Golianovo - dobudovanie kanalizácie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Golianovo - dobudovanie kanalizácie
Kód zákazky: 2024_Golianovo-kanalizacia
Kód oznámenia: 8784 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 1 225 449,16 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 20.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Golianovo
Adresa: Golianovo
95108 Golianovo
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Golianovo Golianovo 95108 Slovensko
Zdroj:

Popis

Účelom stavby je dobudovanie obecnej kanalizácie pre odvádzanie splaškových odpadových vôd produkovaných v zastavanej časti obce Golianovo, s následným čistením splaškových odpadových vôd na ČOV Golianovo. Kanalizácia je súčasťou ekologického programu zameraného na zlepšenie a ochranu životného prostredia. Navrhovaná stavba kanalizácie sa nachádza v katastrálnom území obce Golianovo. Jedná sa o líniovú stavbu – rozsiahle stavenisko. Výber lokality pre umiestnenie stavby je podmienený majetkovým právom stavebníka (alebo „iným“ právom v zmysle Stavebného zákona) k pozemno-knižným parcelám miestnych komunikácií a štátnych ciest v katastri obce. Stoková sieť na území obce Golianovo je vedená v súlade s prirodzeným sklonom terénu. Trasa kanalizácie je navrhnutá v zelených pásoch pozdĺž miestnych a cestných komunikácii III.tr, v krajniciach miestnych komunikácií a v nespevnených cestných komunikáciách. Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti B.1 Opis predmetu zákazky SP.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Golianovo

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1282808
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Golianovo (ID: 11130)
 • Zákazka: Golianovo - dobudovanie kanalizácie (ID: 500885)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 73795729-d1d8-4a46-8d8d-487b98d0af42
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Golianovo
 • IČO: 00307939
 • DIČ: 2021252706
 • Adresa
 • Ulica: Golianovo
 • Číslo: 400
 • Mesto: Golianovo
 • PSČ: 95108
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: obstaravanie@cepartners.sk
 • Telefónne číslo: +421917381833
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Golianovo)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4376
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 2024_Golianovo-kanalizacia
 • Názov: Golianovo - dobudovanie kanalizácie
 • Opis: Účelom stavby je dobudovanie obecnej kanalizácie pre odvádzanie splaškových odpadových vôd produkovaných v zastavanej časti obce Golianovo, s následným čistením splaškových odpadových vôd na ČOV Golianovo. Kanalizácia je súčasťou ekologického programu zameraného na zlepšenie a ochranu životného prostredia. Navrhovaná stavba kanalizácie sa nachádza v katastrálnom území obce Golianovo. Jedná sa o líniovú stavbu – rozsiahle stavenisko. Výber lokality pre umiestnenie stavby je podmienený majetkovým právom stavebníka (alebo „iným“ právom v zmysle Stavebného zákona) k pozemno-knižným parcelám miestnych komunikácií a štátnych ciest v katastri obce. Stoková sieť na území obce Golianovo je vedená v súlade s prirodzeným sklonom terénu. Trasa kanalizácie je navrhnutá v zelených pásoch pozdĺž miestnych a cestných komunikácii III.tr, v krajniciach miestnych komunikácií a v nespevnených cestných komunikáciách. Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti B.1 Opis predmetu zákazky SP.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 225 449.16
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Golianovo
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. a) až písm. f) zákona o verejnom obstarávaní § 40 ods. 5 ZVO § 40 ods. 8 ZVO § 53 ods. 5 ZVO
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Golianovo - dobudovanie kanalizácie
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2024_Golianovo-kanalizacia
 • Názov : Golianovo - dobudovanie kanalizácie
 • Opis: Účelom stavby je dobudovanie obecnej kanalizácie pre odvádzanie splaškových odpadových vôd produkovaných v zastavanej časti obce Golianovo, s následným čistením splaškových odpadových vôd na ČOV Golianovo. Kanalizácia je súčasťou ekologického programu zameraného na zlepšenie a ochranu životného prostredia. Navrhovaná stavba kanalizácie sa nachádza v katastrálnom území obce Golianovo. Jedná sa o líniovú stavbu – rozsiahle stavenisko. Výber lokality pre umiestnenie stavby je podmienený majetkovým právom stavebníka (alebo „iným“ právom v zmysle Stavebného zákona) k pozemno-knižným parcelám miestnych komunikácií a štátnych ciest v katastri obce. Stoková sieť na území obce Golianovo je vedená v súlade s prirodzeným sklonom terénu. Trasa kanalizácie je navrhnutá v zelených pásoch pozdĺž miestnych a cestných komunikácii III.tr, v krajniciach miestnych komunikácií a v nespevnených cestných komunikáciách. Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti B.1 Opis predmetu zákazky SP.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 1 225 449.16
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Golianovo
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 12
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Kompletné podmienky účasti sú uvedené v Súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Kompletné podmienky účasti sú uvedené v Súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Kompletné podmienky účasti sú uvedené v Súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 70
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena za predmet zákazky bez DPH
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 30
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Hodnota kritéria je pevná hodnota : Pevná hodnota (celková)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Praktické skúsenosti stavbyvedúceho – počet referencií
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 23.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 10
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 23.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v termíne: uvedenom vo Výzve na predkladanie ponúk a § 52 ods. 2 ZVO – štvrtá veta, t.j. ak sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie, a to v rozsahu požadovanom v týchto súťažných podkladoch. Uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, môžu v rámci IS EVO využiť funkcionalitu„ on-line sprístupnenie ponúk“.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zábezpeka sa vyžaduje. Hodnota zábezpeky je 30.000,00 EUR.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500885
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: isepvo.sk
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)