Výkon strážnej služby - areál OZLT Vranov nad Topľou

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výkon strážnej služby - areál OZLT Vranov nad Topľou
Kód zákazky: 01/ZNH/2024
Kód oznámenia: 8686 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 79713000-5
Predpokladaná hodnota: 133 296,50 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 19.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Námestie SNP Banská Bystrica 97566 Slovensko LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ lesnej techniky, Regionálne stredisko lesnej techniky
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je zabezpečovanie strážnej služby a jednotlivých úloh s tým súvisiacich, ktoré sú uvedené v opise predmetu zákazky a v návrhu zmluvy, v areáli dielní Regionálneho strediska lesnej techniky OZLT vo Vranove nad Topľou, Tehelná 999, Vranove nad Topľou. Súčasťou poskytovania strážnej služby je aj služba Pochôdzkový elektronický systém (PES). Bližšia špecifikácia položky: Pochôdzkový elektronický systém na zdokumentovanie pochôdzky strážnika na každom objekte výkonu strážnej služby a zabezpečenie servisnej činnosti na inštalované technické riešenie. Podmienky poskytovania služby: a) inštalácia technického zariadenia, ktoré je schopné on-line prenášať správy na server dodávateľa o výkone činnosti fyzických osôb Poskytovateľa b) technické zariadenie musí zaznamenávať údaje o pochôdzkovej činnosti c) poskytovanie údajov zodpovedného zamestnancovi verejného obstarávateľa za účelom výkonu kontroly pochôdzkovej činnosti d) zabezpečenie servisu zabezpečenie servisnej činnosti na inštalované technické riešenie. Minimálne technické požiadavky pochôdzkového elektronického systému: a) Technické riešenie pozostáva z: • Inštalovaných zariadení Databázy na serveri • Prenosových zariadení a objektu. b) Pochôdzkový elektronický systém musí byť on-line prepojený so serverom, na ktorý sa bude napojený cez PC poverená osoba zodpovedná za kontrolu výkonu obchôdzok prostredníctvom grafického nadstavbového systému. c) Možnosť pripojenia elektronického zabezpečovacieho systému, kamerového systému a systému kontroly vstupu. d) Pochôdzkový elektronický systém musí umožniť plánovať výkon jednotlivých obchôdzok pričom nedodržanie času obchôdzky inštalovaný systém vyhlási ako alarm a odošle povereným osobám prostredníctvom e-mailu, resp. sms správy hlásenie. e) Pochôdzkový elektronický systém musí byť vybavený tiesňovým tlačidlom.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1282813
1. Základné údaje
 • Organizácia: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ID: 7402)
 • Zákazka: Výkon strážnej služby - areál OZLT Vranov nad Topľou (ID: 500938)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
 • IČO: 36038351
 • DIČ: 2020087982
 • Internetová adresa (URL): https://www.lesy.sk
 • Adresa
 • Ulica: Námestie SNP
 • Číslo: 8
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97566
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: bohuslav.chudik@lesy.sk
 • Telefónne číslo: +421905444577
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Hospodárske záležitosti
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3951
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 01/ZNH/2024
 • Názov: Výkon strážnej služby - areál OZLT Vranov nad Topľou
 • Opis: Predmetom zákazky je zabezpečovanie strážnej služby a jednotlivých úloh s tým súvisiacich, ktoré sú uvedené v opise predmetu zákazky a v návrhu zmluvy, v areáli dielní Regionálneho strediska lesnej techniky OZLT vo Vranove nad Topľou, Tehelná 999, Vranove nad Topľou. Súčasťou poskytovania strážnej služby je aj služba Pochôdzkový elektronický systém (PES). Bližšia špecifikácia položky: Pochôdzkový elektronický systém na zdokumentovanie pochôdzky strážnika na každom objekte výkonu strážnej služby a zabezpečenie servisnej činnosti na inštalované technické riešenie. Podmienky poskytovania služby: a) inštalácia technického zariadenia, ktoré je schopné on-line prenášať správy na server dodávateľa o výkone činnosti fyzických osôb Poskytovateľa b) technické zariadenie musí zaznamenávať údaje o pochôdzkovej činnosti c) poskytovanie údajov zodpovedného zamestnancovi verejného obstarávateľa za účelom výkonu kontroly pochôdzkovej činnosti d) zabezpečenie servisu zabezpečenie servisnej činnosti na inštalované technické riešenie. Minimálne technické požiadavky pochôdzkového elektronického systému: a) Technické riešenie pozostáva z: • Inštalovaných zariadení Databázy na serveri • Prenosových zariadení a objektu. b) Pochôdzkový elektronický systém musí byť on-line prepojený so serverom, na ktorý sa bude napojený cez PC poverená osoba zodpovedná za kontrolu výkonu obchôdzok prostredníctvom grafického nadstavbového systému. c) Možnosť pripojenia elektronického zabezpečovacieho systému, kamerového systému a systému kontroly vstupu. d) Pochôdzkový elektronický systém musí umožniť plánovať výkon jednotlivých obchôdzok pričom nedodržanie času obchôdzky inštalovaný systém vyhlási ako alarm a odošle povereným osobám prostredníctvom e-mailu, resp. sms správy hlásenie. e) Pochôdzkový elektronický systém musí byť vybavený tiesňovým tlačidlom.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 133 296.50
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Strážne služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Strážne služby
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Tehelná 999
 • Mesto: Vranov nad Topľou
 • PSČ: 093 03
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ lesnej techniky, Regionálne stredisko lesnej techniky
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Výkon strážnej služby - areál OZLT Vranov nad Topľou
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 01/ZNH/2024
 • Názov : Výkon strážnej služby - areál OZLT Vranov nad Topľou
 • Opis: Predmetom zákazky je zabezpečovanie strážnej služby a jednotlivých úloh s tým súvisiacich, ktoré sú uvedené v opise predmetu zákazky a v návrhu zmluvy, v areáli dielní Regionálneho strediska lesnej techniky OZLT vo Vranove nad Topľou, Tehelná 999, Vranove nad Topľou. Súčasťou poskytovania strážnej služby je aj služba Pochôdzkový elektronický systém (PES). Bližšia špecifikácia položky: Pochôdzkový elektronický systém na zdokumentovanie pochôdzky strážnika na každom objekte výkonu strážnej služby a zabezpečenie servisnej činnosti na inštalované technické riešenie. Podmienky poskytovania služby: a) inštalácia technického zariadenia, ktoré je schopné on-line prenášať správy na server dodávateľa o výkone činnosti fyzických osôb Poskytovateľa b) technické zariadenie musí zaznamenávať údaje o pochôdzkovej činnosti c) poskytovanie údajov zodpovedného zamestnancovi verejného obstarávateľa za účelom výkonu kontroly pochôdzkovej činnosti d) zabezpečenie servisu zabezpečenie servisnej činnosti na inštalované technické riešenie. Minimálne technické požiadavky pochôdzkového elektronického systému: a) Technické riešenie pozostáva z: • Inštalovaných zariadení Databázy na serveri • Prenosových zariadení a objektu. b) Pochôdzkový elektronický systém musí byť on-line prepojený so serverom, na ktorý sa bude napojený cez PC poverená osoba zodpovedná za kontrolu výkonu obchôdzok prostredníctvom grafického nadstavbového systému. c) Možnosť pripojenia elektronického zabezpečovacieho systému, kamerového systému a systému kontroly vstupu. d) Pochôdzkový elektronický systém musí umožniť plánovať výkon jednotlivých obchôdzok pričom nedodržanie času obchôdzky inštalovaný systém vyhlási ako alarm a odošle povereným osobám prostredníctvom e-mailu, resp. sms správy hlásenie. e) Pochôdzkový elektronický systém musí byť vybavený tiesňovým tlačidlom.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 133 296.50
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Strážne služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Strážne služby
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Tehelná 999
 • Mesto: Vranov nad Topľou
 • PSČ: 093 03
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ lesnej techniky, Regionálne stredisko lesnej techniky
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 24
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 (Technická alebo odborná spôsobilosť) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 (Technická alebo odborná spôsobilosť) ZVO musí uchádzač preukázať: Podmienka účasti a) § 34, ods. 1, písm. m) - uchádzač predloží platnú licenciu SBS b) § 34, ods. 1, písm. m) - uchádzač predloží doklad alebo prehlásenie o vlastnom PCO (pult centrálnej ochrany), resp. o uzatvorení zmluvy s prevádzkovateľom PCO
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa § 44 ZVO - na základe najnižšej ceny. Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk: a) „Najnižšia cena za celý predmet zákazky spolu s PES v EUR bez DPH“ Uchádzač vo svojej ponuke predloží vyplnený návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 1 tejto výzvy. Podkladom pre vyplnenie je príloha č. 3: Podrobná cenová ponuka, v ktorom sa vypĺňajú len „žltozvýraznené“ bunky. Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce: a) Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za celý predmet zákazky v EUR bez DPH. b) Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR bez DPH. c) Poradie sa uplatní úmerne na ďalších uchádzačov. V prípade rovnosti predložených cenových ponúk predmetu zákazky budú vyzvaní tí uchádzači, ktorí predložili najnižšie cenové ponuky, aby ich v lehote nie kratšej ako jeden pracovný deň upravili smerom nadol, prípadne potvrdili ich aktuálnu výšku. Úspešným sa stane uchádzač s najnižšou cenovou ponukou po uplynutí danej lehoty. Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky a sú uvedené vyššie, s cieľom určiť pre neho ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena za celý predmet zákazky spolu s PES v EUR bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 27.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 27.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 13:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváraním elektronických ponúk sa rozumie ich „on-line sprístupnenie“ v IS EVO všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky. Otváranie ponúk vykoná osoba zodpovedná za vyhodnotenie ponúk, pričom rozhodujúcim a platným je aktuálny čas servera IS EVO. Miestom „on-line“ sprístupnenia ponúk je https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/459304, záložka totožná ako pri predkladaní ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Pri otváraní ponúk bude osoba zodpovedná za vyhodnotenie ponúk postupovať podľa § 52 ods. 2 a ods. 3 ZVO. Prostredníctvom funkcionality IS EVO sprístupní všetkým uchádzačom ponuky „on-line“ to znamená, že bude vykonané otváranie ponúk funkcionalitou, ktorá zabezpečí automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk v jednom okamihu všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky prostredníctvom elektronického prostriedku. Systém IS EVO odošle notifikácie s informáciou, že na zákazke boli otvorené ponuky a s linkou, na ktorej je prístupná daná zápisnica z otvárania ponúk. Notifikácia bude odoslaná do schránky správ na portáli ÚVO a na e-mail používateľa Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvorí.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500938
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Prístup k nástrojom, ktoré nie sú všeobecne dostupné (URL): https://evo.isepvo.sk
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)