Nábytok PF: Vitríny na mieru

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nábytok PF: Vitríny na mieru
Kód zákazky: 4303-2024
Kód oznámenia: 8752 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39100000-3
Ostatné CPV: 39141300-5
39171000-1
Predpokladaná hodnota: 780,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 20.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Prešovská univerzita v Prešove
Adresa: Ul. 17. novembra
08001 Prešov
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Ul. 17. novembra Prešov 08001 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je výroba a dodanie závesných vitrín v počte tri kusy v zmontovanom stave vrátane súvisiacich služieb: dovoz, vynesenie, vyloženie, vybalenie, montáž, upevnenie, odstránenie a likvidácia obalového materiálu. Technické parametre: ŠxVxH: 1005mmx870mmx100mm (3 kusy), uzamykateľné posuvné dvere z bezpečnostného skla s 2 policami, lamino doska DTDL, vzor pozdĺžny, farba svetlý dub, vitríny s montážnym úchytom na stenu podľa nosnosti, lišty - funkcia zábrany pre predmety proti vypadnutiu

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Prešovská univerzita v Prešove

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1283121
1. Základné údaje
 • Organizácia: Prešovská univerzita v Prešove (ID: 41415)
 • Zákazka: Nábytok PF: Vitríny na mieru (ID: 501163)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Prešovská univerzita v Prešove
 • IČO: 17070775
 • DIČ: 2020980082
 • Adresa
 • Ulica: Ul. 17. novembra
 • Číslo: 15
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 08001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: lucia.senkova@unipo.sk
 • Telefónne číslo: 0517563109
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Prešovská univerzita v Prešove)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Vzdelávanie
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1994
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 4303-2024
 • Názov: Nábytok PF: Vitríny na mieru
 • Opis: Predmetom zákazky je výroba a dodanie závesných vitrín v počte tri kusy v zmontovanom stave vrátane súvisiacich služieb: dovoz, vynesenie, vyloženie, vybalenie, montáž, upevnenie, odstránenie a likvidácia obalového materiálu. Technické parametre: ŠxVxH: 1005mmx870mmx100mm (3 kusy), uzamykateľné posuvné dvere z bezpečnostného skla s 2 policami, lamino doska DTDL, vzor pozdĺžny, farba svetlý dub, vitríny s montážnym úchytom na stenu podľa nosnosti, lišty - funkcia zábrany pre predmety proti vypadnutiu
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 780.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Nábytok
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 39141300, 39171000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: ul. 17. novembra 15, Pedagogická fakulta
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 080 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Nábytok PF: Vitríny na mieru
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Nábytok PF: Vitríny na mieru
 • Opis: Predmetom zákazky je výroba a dodanie závesných vitrín v počte tri kusy v zmontovanom stave vrátane súvisiacich služieb: dovoz, vynesenie, vyloženie, vybalenie, montáž, upevnenie, odstránenie a likvidácia obalového materiálu. Technické parametre: ŠxVxH: 1005mmx870mmx100mm (3 kusy), uzamykateľné posuvné dvere z bezpečnostného skla s 2 policami, lamino doska DTDL, vzor pozdĺžny, farba svetlý dub, vitríny s montážnym úchytom na stenu podľa nosnosti, lišty - funkcia zábrany pre predmety proti vypadnutiu
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 3
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 780.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Nábytok
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: ul. 17. novembra 15,Pedagogická fakulta
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 080 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum ukončenia: 30.04.2024
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: §32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač nemôže mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – overí verejný obstarávateľ z verejne dostupných zdrojov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena, t.j. cena celkom za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH, vrátane všetkých nákladov.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Výsledkom verejného obstarávania bude vystavenie objednávky. Elektronická fakturácia sa nevyžaduje - chybne automaticky generované (eForms).
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 03.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 03.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:15
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk je neverejné, t.j. bez účasti uchádzačov.
 • Miesto otvárania ponúk: Prešovská univerzita v Prešove, ul. 17. novembra č. 15, Rektorát, č. m. 426
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/1994
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501163
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma - IS EVO, https://eplatforma.vlada.gov.sk/
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)