Obhospodarovanie lúk a plôch poľovníckeho významu na OZ Tribeč

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obhospodarovanie lúk a plôch poľovníckeho významu na OZ Tribeč
Kód zákazky: ZsNH 02/05/2024
Kód oznámenia: 8738 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 77000000-0
Predpokladaná hodnota: 112 812,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.3.2024 08:00
Vyhlásenie: 20.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Námestie SNP Banská Bystrica 97566 Slovensko LS Tribeč a Hrušov
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodanie služby - obhospodarovanie lúk a plôch poľovníckeho významu na OZ Tríbeč. Služba zahŕňa v sebe kosenie, výrobu sena a senáže, bránenie, hnojenie a chemické ošetrenie, diskovanie, siatie, orbu, mulčovanie a ostatné ručné práce . Kosenie - pomocou traktora (UKT) veľkými poľnohospodárskymi kosačkami, s možnosťou následne výrobou sena. Výrobou sena sa rozumie sušenie (obracanie) a riadkovanie, jeho zber a uskladnenie do určených zariadení v teritóriu LS (centrálny sklad, ale aj jednotlivé senníky a krmelce podľa pokynov LS). Zber sena bude realizovaný voľne loženého sena alebo balíkovaného. Pomer medzi voľne loženým senom a balíkovaním bude približne 1:1. Výroba senáže sa rozumie, keď zavädnutá pokosená tráva cca. po 24-36 hod. je balíkovaná špeciálnym strojom do veľkých balíkov, ktorý je zabalený v na to určenej fólii na zamedzenie prístupu vzduchu (kyslíku). Bránenie - pomocou traktora (UKT) s veľkými poľnohospodárskymi bránami. Hnojenie a chemické ošetrenie - pomocou traktora (UKT) a rozmetadla umelého hnojiva, hnojivo zabezpečí verejný obstarávateľ, chemické ošetrenie sa robí neseným postrekovačom za UKT, aktívnu zložku postreku zabezpečí verejný obstarávateľ. Diskovanie, orba a siatie - pomocou traktora (UKT) s poľnohospodárskymi náradím. Táto služba bude prebiehať podľa požiadaviek lesných správ na políčkach pre zver. Treba podotknúť, že sa nejedná o poľnohospodársku pôdu, ale lesnú s výskytom koreňov, kameňov a pod. Mulčovanie - ide o mulčovanie plôch poľovníckeho významu za účelom zvýšenia úživnosti poľovných revírov a tak zamedzeniu škôd na lesných kultúrach. Mulčujú sa plochy nevhodné na kosenie, okraje lúk a ostatné poľovné plochy. Plochy môžu byť porastené aj náletovými drevinami a kríkmi. Ostatné ručné práce - pozostávajú z ručných prác a prác s motorovým ručným vyžínačom, kde sa kosia nedostupné okraje lúk, prípadné jarky a výmole, alebo sa ručne odstraňujú rôzne prekážky iných prác, napr. konáre, kamene, iné predmety a iné podobné ručné práce, ktoré sa nedajú vykonať pomocou UKT. Presun prostriedku – presun prostriedku na veľkú vzdialenosť, pri malom objeme vykonanej práce

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1283074
1. Základné údaje
 • Organizácia: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ID: 7402)
 • Zákazka: Obhospodarovanie lúk a plôch poľovníckeho významu na OZ Tribeč (ID: 501019)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
 • IČO: 36038351
 • DIČ: 2020087982
 • Adresa
 • Ulica: Námestie SNP
 • Číslo: 8
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97566
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: filip.danko@lesy.sk
 • Telefónne číslo: +421918646458
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody na stavebné práce, tovar alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3951
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ZsNH 02/05/2024
 • Názov: Obhospodarovanie lúk a plôch poľovníckeho významu na OZ Tribeč
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie služby - obhospodarovanie lúk a plôch poľovníckeho významu na OZ Tríbeč. Služba zahŕňa v sebe kosenie, výrobu sena a senáže, bránenie, hnojenie a chemické ošetrenie, diskovanie, siatie, orbu, mulčovanie a ostatné ručné práce . Kosenie - pomocou traktora (UKT) veľkými poľnohospodárskymi kosačkami, s možnosťou následne výrobou sena. Výrobou sena sa rozumie sušenie (obracanie) a riadkovanie, jeho zber a uskladnenie do určených zariadení v teritóriu LS (centrálny sklad, ale aj jednotlivé senníky a krmelce podľa pokynov LS). Zber sena bude realizovaný voľne loženého sena alebo balíkovaného. Pomer medzi voľne loženým senom a balíkovaním bude približne 1:1. Výroba senáže sa rozumie, keď zavädnutá pokosená tráva cca. po 24-36 hod. je balíkovaná špeciálnym strojom do veľkých balíkov, ktorý je zabalený v na to určenej fólii na zamedzenie prístupu vzduchu (kyslíku). Bránenie - pomocou traktora (UKT) s veľkými poľnohospodárskymi bránami. Hnojenie a chemické ošetrenie - pomocou traktora (UKT) a rozmetadla umelého hnojiva, hnojivo zabezpečí verejný obstarávateľ, chemické ošetrenie sa robí neseným postrekovačom za UKT, aktívnu zložku postreku zabezpečí verejný obstarávateľ. Diskovanie, orba a siatie - pomocou traktora (UKT) s poľnohospodárskymi náradím. Táto služba bude prebiehať podľa požiadaviek lesných správ na políčkach pre zver. Treba podotknúť, že sa nejedná o poľnohospodársku pôdu, ale lesnú s výskytom koreňov, kameňov a pod. Mulčovanie - ide o mulčovanie plôch poľovníckeho významu za účelom zvýšenia úživnosti poľovných revírov a tak zamedzeniu škôd na lesných kultúrach. Mulčujú sa plochy nevhodné na kosenie, okraje lúk a ostatné poľovné plochy. Plochy môžu byť porastené aj náletovými drevinami a kríkmi. Ostatné ručné práce - pozostávajú z ručných prác a prác s motorovým ručným vyžínačom, kde sa kosia nedostupné okraje lúk, prípadné jarky a výmole, alebo sa ručne odstraňujú rôzne prekážky iných prác, napr. konáre, kamene, iné predmety a iné podobné ručné práce, ktoré sa nedajú vykonať pomocou UKT. Presun prostriedku – presun prostriedku na veľkú vzdialenosť, pri malom objeme vykonanej práce
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 112 812.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 3
 • Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 3
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Časť č.1 : Obhospodarovanie na LS Topoľčianky
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ZsNH 02/05/2024
 • Názov : Časť č.1 : Obhospodarovanie na LS Topoľčianky
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie služby - obhospodarovanie lúk a plôch poľovníckeho významu na OZ Tríbeč. Služba zahŕňa v sebe kosenie, výrobu sena a senáže, bránenie, hnojenie a chemické ošetrenie, diskovanie, siatie, orbu, mulčovanie a ostatné ručné práce . Kosenie - pomocou traktora (UKT) veľkými poľnohospodárskymi kosačkami, s možnosťou následne výrobou sena. Výrobou sena sa rozumie sušenie (obracanie) a riadkovanie, jeho zber a uskladnenie do určených zariadení v teritóriu LS (centrálny sklad, ale aj jednotlivé senníky a krmelce podľa pokynov LS). Zber sena bude realizovaný voľne loženého sena alebo balíkovaného. Pomer medzi voľne loženým senom a balíkovaním bude približne 1:1. Výroba senáže sa rozumie, keď zavädnutá pokosená tráva cca. po 24-36 hod. je balíkovaná špeciálnym strojom do veľkých balíkov, ktorý je zabalený v na to určenej fólii na zamedzenie prístupu vzduchu (kyslíku). Bránenie - pomocou traktora (UKT) s veľkými poľnohospodárskymi bránami. Hnojenie a chemické ošetrenie - pomocou traktora (UKT) a rozmetadla umelého hnojiva, hnojivo zabezpečí verejný obstarávateľ, chemické ošetrenie sa robí neseným postrekovačom za UKT, aktívnu zložku postreku zabezpečí verejný obstarávateľ. Diskovanie, orba a siatie - pomocou traktora (UKT) s poľnohospodárskymi náradím. Táto služba bude prebiehať podľa požiadaviek lesných správ na políčkach pre zver. Treba podotknúť, že sa nejedná o poľnohospodársku pôdu, ale lesnú s výskytom koreňov, kameňov a pod. Mulčovanie - ide o mulčovanie plôch poľovníckeho významu za účelom zvýšenia úživnosti poľovných revírov a tak zamedzeniu škôd na lesných kultúrach. Mulčujú sa plochy nevhodné na kosenie, okraje lúk a ostatné poľovné plochy. Plochy môžu byť porastené aj náletovými drevinami a kríkmi. Ostatné ručné práce - pozostávajú z ručných prác a prác s motorovým ručným vyžínačom, kde sa kosia nedostupné okraje lúk, prípadné jarky a výmole, alebo sa ručne odstraňujú rôzne prekážky iných prác, napr. konáre, kamene, iné predmety a iné podobné ručné práce, ktoré sa nedajú vykonať pomocou UKT. Presun prostriedku – presun prostriedku na veľkú vzdialenosť, pri malom objeme vykonanej práce
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 45 990.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: LS Topoľčianky
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 28.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 08:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 28.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 08:05
 • Miesto otvárania ponúk: Online
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/501019
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501019
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.2 Časť
 • Názov: Časť č.2 : Obhospodarovanie na LS Tribeč a LS Hrušov
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ZsNH 02/05/2024
 • Názov : Časť č.2 : Obhospodarovanie na LS Tribeč a LS Hrušov
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie služby - obhospodarovanie lúk a plôch poľovníckeho významu na OZ Tríbeč. Služba zahŕňa v sebe kosenie, výrobu sena a senáže, bránenie, hnojenie a chemické ošetrenie, diskovanie, siatie, orbu, mulčovanie a ostatné ručné práce . Kosenie - pomocou traktora (UKT) veľkými poľnohospodárskymi kosačkami, s možnosťou následne výrobou sena. Výrobou sena sa rozumie sušenie (obracanie) a riadkovanie, jeho zber a uskladnenie do určených zariadení v teritóriu LS (centrálny sklad, ale aj jednotlivé senníky a krmelce podľa pokynov LS). Zber sena bude realizovaný voľne loženého sena alebo balíkovaného. Pomer medzi voľne loženým senom a balíkovaním bude približne 1:1. Výroba senáže sa rozumie, keď zavädnutá pokosená tráva cca. po 24-36 hod. je balíkovaná špeciálnym strojom do veľkých balíkov, ktorý je zabalený v na to určenej fólii na zamedzenie prístupu vzduchu (kyslíku). Bránenie - pomocou traktora (UKT) s veľkými poľnohospodárskymi bránami. Hnojenie a chemické ošetrenie - pomocou traktora (UKT) a rozmetadla umelého hnojiva, hnojivo zabezpečí verejný obstarávateľ, chemické ošetrenie sa robí neseným postrekovačom za UKT, aktívnu zložku postreku zabezpečí verejný obstarávateľ. Diskovanie, orba a siatie - pomocou traktora (UKT) s poľnohospodárskymi náradím. Táto služba bude prebiehať podľa požiadaviek lesných správ na políčkach pre zver. Treba podotknúť, že sa nejedná o poľnohospodársku pôdu, ale lesnú s výskytom koreňov, kameňov a pod. Mulčovanie - ide o mulčovanie plôch poľovníckeho významu za účelom zvýšenia úživnosti poľovných revírov a tak zamedzeniu škôd na lesných kultúrach. Mulčujú sa plochy nevhodné na kosenie, okraje lúk a ostatné poľovné plochy. Plochy môžu byť porastené aj náletovými drevinami a kríkmi. Ostatné ručné práce - pozostávajú z ručných prác a prác s motorovým ručným vyžínačom, kde sa kosia nedostupné okraje lúk, prípadné jarky a výmole, alebo sa ručne odstraňujú rôzne prekážky iných prác, napr. konáre, kamene, iné predmety a iné podobné ručné práce, ktoré sa nedajú vykonať pomocou UKT. Presun prostriedku – presun prostriedku na veľkú vzdialenosť, pri malom objeme vykonanej práce
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 42 735.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: LS Tribeč a Hrušov
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 05.04.2024
 • Dátum ukončenia: 31.12.2024
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 05.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 08:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 28.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 08:05
 • Miesto otvárania ponúk: Online
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/501019
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501019
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.3 Časť
 • Názov: Časť č.3 : Obhospodarovanie na LS Brod, LS Šášov, LS Žarnovica, LS Žiar
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ZsNH 02/05/2024
 • Názov : Časť č.3 : Obhospodarovanie na LS Brod, LS Šášov, LS Žarnovica, LS Žiar
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie služby - obhospodarovanie lúk a plôch poľovníckeho významu na OZ Tríbeč. Služba zahŕňa v sebe kosenie, výrobu sena a senáže, bránenie, hnojenie a chemické ošetrenie, diskovanie, siatie, orbu, mulčovanie a ostatné ručné práce . Kosenie - pomocou traktora (UKT) veľkými poľnohospodárskymi kosačkami, s možnosťou následne výrobou sena. Výrobou sena sa rozumie sušenie (obracanie) a riadkovanie, jeho zber a uskladnenie do určených zariadení v teritóriu LS (centrálny sklad, ale aj jednotlivé senníky a krmelce podľa pokynov LS). Zber sena bude realizovaný voľne loženého sena alebo balíkovaného. Pomer medzi voľne loženým senom a balíkovaním bude približne 1:1. Výroba senáže sa rozumie, keď zavädnutá pokosená tráva cca. po 24-36 hod. je balíkovaná špeciálnym strojom do veľkých balíkov, ktorý je zabalený v na to určenej fólii na zamedzenie prístupu vzduchu (kyslíku). Bránenie - pomocou traktora (UKT) s veľkými poľnohospodárskymi bránami. Hnojenie a chemické ošetrenie - pomocou traktora (UKT) a rozmetadla umelého hnojiva, hnojivo zabezpečí verejný obstarávateľ, chemické ošetrenie sa robí neseným postrekovačom za UKT, aktívnu zložku postreku zabezpečí verejný obstarávateľ. Diskovanie, orba a siatie - pomocou traktora (UKT) s poľnohospodárskymi náradím. Táto služba bude prebiehať podľa požiadaviek lesných správ na políčkach pre zver. Treba podotknúť, že sa nejedná o poľnohospodársku pôdu, ale lesnú s výskytom koreňov, kameňov a pod. Mulčovanie - ide o mulčovanie plôch poľovníckeho významu za účelom zvýšenia úživnosti poľovných revírov a tak zamedzeniu škôd na lesných kultúrach. Mulčujú sa plochy nevhodné na kosenie, okraje lúk a ostatné poľovné plochy. Plochy môžu byť porastené aj náletovými drevinami a kríkmi. Ostatné ručné práce - pozostávajú z ručných prác a prác s motorovým ručným vyžínačom, kde sa kosia nedostupné okraje lúk, prípadné jarky a výmole, alebo sa ručne odstraňujú rôzne prekážky iných prác, napr. konáre, kamene, iné predmety a iné podobné ručné práce, ktoré sa nedajú vykonať pomocou UKT. Presun prostriedku – presun prostriedku na veľkú vzdialenosť, pri malom objeme vykonanej práce
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 24 087.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: LS Brod, LS Šášov, LS Žarnovica, LS Žiar
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 05.04.2024
 • Dátum ukončenia: 31.12.2024
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 28.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 08:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 28.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 08:05
 • Miesto otvárania ponúk: Online
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/501019
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501019
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)