Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry na OZ Šariš (EU)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry na OZ Šariš (EU)
Kód zákazky: Eurofondy OZ Šariš 03/2024
Kód oznámenia: 8971 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45262700-8
Ostatné CPV: 45432000-4
45262520-2
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 25.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Námestie SNP Banská Bystrica 97566 Slovensko Stavba je umiestnená v katastrálnom území obce Zlatá Baňa, Ruská Nová Ves, Podhradík, Lesíček okres Prešov
Zdroj:

Popis

Projekt zameraný na Učebňu lesnej pedagogiky Fricka bude pozostávať z obnovy a doplnenia drobných objektov: SO 01/ Pozorovacie stanovište v k.ú. Podhradík, parc.č. 367,380 – lúka Javornícka Poľana SO 02/ Prírodný chodník v k.ú. Ruská Nová Ves parc.č. 2183 SO 03/ Studnička č.1 nad chatou smerom k Javorníckej poľane parc.č.2181 SO 04/ Utulňa Fricka k.ú. Zlatá Baňa, parc.č. 811 SO 05/ Studnička č.2 pod chatou smerom dole po asfaltke k.ú. Zlatá Baňa parc.č.810/1 (okres Prešov / kraj Prešovský). Stavebné práce budú financované z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 z podopatrenia 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov na činnosť: Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch. Stavba je umiestnená v katastrálnom území obce Zlatá Baňa, Ruská Nová Ves, Podhradík okres Prešov. Územie stavby sa nachádza v nezastavanom území v lese pri lesnej ceste smerom na Javornícku Poľanu. Ide o objekt „útulne“, studničiek v okolí a jej blízkeho okolia. Navrhované konštrukcie: SO 01 - Keramická podlaha vzor drevo - Maľba stien s omietkou v interiéri - Ochranný náter podhľadu - Ochranný náter dreva krovu na povale - Osadenie výplní otvorov - Osadenie petrolejových lámp - Osadenie piecky na drevo - Osadenie dreveného strmého schodiska na povalu - Osadenie mreží do otvorov - Osadenie okeníc - Nový altánok spojený s útulňou strechou a jeho lavice a stoly - Obnova a prečistenie/prešpárovanie komínového telesa - Osadenie krycej čiapky na komínové teleso - Farebný náter na drevo pre vonkajšie drevené steny - Ochranný náter na plechovú strechu objektu SO 02 - Základové konštrukcie pre ukotvenie objektov - Osadenie drevených objetkov na pohyb a sedenie - Kamenné/betónové ohnisko s roštom - Drevené suché WC + vykopanie jamy - Osadenie smerovníka - Zrealizovanie kamenného chodníka SO 03 - Základové konštrukcie pre ukotvenie - Osadenie dreveného objektu SO 04 - Odkopy a terénne úpravy - Osadenie smerovníka na studničku SO 05 - Odkopy a terénne úpravy - Základové konštrukcie pre ukotvenie - Osadenie pozorovacieho stanovišťa - Osadenie podesty na balíkovanú senáž, válovu na jadrové krmivo, solisko, automatický podávač Presné množstvo a rozsah zákazky vyplýva z projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov. Projekt zameraný na Centrum biodiverzity na pozorovanie Uhliská bude riešiť obnovu chaty a doplnenie drobných objektov v rámci lúky a jej chodníkov: SO 01 – Chata s ohniskom + suché WC + drevárnička SO 02 – Altánok + studňa + rozcestník + Meč v kameni SO 03 – Vodovodná prípojka Stavebné práce budú financované z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 z podopatrenia 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov na činnosť: Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch. SO 01 Nosné konštrukcie stavby Zvislý nosný systém Drevená zrubová konštrukcia z hranolov cca 18x18cm. Zavetrené vnútornými stenami z 15x15cm hranolov. Na terase pred vstupom sú stĺpy 18x18cm, ktoré držia vyloženie povaly a prekrytie terasy. Vodorovný hranol a jeden stĺp sú poškodené a je potrebná výmena a obnova podopretia. Krov Krov rozširujeme nad rozšírenú terasu pred vstupom. Dolnenie pomúrníc a krokiev bude prispôsobené existujúcemu stavu krovu - prepojiť s existujúcou časťou strechy. Drevené prvky ošetriť nátermi proti hnilobe a vlhkosti. Strecha Existujúca strešná krytine je plechová s náterom farba hnedá. Dažďové zvody žľaby sú obnovené. Na západnom priečelí sa strecha rozoberie a napojí na novú časť. Prepojí sa na najbližšom falci. Doplní sa skladba strechy. Farba ako pôvodná. Krytina plech pozinkovaný. Interiér V interiéri objektu sa budú realizovať stavebné práce na: - Steny - Keramické obklady a sokel - Stropy – podhľady - Podlahy - Doplnkové konštrukcie (piecka na drevo, kuchynská linka, pohovka...) Objekt ohnisko (vytvorí sa nové kruhové ohnisko so sedením na 2 laviciach. Tvarovať z DT tvárnic hr.10cm. spodnú časť izolovať proti vlhkosti. Povrchovo upraviť maltou a omietkou v sivej farbe. Objekt existujúca drevárnička na drevo (Zrealizovať podklad na kamenných kockách 40x40x4cm. Poškodenú drevenú konštrukciu upraviť. Poškodené dosky vymeniť. Zrealizovať ochranný náter ako na fasádu chaty). Objekt suché WC (osadiť nové typové suché WC. Drevená konštrukcia z dosák a hranolov). SO 02 Altánok -osadiť teleso altánku pri turistickom chodníku -drevená konštrukcia s plechovou strechou na pätkových základoch -pochôdzná plocha z kamennej dlažby -ohnisko 80x80cm -sedenie na lavici a guľatine so stolom -drevené nohy prvkov odsadené na oceľ tŕni nad terénom Objekt ohnisko Studňa Rozcestník Kameň s mečom SO 03 Napojenie drezu na vodu zo studne. Nebol spracovaný projekt ZTI kvôli minimálnym prácam a úpravám. Pred realizáciou skonzultovať úpravy ZTI s projektantom a investorom ich rozsah. Presné množstvo a rozsah zákazky vyplýva z projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1283766
1. Základné údaje
 • Organizácia: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ID: 7402)
 • Zákazka: Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry na OZ Šariš (EU) (ID: 501488)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: af344737-238e-4301-8a9f-ee0549b4b03b
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
 • IČO: 36038351
 • DIČ: 2020087982
 • Adresa
 • Ulica: Námestie SNP
 • Číslo: 8
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97566
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: peter.fedor@lesy.sk
 • Telefónne číslo: +421907916612
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody na stavebné práce, tovar alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3951
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: Eurofondy OZ Šariš 03/2024
 • Názov: Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry na OZ Šariš (EU)
 • Opis: Projekt zameraný na Učebňu lesnej pedagogiky Fricka bude pozostávať z obnovy a doplnenia drobných objektov: SO 01/ Pozorovacie stanovište v k.ú. Podhradík, parc.č. 367,380 – lúka Javornícka Poľana SO 02/ Prírodný chodník v k.ú. Ruská Nová Ves parc.č. 2183 SO 03/ Studnička č.1 nad chatou smerom k Javorníckej poľane parc.č.2181 SO 04/ Utulňa Fricka k.ú. Zlatá Baňa, parc.č. 811 SO 05/ Studnička č.2 pod chatou smerom dole po asfaltke k.ú. Zlatá Baňa parc.č.810/1 (okres Prešov / kraj Prešovský). Stavebné práce budú financované z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 z podopatrenia 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov na činnosť: Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch. Stavba je umiestnená v katastrálnom území obce Zlatá Baňa, Ruská Nová Ves, Podhradík okres Prešov. Územie stavby sa nachádza v nezastavanom území v lese pri lesnej ceste smerom na Javornícku Poľanu. Ide o objekt „útulne“, studničiek v okolí a jej blízkeho okolia. Navrhované konštrukcie: SO 01 - Keramická podlaha vzor drevo - Maľba stien s omietkou v interiéri - Ochranný náter podhľadu - Ochranný náter dreva krovu na povale - Osadenie výplní otvorov - Osadenie petrolejových lámp - Osadenie piecky na drevo - Osadenie dreveného strmého schodiska na povalu - Osadenie mreží do otvorov - Osadenie okeníc - Nový altánok spojený s útulňou strechou a jeho lavice a stoly - Obnova a prečistenie/prešpárovanie komínového telesa - Osadenie krycej čiapky na komínové teleso - Farebný náter na drevo pre vonkajšie drevené steny - Ochranný náter na plechovú strechu objektu SO 02 - Základové konštrukcie pre ukotvenie objektov - Osadenie drevených objetkov na pohyb a sedenie - Kamenné/betónové ohnisko s roštom - Drevené suché WC + vykopanie jamy - Osadenie smerovníka - Zrealizovanie kamenného chodníka SO 03 - Základové konštrukcie pre ukotvenie - Osadenie dreveného objektu SO 04 - Odkopy a terénne úpravy - Osadenie smerovníka na studničku SO 05 - Odkopy a terénne úpravy - Základové konštrukcie pre ukotvenie - Osadenie pozorovacieho stanovišťa - Osadenie podesty na balíkovanú senáž, válovu na jadrové krmivo, solisko, automatický podávač Presné množstvo a rozsah zákazky vyplýva z projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov. Projekt zameraný na Centrum biodiverzity na pozorovanie Uhliská bude riešiť obnovu chaty a doplnenie drobných objektov v rámci lúky a jej chodníkov: SO 01 – Chata s ohniskom + suché WC + drevárnička SO 02 – Altánok + studňa + rozcestník + Meč v kameni SO 03 – Vodovodná prípojka Stavebné práce budú financované z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 z podopatrenia 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov na činnosť: Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch. SO 01 Nosné konštrukcie stavby Zvislý nosný systém Drevená zrubová konštrukcia z hranolov cca 18x18cm. Zavetrené vnútornými stenami z 15x15cm hranolov. Na terase pred vstupom sú stĺpy 18x18cm, ktoré držia vyloženie povaly a prekrytie terasy. Vodorovný hranol a jeden stĺp sú poškodené a je potrebná výmena a obnova podopretia. Krov Krov rozširujeme nad rozšírenú terasu pred vstupom. Dolnenie pomúrníc a krokiev bude prispôsobené existujúcemu stavu krovu - prepojiť s existujúcou časťou strechy. Drevené prvky ošetriť nátermi proti hnilobe a vlhkosti. Strecha Existujúca strešná krytine je plechová s náterom farba hnedá. Dažďové zvody žľaby sú obnovené. Na západnom priečelí sa strecha rozoberie a napojí na novú časť. Prepojí sa na najbližšom falci. Doplní sa skladba strechy. Farba ako pôvodná. Krytina plech pozinkovaný. Interiér V interiéri objektu sa budú realizovať stavebné práce na: - Steny - Keramické obklady a sokel - Stropy – podhľady - Podlahy - Doplnkové konštrukcie (piecka na drevo, kuchynská linka, pohovka...) Objekt ohnisko (vytvorí sa nové kruhové ohnisko so sedením na 2 laviciach. Tvarovať z DT tvárnic hr.10cm. spodnú časť izolovať proti vlhkosti. Povrchovo upraviť maltou a omietkou v sivej farbe. Objekt existujúca drevárnička na drevo (Zrealizovať podklad na kamenných kockách 40x40x4cm. Poškodenú drevenú konštrukciu upraviť. Poškodené dosky vymeniť. Zrealizovať ochranný náter ako na fasádu chaty). Objekt suché WC (osadiť nové typové suché WC. Drevená konštrukcia z dosák a hranolov). SO 02 Altánok -osadiť teleso altánku pri turistickom chodníku -drevená konštrukcia s plechovou strechou na pätkových základoch -pochôdzná plocha z kamennej dlažby -ohnisko 80x80cm -sedenie na lavici a guľatine so stolom -drevené nohy prvkov odsadené na oceľ tŕni nad terénom Objekt ohnisko Studňa Rozcestník Kameň s mečom SO 03 Napojenie drezu na vodu zo studne. Nebol spracovaný projekt ZTI kvôli minimálnym prácam a úpravám. Pred realizáciou skonzultovať úpravy ZTI s projektantom a investorom ich rozsah. Presné množstvo a rozsah zákazky vyplýva z projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Práce na zmene (úprave) budov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45432000, 45262520
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: LESY SR š.p. OZ Šariš, LS Kokošovce: k. ú. Zlatá Baňa, Podhradík, Ruská Nová Ves, Lesíček
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Ak uchádzač nepredloží ponuku v zmysle súťažných podmienok a ani ich správne nedoplní na základe výzvy.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1.Centrum biodiverzity na pozorovanie Uhliská 2.Učebňa lesnej pedagogiky Fricka
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry na OZ Šariš_EU
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: Eurofondy OZ Šariš 03/2024
 • Názov : Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry na OZ Šariš_EU
 • Opis: Projekt zameraný na Učebňu lesnej pedagogiky Fricka bude pozostávať z obnovy a doplnenia drobných objektov: SO 01/ Pozorovacie stanovište v k.ú. Podhradík, parc.č. 367,380 – lúka Javornícka Poľana SO 02/ Prírodný chodník v k.ú. Ruská Nová Ves parc.č. 2183 SO 03/ Studnička č.1 nad chatou smerom k Javorníckej poľane parc.č.2181 SO 04/ Utulňa Fricka k.ú. Zlatá Baňa, parc.č. 811 SO 05/ Studnička č.2 pod chatou smerom dole po asfaltke k.ú. Zlatá Baňa parc.č.810/1 (okres Prešov / kraj Prešovský). Stavebné práce budú financované z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 z podopatrenia 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov na činnosť: Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch. Stavba je umiestnená v katastrálnom území obce Zlatá Baňa, Ruská Nová Ves, Podhradík okres Prešov. Územie stavby sa nachádza v nezastavanom území v lese pri lesnej ceste smerom na Javornícku Poľanu. Ide o objekt „útulne“, studničiek v okolí a jej blízkeho okolia. Navrhované konštrukcie: SO 01 - Keramická podlaha vzor drevo - Maľba stien s omietkou v interiéri - Ochranný náter podhľadu - Ochranný náter dreva krovu na povale - Osadenie výplní otvorov - Osadenie petrolejových lámp - Osadenie piecky na drevo - Osadenie dreveného strmého schodiska na povalu - Osadenie mreží do otvorov - Osadenie okeníc - Nový altánok spojený s útulňou strechou a jeho lavice a stoly - Obnova a prečistenie/prešpárovanie komínového telesa - Osadenie krycej čiapky na komínové teleso - Farebný náter na drevo pre vonkajšie drevené steny - Ochranný náter na plechovú strechu objektu SO 02 - Základové konštrukcie pre ukotvenie objektov - Osadenie drevených objetkov na pohyb a sedenie - Kamenné/betónové ohnisko s roštom - Drevené suché WC + vykopanie jamy - Osadenie smerovníka - Zrealizovanie kamenného chodníka SO 03 - Základové konštrukcie pre ukotvenie - Osadenie dreveného objektu SO 04 - Odkopy a terénne úpravy - Osadenie smerovníka na studničku SO 05 - Odkopy a terénne úpravy - Základové konštrukcie pre ukotvenie - Osadenie pozorovacieho stanovišťa - Osadenie podesty na balíkovanú senáž, válovu na jadrové krmivo, solisko, automatický podávač Presné množstvo a rozsah zákazky vyplýva z projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov. Projekt zameraný na Centrum biodiverzity na pozorovanie Uhliská bude riešiť obnovu chaty a doplnenie drobných objektov v rámci lúky a jej chodníkov: SO 01 – Chata s ohniskom + suché WC + drevárnička SO 02 – Altánok + studňa + rozcestník + Meč v kameni SO 03 – Vodovodná prípojka Stavebné práce budú financované z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 z podopatrenia 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov na činnosť: Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch. SO 01 Nosné konštrukcie stavby Zvislý nosný systém Drevená zrubová konštrukcia z hranolov cca 18x18cm. Zavetrené vnútornými stenami z 15x15cm hranolov. Na terase pred vstupom sú stĺpy 18x18cm, ktoré držia vyloženie povaly a prekrytie terasy. Vodorovný hranol a jeden stĺp sú poškodené a je potrebná výmena a obnova podopretia. Krov Krov rozširujeme nad rozšírenú terasu pred vstupom. Dolnenie pomúrníc a krokiev bude prispôsobené existujúcemu stavu krovu - prepojiť s existujúcou časťou strechy. Drevené prvky ošetriť nátermi proti hnilobe a vlhkosti. Strecha Existujúca strešná krytine je plechová s náterom farba hnedá. Dažďové zvody žľaby sú obnovené. Na západnom priečelí sa strecha rozoberie a napojí na novú časť. Prepojí sa na najbližšom falci. Doplní sa skladba strechy. Farba ako pôvodná. Krytina plech pozinkovaný. Interiér V interiéri objektu sa budú realizovať stavebné práce na: - Steny - Keramické obklady a sokel - Stropy – podhľady - Podlahy - Doplnkové konštrukcie (piecka na drevo, kuchynská linka, pohovka...) Objekt ohnisko (vytvorí sa nové kruhové ohnisko so sedením na 2 laviciach. Tvarovať z DT tvárnic hr.10cm. spodnú časť izolovať proti vlhkosti. Povrchovo upraviť maltou a omietkou v sivej farbe. Objekt existujúca drevárnička na drevo (Zrealizovať podklad na kamenných kockách 40x40x4cm. Poškodenú drevenú konštrukciu upraviť. Poškodené dosky vymeniť. Zrealizovať ochranný náter ako na fasádu chaty). Objekt suché WC (osadiť nové typové suché WC. Drevená konštrukcia z dosák a hranolov). SO 02 Altánok -osadiť teleso altánku pri turistickom chodníku -drevená konštrukcia s plechovou strechou na pätkových základoch -pochôdzná plocha z kamennej dlažby -ohnisko 80x80cm -sedenie na lavici a guľatine so stolom -drevené nohy prvkov odsadené na oceľ tŕni nad terénom Objekt ohnisko Studňa Rozcestník Kameň s mečom SO 03 Napojenie drezu na vodu zo studne. Nebol spracovaný projekt ZTI kvôli minimálnym prácam a úpravám. Pred realizáciou skonzultovať úpravy ZTI s projektantom a investorom ich rozsah. Presné množstvo a rozsah zákazky vyplýva z projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Práce na zmene (úprave) budov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45432000, 45262520
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Stavba je umiestnená v katastrálnom území obce Zlatá Baňa, Ruská Nová Ves, Podhradík, Lesíček okres Prešov
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 30
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Týždeň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, Minimálna požadovaná úroveň: Splnenie podmienky uchádzač preukazuje zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Jedná sa o stavebné práce rovnakého charakteru ako je predmet obstarávania, z ktorých minimálne jedna stavba musí byť v minimálnom objeme 50 000 € bez DPH. Za práce rovnakého charakteru ako je predmet zákazky sa považuje výstavba alebo rekonštrukcia inžinierskych stavieb alebo pozemných stavieb. V prípade, ak uchádzač predkladá stavbu/ referenciu, ktorú realizoval ako člen združenia alebo skupiny dodávateľov, je povinný uviesť podiel/celkovú hodnotu prác, za ktorú zodpovedal/ realizoval vlastnými kapacitami. V prípade stavby, ktorej začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, je záujemca povinný preukázať potvrdením objednávateľa/odberateľa alebo iným dokladom, že požadovaná minimálna hodnota stavebných prác bola uskutočnená realizovaná v rozhodnom období. Zoznam stavebných prác musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícií, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 90
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Hodnota kritéria je pevná hodnota : Pevná hodnota (celková)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Lehota výstavby v týždňoch
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 10
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Hodnota kritéria je pevná hodnota : Pevná hodnota (celková)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Lehota výstavby v týždňoch
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: V prípade, že spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá, skupina dodávateľov sa zaväzuje, že pred podpisom zmluvy uzatvorí a predloží verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny uchádzačov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 16.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 16.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:05
 • Miesto otvárania ponúk: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, generálne riaditeľstvo, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501488
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://evo.isepvo.sk
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)