ba74-be7a5335e325
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Nové Zámky
 • IČO: 00309150
 • DIČ: 2021060756
 • Adresa
 • Ulica: Hlavné námestie
 • Číslo: 10
 • Mesto: Nové Zámky
 • PSČ: 94002
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: beata.babicza@novezamky.sk
 • Telefónne číslo: 0356921817
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Nové Zámky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4473
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 242/2024
 • Názov: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch
 • Opis: Bližšie uvedené v SP.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 417 725.61
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Nábrežná ulica č. 39
 • Mesto: Nové Zámky
 • PSČ: 940 02
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Vymedzenie miesta plnenia: Kdekoľvek
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Kat. úz. Nové Zámky, parc. č. 7054/1, 7054/2, Nábrežná 39, Nové Zámky
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Bližšie uvedené v SP.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 242/2024
 • Názov : Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch
 • Opis: Bližšie uvedené v SP.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Nábrežná ulica č. 39
 • Mesto: Nové Zámky
 • PSČ: 940 02
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Bližšie uvedené v SP.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej celkove ceny vrátane DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 24.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 24.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:15
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční podľa Výzvy na predkladanie ponúk (resp. v súlade s redakčnou opravou/korigendum), v sídle verejného obstarávateľa, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky.
 • Miesto otvárania ponúk: V sídle verejného obstarávateľa, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/4473?cHash=a58617aa21f9166a5893fcc884fc175e
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/497345
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)