Poskytovanie služieb platobnej brány pre účely elektronického nákupu prostredníctvom mobilnej aplikácie IDS BK a internetového obchodu - prípravné trhové konzultácie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Poskytovanie služieb platobnej brány pre účely elektronického nákupu prostredníctvom mobilnej aplikácie IDS BK a internetového obchodu - prípravné trhové konzultácie
Kód zákazky: 02/2024
Kód oznámenia: 9320 - POS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 63512000-1
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk:
Vyhlásenie: 2.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Jankolova
85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Jankolova Bratislava - mestská časť Petržalka 85104 Slovensko
Zdroj:

Popis

Verejný obstarávateľ má záujem o poskytovanie služby platobnej brány pre účely nákupu cestovných lístkov prostredníctvom mobilnej aplikácie a internetového obchodu využívaných v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Mobilná aplikácia IDS BK (ďalej len ako „MA IDS BK“) zaisťuje predaj jednorazových cestovných lístkov a plnenie kreditu, ktorý je možné využiť na úhradu cestovného. Zároveň aplikácia tiež umožňuje predaj predplatných cestovných lístkov, ktoré sú platné na dlhšie časové obdobie (7,30,90 a 365 dní) E-shop IDS BK zabezpečuje predaj predplatných cestovných lístkov na bezkontaktné čipové karty a plnenie kreditu do elektronickej peňaženky. V budúcnosti je plánované spustenie predaja na virtuálne dopravné karty. V nadväznosti na vyššie uvedené predmetom zákazky je: a) Poskytovanie služby platobná brána na vykonávanie elektronických transakcií v MA IDS BK a v E-shope IDS BK po dobu 48 kalendárnych mesiacov; b) Poskytovanie služby podnikateľského účtu v banke po dobu 48 kalendárnych mesiacov; c) Dodanie podrobnej dokumentácie, ktorá bude obsahovať užívateľskú príručku na používanie platobnej brány určenú pre zamestnancov Verejného obstarávateľa. Ďalej bude obsahovať technickú dokumentáciu, ktorej obsahom bude technické riešenie, bezpečnostné pravidlá, popis procesov, implementačné požiadavky a iné obchodné aspekty; Služba platobnej brány pozostáva z dodávky platobnej brány, poskytnutia súčinnosti pri implementácii platobnej brány, otestovania funkcionalít, uvedenia do prevádzky, zabezpečenia zaškolenia zamestnancov Verejného obstarávateľa a zabezpečenia prevádzky platobnej brány na obdobie štyroch rokov. Na základe súčasného predaja a zároveň predpokladaného vývoja s využitím trendov budú jednotlivé platby rozdelené do štyroch tarifných skupín v súlade s opisom predmetu zákazky. Predpokladaný objem a počet transakcií v jednotlivých tarifných skupinách v priebehu 4 rokov je uvedený rovnako v opise predmetu zákazky. Tarifné skupiny platia pre transakcie v oboch internetových obchodoch - MA IDS BK a E-shop IDS BK. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že sa jedná o predpoklady vychádzajúce zo súčasných objemových hodnôt za cestovné lístky s výhľadom na najbližšie roky. Výsledný objem transakcií za celé obdobie trvania zmluvy bude závislý od miery využívania MA IDS BK a E-shopu IDS BK zo strany cestujúcej verejnosti. Pri oboch platformách – MA IDS BK a E-shop IDS BK, očakávame postupný nárast predaja. MA IDS BK ako jediný predajný kanál zaznamenáva medziročne nárast transakcií aj napriek nepriaznivej situácii vo verejnej osobnej doprave. Podrobný opis predmetu zákazky s prílohami je uvedený v časti dokumenty k zákazke.

Vestník

Predbežné oznámenie

Identifikátor ÚVO: 1283452
1. Základné údaje
 • Organizácia: Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (ID: 93898)
 • Zákazka: Poskytovanie služieb platobnej brány pre účely elektronického nákupu prostredníctvom mobilnej aplikácie IDS BK a internetového obchodu - prípravné trhové konzultácie (ID: 501382)
 • Typ oznámenia: Predbežné oznámenie a Pravidelné informatívne oznámenie
 • Typ formulára: Plánovanie
 • Identifikátor verzie oznámenia: 8855d09b-5aef-4cd5-aa14-bc1df5ffc8e3
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Predbežné oznámenie – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
 • IČO: 35949473
 • DIČ: 2022045894
 • Internetová adresa (URL): https://www.bid.sk/
 • Adresa
 • Ulica: Jankolova
 • Číslo: 6
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Petržalka
 • PSČ: 85104
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Právnik spoločnosti
 • E-mail: orvan@bid.sk
 • Telefónne číslo: 0948493432
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Bratislavská integrovaná doprava, a.s.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejný podnik
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/16205
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.2 Opis
 • Predpokladaný dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (v rámci tohto postupu): 31.05.2024
 • Referenčné číslo: 02/2024
 • Názov: Poskytovanie služieb platobnej brány pre účely elektronického nákupu prostredníctvom mobilnej aplikácie IDS BK a internetového obchodu - prípravné trhové konzultácie
 • Opis: Verejný obstarávateľ má záujem o poskytovanie služby platobnej brány pre účely nákupu cestovných lístkov prostredníctvom mobilnej aplikácie a internetového obchodu využívaných v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Mobilná aplikácia IDS BK (ďalej len ako „MA IDS BK“) zaisťuje predaj jednorazových cestovných lístkov a plnenie kreditu, ktorý je možné využiť na úhradu cestovného. Zároveň aplikácia tiež umožňuje predaj predplatných cestovných lístkov, ktoré sú platné na dlhšie časové obdobie (7,30,90 a 365 dní) E-shop IDS BK zabezpečuje predaj predplatných cestovných lístkov na bezkontaktné čipové karty a plnenie kreditu do elektronickej peňaženky. V budúcnosti je plánované spustenie predaja na virtuálne dopravné karty. V nadväznosti na vyššie uvedené predmetom zákazky je: a) Poskytovanie služby platobná brána na vykonávanie elektronických transakcií v MA IDS BK a v E-shope IDS BK po dobu 48 kalendárnych mesiacov; b) Poskytovanie služby podnikateľského účtu v banke po dobu 48 kalendárnych mesiacov; c) Dodanie podrobnej dokumentácie, ktorá bude obsahovať užívateľskú príručku na používanie platobnej brány určenú pre zamestnancov Verejného obstarávateľa. Ďalej bude obsahovať technickú dokumentáciu, ktorej obsahom bude technické riešenie, bezpečnostné pravidlá, popis procesov, implementačné požiadavky a iné obchodné aspekty; Služba platobnej brány pozostáva z dodávky platobnej brány, poskytnutia súčinnosti pri implementácii platobnej brány, otestovania funkcionalít, uvedenia do prevádzky, zabezpečenia zaškolenia zamestnancov Verejného obstarávateľa a zabezpečenia prevádzky platobnej brány na obdobie štyroch rokov. Na základe súčasného predaja a zároveň predpokladaného vývoja s využitím trendov budú jednotlivé platby rozdelené do štyroch tarifných skupín v súlade s opisom predmetu zákazky. Predpokladaný objem a počet transakcií v jednotlivých tarifných skupinách v priebehu 4 rokov je uvedený rovnako v opise predmetu zákazky. Tarifné skupiny platia pre transakcie v oboch internetových obchodoch - MA IDS BK a E-shop IDS BK. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že sa jedná o predpoklady vychádzajúce zo súčasných objemových hodnôt za cestovné lístky s výhľadom na najbližšie roky. Výsledný objem transakcií za celé obdobie trvania zmluvy bude závislý od miery využívania MA IDS BK a E-shopu IDS BK zo strany cestujúcej verejnosti. Pri oboch platformách – MA IDS BK a E-shop IDS BK, očakávame postupný nárast predaja. MA IDS BK ako jediný predajný kanál zaznamenáva medziročne nárast transakcií aj napriek nepriaznivej situácii vo verejnej osobnej doprave. Podrobný opis predmetu zákazky s prílohami je uvedený v časti dokumenty k zákazke.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby na predaj cestovných lístkov a turistických zájazdov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 34980000, 50324100, 64212000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: • PTK sú určené pre hospodárske subjekty, ktoré vedia poskytnúť predmet zákazky. • Hospodársky subjekt sa do PTK prihlási tak, že vyplní Prílohu č. 2 Formulár na prihlásenie sa na PTK a okruh otázok (v prípade, ak hospodársky subjekt nezodpovie na všetky otázky, tak tie budú následne riešené formou osobných individuálnych konzultácií) a zašle ju Verejnému obstarávateľovi na e-mail: orvan@bid.sk najneskôr do 19.04.2024 do 13:00 hod., čím potvrdí svoj záujem o účasť na PTK vo forme osobných individuálnych konzultácií. Termín osobných individuálnych konzultácií bude pre jednotlivé hospodárske subjekty stanovený po dohode so zástupcami Verejného obstarávateľa v termíne od 22.04.2024 – 03.05.2024 pre 1. kolo. • Termín 2. kola bude stanovený po uskutočnení 1. kola a zverejnení zápisnice z 1. kola. Verejný obstarávateľ môže okrem individuálnych osobných konzultácií zvoliť aj formu individuálnej telekonferencie prostredníctvom aplikácie MS Teams, a to za účelom časovo kratšieho dovysvetlenia doplňujúcich otázok na hospodársky subjekt, ktorý sa prihlásil do PTK. • Verejný obstarávateľ predpokladá konanie PTK v dvoch kolách, a to nasledovne: - 1. kolo bude zamerané na vysvetľovanie a úpravu opisu predmetu zákazky vo vzťahu k vyhodnoteniu okruhu otázok a odpovedí hospodárskych subjektov, - 2. kolo bude zamerané na určenie predpokladanej hodnoty zákazky, a to na základe predložených ponúk hospodárskymi subjektami k výslednému opisu predmetu zákazky, ktorý vyplynul z 1. kola. • Po ukončení každého kola budú spracované a zverejnené (na profile Verejného obstarávateľa) zápisnice, ktoré budú obsahovať súhrn podstatných skutočností, ktoré vyplynuli z jednotlivých kôl PTK. • S ohľadom na komplexnosť problematiky môžu byť hospodárske subjekty v prípade potreby pozvané na účasť na prípravných trhových konzultáciách viackrát (aj v rámci jednotlivých kôl) z dôvodu postupného upresňovania požiadaviek na základe konzultácií s ostatnými subjektami. V prípade jednoduchých doplňujúcich otázok si Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo tieto konzultovať s hospodárskymi subjektmi prostredníctvom telekonferencie alebo e-mailovej komunikácie. Celá písomná komunikácia v priebehu konzultácií bude prebiehať výhradne elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy: orvan@bid.sk. • ďalšie podrobnosti sú úvedené v oznámení o konaní PTK zverejnenom v súťažných dokumentoch.
5. Časti
 • 5.1 Informácia o časti
 • 5.1.1 GR-Part_well
 • Názov: Poskytovanie služieb platobnej brány pre účely elektronického nákupu prostredníctvom mobilnej aplikácie IDS BK a internetového obchodu - prípravné trhové konzultácie
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov: Poskytovanie služieb platobnej brány pre účely elektronického nákupu prostredníctvom mobilnej aplikácie IDS BK a internetového obchodu - prípravné trhové konzultácie
 • Opis: Verejný obstarávateľ má záujem o poskytovanie služby platobnej brány pre účely nákupu cestovných lístkov prostredníctvom mobilnej aplikácie a internetového obchodu využívaných v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Mobilná aplikácia IDS BK (ďalej len ako „MA IDS BK“) zaisťuje predaj jednorazových cestovných lístkov a plnenie kreditu, ktorý je možné využiť na úhradu cestovného. Zároveň aplikácia tiež umožňuje predaj predplatných cestovných lístkov, ktoré sú platné na dlhšie časové obdobie (7,30,90 a 365 dní) E-shop IDS BK zabezpečuje predaj predplatných cestovných lístkov na bezkontaktné čipové karty a plnenie kreditu do elektronickej peňaženky. V budúcnosti je plánované spustenie predaja na virtuálne dopravné karty. V nadväznosti na vyššie uvedené predmetom zákazky je: a) Poskytovanie služby platobná brána na vykonávanie elektronických transakcií v MA IDS BK a v E-shope IDS BK po dobu 48 kalendárnych mesiacov; b) Poskytovanie služby podnikateľského účtu v banke po dobu 48 kalendárnych mesiacov; c) Dodanie podrobnej dokumentácie, ktorá bude obsahovať užívateľskú príručku na používanie platobnej brány určenú pre zamestnancov Verejného obstarávateľa. Ďalej bude obsahovať technickú dokumentáciu, ktorej obsahom bude technické riešenie, bezpečnostné pravidlá, popis procesov, implementačné požiadavky a iné obchodné aspekty; Služba platobnej brány pozostáva z dodávky platobnej brány, poskytnutia súčinnosti pri implementácii platobnej brány, otestovania funkcionalít, uvedenia do prevádzky, zabezpečenia zaškolenia zamestnancov Verejného obstarávateľa a zabezpečenia prevádzky platobnej brány na obdobie štyroch rokov. Na základe súčasného predaja a zároveň predpokladaného vývoja s využitím trendov budú jednotlivé platby rozdelené do štyroch tarifných skupín v súlade s opisom predmetu zákazky. Predpokladaný objem a počet transakcií v jednotlivých tarifných skupinách v priebehu 4 rokov je uvedený rovnako v opise predmetu zákazky. Tarifné skupiny platia pre transakcie v oboch internetových obchodoch - MA IDS BK a E-shop IDS BK. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že sa jedná o predpoklady vychádzajúce zo súčasných objemových hodnôt za cestovné lístky s výhľadom na najbližšie roky. Výsledný objem transakcií za celé obdobie trvania zmluvy bude závislý od miery využívania MA IDS BK a E-shopu IDS BK zo strany cestujúcej verejnosti. Pri oboch platformách – MA IDS BK a E-shop IDS BK, očakávame postupný nárast predaja. MA IDS BK ako jediný predajný kanál zaznamenáva medziročne nárast transakcií aj napriek nepriaznivej situácii vo verejnej osobnej doprave. Podrobný opis predmetu zákazky s prílohami je uvedený v časti dokumenty k zákazke.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby na predaj cestovných lístkov a turistických zájazdov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 34980000, 50324100, 64212000
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Bratislavská integrovaná doprava, a.s.)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Bratislavská integrovaná doprava, a.s.)
 • Súťažné podmienky
 • Vyhradené verejné obstarávanie
 • Vyhradené verejné obstarávanie
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Súťažné podklady
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501382
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné dokumenty
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: e-mail
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Bratislavská integrovaná doprava, a.s.)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Bratislavská integrovaná doprava, a.s.)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)