Rezivo, vrátane dopravy, organizačná zložka OZ Gemer r.2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rezivo, vrátane dopravy, organizačná zložka OZ Gemer r.2024
Kód zákazky: 10/Rezivo 2024
Kód oznámenia: 8981 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 03419000-0
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.4.2024 08:00
Vyhlásenie: 25.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Námestie SNP Banská Bystrica 97566 Slovensko ES Tornaľa, Cintorínska 1753, 982 01 Tornaľa LS Revúca, Muránska Zdychava, časť Karafová, 050 01 Revúca LS Klenovec, Daxnerova 920, 981 01 Hnúšťa
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je rezivo vrátane dopravy, pre organizačnú zložku OZ Gemer r.2024 Materiál: smrek Číslo položky "Opis výdavku –Rozmery (a x b x c) v m" m3/ks m3 počet kolíkov 1 LS Tornaľa: 0,05 x 0,05 x 2 - zahrotenie áno 0,005 6,00 1200 2 LS Tornaľa: 0,05 x 0,025 x 1,80 - zahrotenie nie 0,00225 1,35 600 3 LS Revúca: 0,05 x 0,05 x 2 - zahrotenie áno 0,005 7,00 1400 4 LS Revúca:0,05 x 0,025 x 1,80 - zahrotenie nie 0,00225 6,30 2800 5 LS Klenovec: 0,05 x 0,05 x 2 - zahrotenie áno 0,005 0,90 180 6 LS Klenovec: 0,03 x 0,05 x 3 - zahrotenie nie 0,0045 0,59 130

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1283688
1. Základné údaje
 • Organizácia: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ID: 7402)
 • Zákazka: Rezivo, vrátane dopravy, organizačná zložka OZ Gemer r.2024 (ID: 501480)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
 • IČO: 36038351
 • DIČ: 2020087982
 • Adresa
 • Ulica: Námestie SNP
 • Číslo: 8
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97566
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: peter.fedor@lesy.sk
 • Telefónne číslo: +421907916612
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3951
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 10/Rezivo 2024
 • Názov: Rezivo, vrátane dopravy, organizačná zložka OZ Gemer r.2024
 • Opis: Predmetom zákazky je rezivo vrátane dopravy, pre organizačnú zložku OZ Gemer r.2024 Materiál: smrek Číslo položky "Opis výdavku –Rozmery (a x b x c) v m" m3/ks m3 počet kolíkov 1 LS Tornaľa: 0,05 x 0,05 x 2 - zahrotenie áno 0,005 6,00 1200 2 LS Tornaľa: 0,05 x 0,025 x 1,80 - zahrotenie nie 0,00225 1,35 600 3 LS Revúca: 0,05 x 0,05 x 2 - zahrotenie áno 0,005 7,00 1400 4 LS Revúca:0,05 x 0,025 x 1,80 - zahrotenie nie 0,00225 6,30 2800 5 LS Klenovec: 0,05 x 0,05 x 2 - zahrotenie áno 0,005 0,90 180 6 LS Klenovec: 0,03 x 0,05 x 3 - zahrotenie nie 0,0045 0,59 130
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné drevo/rezivo
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: ES Tornaľa, Cintorínska 1753, 982 01 Tornaľa LS Revúca, Muránska Zdychava, časť Karafová, 050 01 Revúca LS Klenovec, Daxnerova 920, 981 01 Hnúšťa
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rezivo, vrátane dopravy, organizačná zložka OZ Gemer r.2024
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 10/Rezivo20274
 • Názov : Rezivo, vrátane dopravy, organizačná zložka OZ Gemer r.2024
 • Opis: Predmetom zákazky je rezivo vrátane dopravy, pre organizačnú zložku OZ Gemer r.2024 Materiál: smrek Číslo položky "Opis výdavku –Rozmery (a x b x c) v m" m3/ks m3 počet kolíkov 1 LS Tornaľa: 0,05 x 0,05 x 2 - zahrotenie áno 0,005 6,00 1200 2 LS Tornaľa: 0,05 x 0,025 x 1,80 - zahrotenie nie 0,00225 1,35 600 3 LS Revúca: 0,05 x 0,05 x 2 - zahrotenie áno 0,005 7,00 1400 4 LS Revúca:0,05 x 0,025 x 1,80 - zahrotenie nie 0,00225 6,30 2800 5 LS Klenovec: 0,05 x 0,05 x 2 - zahrotenie áno 0,005 0,90 180 6 LS Klenovec: 0,03 x 0,05 x 3 - zahrotenie nie 0,0045 0,59 130
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné drevo/rezivo
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: ES Tornaľa, Cintorínska 1753, 982 01 Tornaľa LS Revúca, Muránska Zdychava, časť Karafová, 050 01 Revúca LS Klenovec, Daxnerova 920, 981 01 Hnúšťa
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena celkom
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Povolené
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 05.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 08:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 05.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 08:05
 • Miesto otvárania ponúk: LESY SR š.p., GR BB
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=501480&Zona=O
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501480
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EVO ISEPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)