Oprava systému ozonizácie na Krytej plavárni v Žiari nad Hronom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oprava systému ozonizácie na Krytej plavárni v Žiari nad Hronom
Kód zákazky: PZ 12024
Kód oznámenia: 9395 - WYT
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 42981000-6
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 3.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: A. Dubčeka
965 01 Žiar nad Hronom
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: A. Dubčeka Žiar nad Hronom 965 01 Slovensko
Zdroj:

Popis

Kúpa a montáž 2ks vysokokoncentračných generátorov ozónu o výkone 80g O₃/hodina. Ozón je vyrábaný v celosklenených dvojplášťoých monolytických trubiciach z dôvodu čistoty O₃. Materiál: SIMAX boritokremičité sklo, minimálne životnosť 10 rokov. • Ozón bude vyrábaný z atmosférického vzduchu, ktorý bude predupravený v automatickej nerezovej rozoberateľnej sušičke vzduchu. • Transport vyrobeného plynného O₃ v teflonovej hadičke. • Injektor pre ozonizáciu vody plnoprietokový, vrátane šróbenia, minimálny prietok 20m³/hod. • Nenaviazaná plynná zložka ozonizácie- cca 5-7% bude katalyticky rozložená na kyslík. Katalyzátor má teplotnú a tlakovú kompenzáciu a je vyhrievaný, aby nedochádzalo ku kondenzácii vodných pár na katalyzátore: náplň na báze platiny. • Reakčná a odplyňovacia nádrž: materiál nerez 316L + pasivácia s posilňovacím čerpadlom a odvzdušňovacím ventilom, čerpadlo celonerezové, odvzdušňovací ventil číry, rozoberateľný. • Všetky pripojenia prichádzajúce do styku s plynným O₃ budú v prevedení teflon. • Statický mixér plnoprietokový priemer 90mm – celonerezové prevedenie Nerez AISI 316 • Bezpečnostný prvok balančný barometer D110 – bezpečnostné oddelenie plynnej fázy od vodnej zložky, teflonové vývody 3ks • Spätný ventil • Regulačný ventil nerez AISI 316 • Riadiaca jednotka – displej • 2ks predfiltrov k reakčnej nádrži pred vstupom do systému ozonizácie, minimálny prietok 40m³/hod.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1284392
1. Základné údaje
 • Organizácia: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. (ID: 1713)
 • Zákazka: Oprava systému ozonizácie na Krytej plavárni v Žiari nad Hronom (ID: 502011)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: ca6cd4be-34ca-484d-b8b2-2f77d04b1888
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
 • IČO: 31609651
 • DIČ: 2020479714
 • Adresa
 • Ulica: A. Dubčeka
 • Číslo: 380/45
 • Mesto: Žiar nad Hronom
 • PSČ: 965 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: turcanova@apuen.sk
 • Telefónne číslo: +421908225248
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Bývanie a občianska vybavenosť
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9228
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: PZ 12024
 • Názov: Oprava systému ozonizácie na Krytej plavárni v Žiari nad Hronom
 • Opis: Kúpa a montáž 2ks vysokokoncentračných generátorov ozónu o výkone 80g O3/hodina. Ozón je vyrábaný v celosklenených dvojplášťoých monolytických trubiciach z dôvodu čistoty O3. Materiál: SIMAX boritokremičité sklo, minimálne životnosť 10 rokov. • Ozón bude vyrábaný z atmosférického vzduchu, ktorý bude predupravený v automatickej nerezovej rozoberateľnej sušičke vzduchu. • Transport vyrobeného plynného O3 v teflonovej hadičke. • Injektor pre ozonizáciu vody plnoprietokový, vrátane šróbenia, minimálny prietok 20m3/hod. • Nenaviazaná plynná zložka ozonizácie- cca 5-7% bude katalyticky rozložená na kyslík. Katalyzátor má teplotnú a tlakovú kompenzáciu a je vyhrievaný, aby nedochádzalo ku kondenzácii vodných pár na katalyzátore: náplň na báze platiny. • Reakčná a odplyňovacia nádrž: materiál nerez 316L + pasivácia s posilňovacím čerpadlom a odvzdušňovacím ventilom, čerpadlo celonerezové, odvzdušňovací ventil číry, rozoberateľný. • Všetky pripojenia prichádzajúce do styku s plynným O3 budú v prevedení teflon. • Statický mixér plnoprietokový priemer 90mm – celonerezové prevedenie Nerez AISI 316 • Bezpečnostný prvok balančný barometer D110 – bezpečnostné oddelenie plynnej fázy od vodnej zložky, teflonové vývody 3ks • Spätný ventil • Regulačný ventil nerez AISI 316 • Riadiaca jednotka – displej • 2ks predfiltrov k reakčnej nádrži pred vstupom do systému ozonizácie, minimálny prietok 40m3/hod.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Generátory ozónu
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Žiar nad Hronom
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí preukázať splnenie podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO - oprávnenie na dodanie požadovaného tovaru) a § 32 ods. 1 f) ZVO - zákaz účasti vo verejnom obstarávaní v SR a v mieste sídla uchádzača. Uvedené skutočnosti uchádzač preukáže v zmysle zákona o VO - najmä oprávnením na kúpu a predaj tovaru a predložením čestného vyhlásenia o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bude akceptovať preukázanie splnenia týchto podmienok účasti aj na základe platného zápisu v zozname hospodárskych subjektov. Bližšie informácie o spôsobe preukázania danej podmienky účasti sú uvedené v § 32 zákona o verejnom obstarávaní.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Oprava systému ozonizácie na Krytej plavárni v Žiari nad Hronom
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Oprava systému ozonizácie na Krytej plavárni v Žiari nad Hronom
 • Opis: Kúpa a montáž 2ks vysokokoncentračných generátorov ozónu o výkone 80g O3/hodina. Ozón je vyrábaný v celosklenených dvojplášťoých monolytických trubiciach z dôvodu čistoty O3. Materiál: SIMAX boritokremičité sklo, minimálne životnosť 10 rokov.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 2
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Generátory ozónu
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Žiar nad Hronom
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač s najnižšou cenou (bez DPH) za dodanie predmetu zákazky. Ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a podmienok účasti budú vyhodnocované po vyhodnotení ponúk na základe kritériá.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Skupina dodávateľov preukazuje splnenie požadovaných podmienok účasti za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. V prípade, že táto skupina dodávateľov bude úspešným uchádzačom, verejný obstarávateľ bude pred uzavretím zmluvy od tohto úspešného uchádzača požadovať za účelom zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy, aby všetci členovia tejto skupiny dodávateľov vytvorili medzi sebou právny vzťah, napr. podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení – zmluva o združení, resp. obdobný právny vzťah podľa relevantných ustanovení súkromného práva. Jednotliví členovia skupiny budú zaviazaní spoločne a nerozdielne.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 16.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 16.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:10
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk bude verejné, uchádzači za týmto účelom využijú funkcionalitu systéme elektronickej platformy.
 • Miesto otvárania ponúk: Elektronická platforma verejného obstarávania
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/502011
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502011
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: ELEKTRONICKÁ PLATFORMA - EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)