Obnova vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Galanta

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obnova vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Galanta
Kód zákazky: Práv:2024/VDZ
Kód oznámenia: 8700 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45233221-4
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.4.2024 08:00
Vyhlásenie: 19.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Galanta
Adresa: Mierové námestie
92418 Galanta
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Mierové námestie Galanta 92418 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom obstarávania sú práce na vodorovnom dopravnom značení miestnych komunikácií a ich súčastí podľa pokynov správcu. Pre účely tejto súťaže sa miestnymi komunikáciami rozumejú všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty a priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií. Mesto Galanta ako vlastník a správca miestnych komunikácií je povinné miestne komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené. Nakoľko rozsah výkonov značenia závisí od vonkajších faktorov ako poveternostné podmienky, dopravná situácia dopravná nehodovosť a iných ťažko predvídateľných udalostí, obstarávateľ definoval objem a rozsah prác na základe analýzy štandardov a nákladov údržby a z praktických skúseností vo využívaní technológii a pracovných postupov za minulé obdobie.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1282870
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Galanta (ID: 55062)
 • Zákazka: Obnova vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Galanta (ID: 500979)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Galanta
 • IČO: 00305936
 • DIČ: 2021153541
 • Adresa
 • Ulica: Mierové námestie
 • Číslo: 1
 • Mesto: Galanta
 • PSČ: 92418
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: cyntia.viktorova@galanta.sk
 • Telefónne číslo: 0317884308
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Galanta)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4228
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: Práv:2024/VDZ
 • Názov: Obnova vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Galanta
 • Opis: Predmetom obstarávania sú práce na vodorovnom dopravnom značení miestnych komunikácií a ich súčastí podľa pokynov správcu. Pre účely tejto súťaže sa miestnymi komunikáciami rozumejú všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty a priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií. Mesto Galanta ako vlastník a správca miestnych komunikácií je povinné miestne komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené. Nakoľko rozsah výkonov značenia závisí od vonkajších faktorov ako poveternostné podmienky, dopravná situácia dopravná nehodovosť a iných ťažko predvídateľných udalostí, obstarávateľ definoval objem a rozsah prác na základe analýzy štandardov a nákladov údržby a z praktických skúseností vo využívaní technológii a pracovných postupov za minulé obdobie.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Natieračské práce povrchu vozoviek
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Natieračské práce parkovacích plôch
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Obnova vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Galanta
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: Práv:2024/VDZ
 • Názov : Obnova vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Galanta
 • Opis: Predmetom obstarávania sú práce na vodorovnom dopravnom značení miestnych komunikácií a ich súčastí podľa pokynov správcu. Pre účely tejto súťaže sa miestnymi komunikáciami rozumejú všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty a priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií. Mesto Galanta ako vlastník a správca miestnych komunikácií je povinné miestne komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené. Nakoľko rozsah výkonov značenia závisí od vonkajších faktorov ako poveternostné podmienky, dopravná situácia dopravná nehodovosť a iných ťažko predvídateľných udalostí, obstarávateľ definoval objem a rozsah prác na základe analýzy štandardov a nákladov údržby a z praktických skúseností vo využívaní technológii a pracovných postupov za minulé obdobie.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Natieračské práce povrchu vozoviek
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 12
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom s DPH za cely predmet zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 03.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 08:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 03.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 08:05
 • Miesto otvárania ponúk: Mesto Galanta, Mierové nám. č. 940/1, 924 01 Galanta
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500979
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)