Kosenie v MČ Staré mesto, Kosenie v MČ Košice Nad jazerom a Kosenie v MČ Košice Juh

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kosenie v MČ Staré mesto, Kosenie v MČ Košice Nad jazerom a Kosenie v MČ Košice Juh
Kód zákazky: 09-A3-2024
Kód oznámenia: 9249 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 77300000-3
Predpokladaná hodnota: 68 125,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 28.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Rastislavova
04001 Košice - mestská časť Juh
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Rastislavova Košice - mestská časť Juh 04001 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávateľa služieb pre kosenie trávnatých plôch s pohrabaním a odvozom pokosenej trávy v MČ Košice - Nad jazerom – lokalita č. 502, MČ Košice Staré mesto – lokalita č. 201 a v MČ Košice Juh – lokalita č. 602 podľa potreby verejného obstarávateľa. Podrobnejší opis predmetu zákazky a podmienky poskytnutia služby sú uvedené v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky. Opis predmetu zákazky platí pre všetky časti predmetu zákazky. Zákazka je rozdelená na tri časti: Časť 1: Lokalita č. 201 – MČ Košice Staré mesto Časť 2: Lokalita č. 502 – MČ Košice Nad jazerom Časť 3: Lokalita č. 602 – MČ Košice Juh Každá časť predmetu zákazky obsahuje konkrétne lokality spracované v tabuľkovej podobe s výmerou v m2. Celkové plochy (v m2) jednotlivých lokalít obsiahnuté v tabuľkách, ktoré budú vyplňované uchádzačmi, vystihujú momentálny stav pasportizácie, sú teda orientačné a môžu byť počas roka upravované (viď Príloha č. 1/A-lokalita č.201, Príloha č. 1/B-lokalita č. 502, Príloha č. 1/C – lokalita č. 602).

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1284289
1. Základné údaje
 • Organizácia: Správa mestskej zelene v Košiciach (ID: 15959)
 • Zákazka: Kosenie v MČ Staré mesto, Kosenie v MČ Košice Nad jazerom a Kosenie v MČ Košice Juh (ID: 501941)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Správa mestskej zelene v Košiciach
 • IČO: 17078202
 • DIČ: 2021157556
 • Adresa
 • Ulica: Rastislavova
 • Číslo: 79
 • Mesto: Košice - mestská časť Juh
 • PSČ: 04001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: kadukova@smsz.sk
 • Telefónne číslo: 0557263409
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Správa mestskej zelene v Košiciach)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná miestnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2004
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 09-A3-2024
 • Názov: Kosenie v MČ Staré mesto, Kosenie v MČ Košice Nad jazerom a Kosenie v MČ Košice Juh
 • Opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávateľa služieb pre kosenie trávnatých plôch s pohrabaním a odvozom pokosenej trávy v MČ Košice - Nad jazerom – lokalita č. 502, MČ Košice Staré mesto – lokalita č. 201 a v MČ Košice Juh – lokalita č. 602 podľa potreby verejného obstarávateľa. Podrobnejší opis predmetu zákazky a podmienky poskytnutia služby sú uvedené v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky. Opis predmetu zákazky platí pre všetky časti predmetu zákazky. Zákazka je rozdelená na tri časti: Časť 1: Lokalita č. 201 – MČ Košice Staré mesto Časť 2: Lokalita č. 502 – MČ Košice Nad jazerom Časť 3: Lokalita č. 602 – MČ Košice Juh Každá časť predmetu zákazky obsahuje konkrétne lokality spracované v tabuľkovej podobe s výmerou v m2. Celkové plochy (v m2) jednotlivých lokalít obsiahnuté v tabuľkách, ktoré budú vyplňované uchádzačmi, vystihujú momentálny stav pasportizácie, sú teda orientačné a môžu byť počas roka upravované (viď Príloha č. 1/A-lokalita č.201, Príloha č. 1/B-lokalita č. 502, Príloha č. 1/C – lokalita č. 602).
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 68 125.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Záhradnícke služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienka účasti v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO, neprítomnosť konfliktu záujmov a ďalšie podmienky verejného obstarávateľa v zmysle predmetnej výzvy.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 3
 • Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 3
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Časť 1: Lokalita č. 201 - MČ Košice Staré mesto
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 09-A3-2024
 • Názov : Časť 1: Lokalita č. 201 - MČ Košice Staré mesto
 • Opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávateľa služieb pre kosenie trávnatých plôch s pohrabaním a odvozom pokosenej trávy v MČ Košice Staré mesto – lokalita č. 201 podľa potreby verejného obstarávateľa. Podrobnejší opis predmetu zákazky a podmienky poskytnutia služby sú uvedené v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky. Opis predmetu zákazky platí pre všetky časti predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Záhradnícke služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 22.04.2024
 • Dátum ukončenia: 31.12.2024
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena v Eur s DPH za pokosenie s pohrabaním a odvozom za 1 kosbu
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 11.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 11.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:30
 • Opis otvárania ponúk: Neverejné
 • Miesto otvárania ponúk: V sídle verejného obstarávateľa.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): http://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501941
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.2 Časť
 • Názov: Časť: 2 Lokalita č. 502 - MČ Košice Nad jazerom
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 09-A3-2024
 • Názov : Časť: 2 Lokalita č. 502 - MČ Košice Nad jazerom
 • Opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávateľa služieb pre kosenie trávnatých plôch s pohrabaním a odvozom pokosenej trávy v MČ Košice - Nad jazerom – lokalita č. 502podľa potreby verejného obstarávateľa. Podrobnejší opis predmetu zákazky a podmienky poskytnutia služby sú uvedené v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky. Opis predmetu zákazky platí pre všetky časti predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Záhradnícke služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 22.04.2024
 • Dátum ukončenia: 31.12.2024
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena v Eur s DPH za pokosenie s pohrabaním a odvozom za 1 kosbu
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 11.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 11.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:30
 • Opis otvárania ponúk: Neverejné
 • Miesto otvárania ponúk: V sídle verejného obstarávateľa.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): http://isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501941
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.3 Časť
 • Názov: Časť 3: Lokalita č. 602 MČ Košice Juh
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 09-A3-2024
 • Názov : Časť 3: Lokalita č. 602 MČ Košice Juh
 • Opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávateľa služieb pre kosenie trávnatých plôch s pohrabaním a odvozom pokosenej trávy v MČ Košice Juh – lokalita č. 602 podľa potreby verejného obstarávateľa. Podrobnejší opis predmetu zákazky a podmienky poskytnutia služby sú uvedené v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky. Opis predmetu zákazky platí pre všetky časti predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Záhradnícke služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 22.04.2024
 • Dátum ukončenia: 31.12.2024
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena v Eur s DPH za pokosenie s pohrabaním a odvozom za 1 kosbu
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 11.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 11.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:30
 • Opis otvárania ponúk: Neverejné
 • Miesto otvárania ponúk: V sídle verejného obstarávateľa.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): http://ispevo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501941
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)