Nákup digitálnych mikroskopov s príslušenstvom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup digitálnych mikroskopov s príslušenstvom
Kód zákazky: 00188/2024
Kód oznámenia: 9121 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38510000-3
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.4.2024 15:30
Vyhlásenie: 27.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Školská
03101 Liptovský Mikuláš
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Školská Liptovský Mikuláš 03101 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je nákup digitálnych mikroskopov s príslušenstvom, t. j.: Časť 1: Digitálny mikroskop pre 3D analýzy objektov, vrátane softvéru a licencie - 1 súprava, Časť 2: a) Digitálny mikroskop s kamerou a vlastným PC pracoviskom, vrátane softvéru a licencie – 1 súprava, b) Príslušenstvo kompatibilné k digitálnemu mikroskopu Olympus BX-41, ktoré súčasne verejný obstarávateľ používa na výskumné účely. Podrobné vymedzenie je súčasťou prílohy č. 1 výzvy. Súčasťou predmetu zákazky je dodanie digitálnych mikroskopov s príslušenstvom spolu so zaškolením. Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie 24 mesačnej záručnej doby a poskytnutie záručného servisu minimálne každých 12 mesiacov počas záručnej doby. Zákazka je rozdelená na dve samostatné časti, pričom uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť zákazky (ktorúkoľvek časť zákazky) alebo na obidve časti zákazky. Každá časť zákazky bude predmetom samostatného vyhodnotenia (t. j. posúdenie a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti; vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a vyhodnotenie ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk za účelom stanovenia poradia) a predmetom uzatvorenia samostatnej Kúpnej zmluvy na každú časť na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk. Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nových digitálnych mikroskopov s príslušenstvom.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1283978
1. Základné údaje
 • Organizácia: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (ID: 38324)
 • Zákazka: Nákup digitálnych mikroskopov s príslušenstvom (ID: 501746)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
 • IČO: 36145114
 • DIČ: 2021457361
 • Adresa
 • Ulica: Školská
 • Číslo: 4
 • Mesto: Liptovský Mikuláš
 • PSČ: 03101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: eva.budayova@smopaj.sk
 • Telefónne číslo: 0445477222
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3965
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 00188/2024
 • Názov: Nákup digitálnych mikroskopov s príslušenstvom
 • Opis: Predmetom zákazky je nákup digitálnych mikroskopov s príslušenstvom, t. j.: Časť 1: Digitálny mikroskop pre 3D analýzy objektov, vrátane softvéru a licencie - 1 súprava, Časť 2: a) Digitálny mikroskop s kamerou a vlastným PC pracoviskom, vrátane softvéru a licencie – 1 súprava, b) Príslušenstvo kompatibilné k digitálnemu mikroskopu Olympus BX-41, ktoré súčasne verejný obstarávateľ používa na výskumné účely. Podrobné vymedzenie je súčasťou prílohy č. 1 výzvy. Súčasťou predmetu zákazky je dodanie digitálnych mikroskopov s príslušenstvom spolu so zaškolením. Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie 24 mesačnej záručnej doby a poskytnutie záručného servisu minimálne každých 12 mesiacov počas záručnej doby. Zákazka je rozdelená na dve samostatné časti, pričom uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť zákazky (ktorúkoľvek časť zákazky) alebo na obidve časti zákazky. Každá časť zákazky bude predmetom samostatného vyhodnotenia (t. j. posúdenie a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti; vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a vyhodnotenie ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk za účelom stanovenia poradia) a predmetom uzatvorenia samostatnej Kúpnej zmluvy na každú časť na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk. Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nových digitálnych mikroskopov s príslušenstvom.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Mikroskopy
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 2
 • Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 2
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Digitálny mikroskop pre 3D analýzy objektov, vrátane softvéru a licencie - 1 súprava
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 00188/2024
 • Názov : Digitálny mikroskop pre 3D analýzy objektov, vrátane softvéru a licencie - 1 súprava
 • Opis: Digitálny mikroskop pre 3D analýzy objektov, vrátane softvéru a licencie - 1 súprava, Podrobné vymedzenie je súčasťou prílohy č. 1 výzvy. Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie 24 mesačnej záručnej doby a poskytnutie záručného servisu minimálne každých 12 mesiacov počas záručnej doby. Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nového digitálneho mikroskopu s príslušenstvom.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Mikroskopy
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za časť 1 predmetu zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 10.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 15:30
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 11.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:00
 • Miesto otvárania ponúk: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Ulica: Školská 4 Mesto/obec: Liptovský Mikuláš PSČ: 031 01
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501746
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501746
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: elektronická platforma
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.2 Časť
 • Názov: a) Digitálny mikroskop s kamerou a vlastným PC pracoviskom, vrátane softvéru a licencie – 1 súprava, b) Príslušenstvo kompatibilné k digitálnemu mikroskopu Olympus BX-41, ktoré súčasne verejný obstarávateľ používa na výskumné účely.
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : a) Digitálny mikroskop s kamerou a vlastným PC pracoviskom, vrátane softvéru a licencie – 1 súprava, b) Príslušenstvo kompatibilné k digitálnemu mikroskopu Olympus BX-41, ktoré súčasne verejný obstarávateľ používa na výskumné účely.
 • Opis: a) Digitálny mikroskop s kamerou a vlastným PC pracoviskom, vrátane softvéru a licencie – 1 súprava, b) Príslušenstvo kompatibilné k digitálnemu mikroskopu Olympus BX-41, ktoré súčasne verejný obstarávateľ používa na výskumné účely. Podrobné vymedzenie je súčasťou prílohy č. 1 výzvy. Súčasťou predmetu zákazky je dodanie digitálnych mikroskopov s príslušenstvom spolu so zaškolením. Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie 24 mesačnej záručnej doby a poskytnutie záručného servisu minimálne každých 12 mesiacov počas záručnej doby. Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nových digitálnych mikroskopov s príslušenstvom.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Mikroskopy
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za časť 2 predmetu zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 10.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 15:30
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 11.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:00
 • Miesto otvárania ponúk: Názov: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Ulica: Školská 4 Mesto/obec: Liptovský Mikuláš PSČ: 031 01
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501746
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501746
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: elektronická platforma
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)