Servis, oprava, náhradné diely a údržba komunálnych vozidiel II

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Servis, oprava, náhradné diely a údržba komunálnych vozidiel II
Kód zákazky: 2/2024/EKOVPS/po
Kód oznámenia: 8576 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 50100000-6
Predpokladaná hodnota: 179 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 18.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Halašova
83290 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Halašova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83290 Slovensko
Zdroj:

Popis

Uchádzač je povinný zabezpečiť záručný aj pozáručný servis zariadení zn.: Multicar M 26/27/30/31 -Servis, oprava, náhradné diely a údržba zametacích vozidiel Bucher (City Cat) - Servis, oprava, náhradné diely a údržba nákladných vozidiel od 3,5t do 18t Isuzu, Man, Avia - Servis, oprava, náhradné diely a údržba osobných vozidiel a vozidiel do 3,5t

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1282645
1. Základné údaje
 • Organizácia: EKO - podnik verejnoprospešných služieb (ID: 64770)
 • Zákazka: Servis, oprava, náhradné diely a údržba komunálnych vozidiel II (ID: 500819)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: EKO - podnik verejnoprospešných služieb
 • IČO: 00491870
 • DIČ: 2020887022
 • Adresa
 • Ulica: Halašova
 • Číslo: 20
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • PSČ: 83290
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : EKO - podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20, 832 90 Bratislava
 • E-mail: vo@ekovps.sk
 • Telefónne číslo: +421911420315
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (EKO - podnik verejnoprospešných služieb)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná miestnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1098
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 2/2024/EKOVPS/po
 • Názov: Servis, oprava, náhradné diely a údržba komunálnych vozidiel II
 • Opis: Uchádzač je povinný zabezpečiť záručný aj pozáručný servis zariadení zn.: Multicar M 26/27/30/31 -Servis, oprava, náhradné diely a údržba zametacích vozidiel Bucher (City Cat) - Servis, oprava, náhradné diely a údržba nákladných vozidiel od 3,5t do 18t Isuzu, Man, Avia - Servis, oprava, náhradné diely a údržba osobných vozidiel a vozidiel do 3,5t
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 179 000
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Doprava Eko-podniku VPS, Zátišie
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 83209
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. e) ZVO Oprávnenie na poskytovanie služieb súvisiacich s predmetom zákazky § 32 ods. 1 pís. f) ZVO Neexistencia zákazu účasti vo verejnom obstarávaní § 40 ods. 6písm. f) neexistencia dôvodu na vylúčenie pre konflikt záujmov
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 4
 • Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 4
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Servis, oprava, náhradné diely a údržba komunálnych vozidiel Multicar M 26/27/30/31
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2/2024/EKOVPS/po
 • Názov : Servis, oprava, náhradné diely a údržba komunálnych vozidiel Multicar M 26/27/30/31
 • Opis: - Uchádzač je povinný zabezpečiť záručný aj pozáručný servis zariadení zn.: Multicar - Uchádzač je povinný preukázať Prevádzkareň na území Hl. mesta Bratislavy - Verejný obstarávateľ má možnosť odoberať náhradné diely bez objednania akýchkoľvek súvisiacich prác v zmysle poskytnutej zľavy a referenčného cenníka. - Lehota na prevzatie zariadenia do servisu do 24 hodín.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 109 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Používanie požiadaviek prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v technických špecifikáciách: Kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím nie sú zahrnuté, keďže zákazka nie je určená na použitie fyzickými osobami
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Doprava Eko-podniku VPS, Zátišie
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 83209
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 36
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť - pre všetky časti zákazky: podľa § 34 ods. 1 písm. a)
 • Opis podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť - pre všetky časti zákazky: podľa § 34 ods. 1 písm. a)ZVO predložením zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Splnenie uvedeného uchádzač preukáže predložením zoznamu poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je tento predmet zákazky, za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, pričom referencia/referencie majú byť kumulatívne s rozpočtovým nákladom minimálne: 1.časť: 50 000 EUR bez DPH. Ak bude v predložených dokumentoch uvedená cena plnenia v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania výzvy na predkladanie ponúk nazverejnenie vo vestníku VO
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť - pre všetky časti zákazky: podľa § 34 ods. 1 písm.f)
 • Opis podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť - pre všetky časti zákazky: podľa § 34 ods. 1 písm. f)v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní ak ide o zložité služby alebo služby určené na osobitné účely, kontrolou technickej spôsobilosti uchádzača alebo záujemcu poskytujúceho služby vykonanou verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom alebo v jeho mene príslušným orgánom v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu a so súhlasom tohto orgánu; ak je to potrebné, kontrolou študijných a výskumných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, a kvality používaných kontrolných opatrení. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží potvrdenie výrobcu/importéra konkrétnej značky, ktorá je predmetom zákazky, že je oprávnený poskytovať servisné práce, že má oprávnenie na zásah do motorovej časti a má prístup k originálnym náhradným dielom v zmysle opisu predmetu zákazky, alebo ekvivalentný doklad. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 1: CENA ZA PRÁCE - cena spolu z tabuľky prílohy č. 2A
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 50
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Hodnota kritéria je pevná hodnota : Pevná hodnota (celková)
 • Hodnota kritéria je prahová hodnota : Maximálny počet ponúk s najvyšším počtom bodov
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 1: CENA ZA PRÁCE - cena spolu z tabuľky prílohy č. 2A
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Náklady
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 2: CENA ZA NÁHRADNÉ DIELY
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 25
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Hodnota kritéria je pevná hodnota : Pevná hodnota (celková)
 • Hodnota kritéria je prahová hodnota : Maximálny počet ponúk s najvyšším počtom bodov
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 2: CENA ZA NÁHRADNÉ DIELY
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Náklady
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 3: V % VYJADRENÁ ZĽAVA Z OFICIÁLNEHO CENNÍKAIMPORTÉRA
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 25
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Hodnota kritéria je pevná hodnota : Pevná hodnota (celková)
 • Hodnota kritéria je prahová hodnota : Maximálny počet ponúk s najvyšším počtom bodov
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 3: V % VYJADRENÁ ZĽAVA Z OFICIÁLNEHO CENNÍKAIMPORTÉRA
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 26.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 26.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:05
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk je neverejné
 • Miesto otvárania ponúk: https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=500819&Zona=O
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=500819&Zona=O
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500819
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.2 Časť
 • Názov: Servis, oprava, náhradné diely a údržba zametacích vozidiel Bucher (City Cat)
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2/2024/EKOVPS/po
 • Názov : Servis, oprava, náhradné diely a údržba zametacích vozidiel Bucher (City Cat)
 • Opis: - Uchádzač je povinný zabezpečiť záručný aj pozáručný servis zametacích vozidiel Bucher (City Cat) - Verejný obstarávateľ má možnosť odoberať náhradné diely bez objednania akýchkoľvek súvisiacich prác v zmysle poskytnutej zľavy a referenčného cenníka. - Lehota na prevzatie zariadenia do servisu do 24 hodín.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 30 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Používanie požiadaviek prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v technických špecifikáciách: Kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím nie sú zahrnuté, keďže zákazka nie je určená na použitie fyzickými osobami
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Doprava Eko-podniku VPS, Zátišie, Bratislava
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 83290
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 36
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (hodnota): 30 000
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (mena): Euro
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť - pre všetky časti zákazky: podľa § 34 ods. 1 písm.a)
 • Opis podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť - pre všetky časti zákazky: podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO predložením zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Splnenie uvedeného uchádzač preukáže predložením zoznamu poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je tento predmet zákazky, za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, pričom referencia/referencie majú byť kumulatívne s rozpočtovým nákladom minimálne: 2.časť: 10 000 EUR bez DPH Ak bude v predložených dokumentoch uvedená cena plnenia v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania výzvy na zverejnenie vo vestníku VO
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť - pre všetky časti zákazky: podľa § 34 ods. 1 písm. f)
 • Opis podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť - pre všetky časti zákazky: podľa § 34 ods. 1 písm. f) v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní ak ide o zložité služby alebo služby určené na osobitné účely, kontrolou technickej spôsobilosti uchádzača alebo záujemcu poskytujúceho služby vykonanou verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom alebo v jeho mene príslušným orgánom v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu a so súhlasom tohto orgánu; ak je to potrebné, kontrolou študijných a výskumných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, a kvality používaných kontrolných opatrení. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží potvrdenie výrobcu/importéra konkrétnej značky, ktorá je predmetom zákazky, že je oprávnený poskytovať servisné práce, že má oprávnenie na zásah do motorovej časti a má prístup k originálnym náhradným dielom v zmysle opisu predmetu zákazky, alebo ekvivalentný doklad. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 1: CENA ZA PRÁCE - Maximálny počet bodov, ktorých je rovných 50, sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za práce.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 50
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Hodnota kritéria je pevná hodnota : Pevná hodnota (celková)
 • Hodnota kritéria je prahová hodnota : Maximálny počet ponúk s najvyšším počtom bodov
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 1: CENA ZA PRÁCE
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Náklady
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 2: CENA ZA NÁHRADNÉ DIELY - Maximálny počet bodov, ktorých je rovných 25, sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za náhradné diely
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 25
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Hodnota kritéria je pevná hodnota : Pevná hodnota (celková)
 • Hodnota kritéria je prahová hodnota : Maximálny počet ponúk s najvyšším počtom bodov
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 2: CENA ZA NÁHRADNÉ DIELY
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Náklady
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 3: V % VYJADRENÁ ZĽAVA Z OFICIÁLNEHO CENNÍKAIMPORTÉRA - Maximálny počet bodov, ktorých je rovných 25, sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou zľavou z oficiálneho cenníka importéra.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 25
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Hodnota kritéria je pevná hodnota : Pevná hodnota (celková)
 • Hodnota kritéria je prahová hodnota : Maximálny počet ponúk s najvyšším počtom bodov
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 3: V % VYJADRENÁ ZĽAVA Z OFICIÁLNEHO CENNÍKA IMPORTÉRA
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: sú uvedené v Rámcovej dohode príslušnej časti
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 26.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 26.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:05
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk je neverejné
 • Miesto otvárania ponúk: https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=500819&Zona=O
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=500819&Zona=O
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500819
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.3 Časť
 • Názov: Servis, oprava, náhradné diely a údržba nákladných vozidiel od 3,5t do 18t Isuzu, Man, Avia
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2/2024/EKOVPS/po
 • Názov : Servis, oprava, náhradné diely a údržba nákladných vozidiel od 3,5t do 18t Isuzu, Man, Avia
 • Opis: - Uchádzač je povinný zabezpečiť záručný aj pozáručný servis vozidiel od 3,5t do 18t zn.: Isuzu, Man, Avia - Verejný obstarávateľ má možnosť odoberať náhradné diely bez práce objednania akýchkoľvek súvisiacich prác v zmysle poskytnutej zľavy a referenčného cenníka - Lehota na prevzatie zariadenia do servisu do 24 hodín.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 20 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Používanie požiadaviek prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v technických špecifikáciách: Kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím nie sú zahrnuté, keďže zákazka nie je určená na použitie fyzickými osobami
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Doprava Eko-podniku VPS, Zátišie, Bratislava
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 83290
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 36
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (hodnota): 20 000
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (mena): Euro
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť - pre všetky časti zákazky: podľa § 34 ods. 1 písm. a)
 • Opis podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť - pre všetky časti zákazky: podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO predložením zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Splnenie uvedeného uchádzač preukáže predložením zoznamu poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je tento predmet zákazky, za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, pričom referencia/referencie majú byť kumulatívne s rozpočtovým nákladom minimálne: 3.časť: 10 000 EUR bez DPH. Ak bude v predložených dokumentoch uvedená cena plnenia v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie vo vestníku VO
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť - pre všetky časti zákazky: podľa § 34 ods. 1 písm. f)
 • Opis podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť - pre všetky časti zákazky: podľa § 34 ods. 1 písm. f)v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní ak ide o zložité služby alebo služby určené na osobitné účely, kontrolou technickej spôsobilosti uchádzača alebo záujemcu poskytujúceho služby vykonanou verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom alebo v jeho mene príslušným orgánom v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu a so súhlasom tohto orgánu; ak je to potrebné, kontrolou študijných a výskumných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, a kvality používaných kontrolných opatrení. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží potvrdenie výrobcu/importéra konkrétnej značky, ktorá je predmetom zákazky, že je oprávnený poskytovať servisné práce, že má oprávnenie na zásah do motorovej časti a má prístup k originálnym náhradným dielom v zmysle opisu predmetu zákazky, alebo ekvivalentný doklad. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 1: CENA ZA PRÁCE - cena spolu z tabuľky prílohy č. 2A
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 50
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Hodnota kritéria je pevná hodnota : Pevná hodnota (celková)
 • Hodnota kritéria je prahová hodnota : Maximálny počet ponúk s najvyšším počtom bodov
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 1: CENA ZA PRÁCE
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Náklady
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 2: CENA ZA NÁHRADNÉ DIELY podľa prílohy č. 2B (v EUR bez DPH):
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 25
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Hodnota kritéria je pevná hodnota : Pevná hodnota (celková)
 • Hodnota kritéria je prahová hodnota : Maximálny počet ponúk s najvyšším počtom bodov
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 2: CENA ZA NÁHRADNÉ DIELY
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Náklady
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 3: V % VYJADRENÁ ZĽAVA Z OFICIÁLNEHO CENNÍKA IMPORTÉRA Maximálny počet bodov, ktorých je rovných 25, sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou zľavou z oficiálneho cenníka importéra.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 25
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Hodnota kritéria je pevná hodnota : Pevná hodnota (celková)
 • Hodnota kritéria je prahová hodnota : Maximálny počet ponúk s najvyšším počtom bodov
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 3: V % VYJADRENÁ ZĽAVA Z OFICIÁLNEHO CENNÍKA IMPORTÉRA
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: sú uvedené v Rámcovej dohode príslušnej časti
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 26.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 26.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:05
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk je neverejné
 • Miesto otvárania ponúk: https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=500819&Zona=O
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=500819&Zona=O
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500819
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.4 Časť
 • Názov: Časť 4 – Servis, oprava, náhradné diely a údržba osobných vozidiel a vozidiel do 3,5t Dacia, Škoda, Fiat, Citroen, Peugeot, Piaggio
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2/2024/EKOVPS/po
 • Názov : Časť 4 – Servis, oprava, náhradné diely a údržba osobných vozidiel a vozidiel do 3,5t Dacia, Škoda, Fiat, Citroen, Peugeot, Piaggio
 • Opis: - Uchádzač je povinný zabezpečiť záručný aj pozáručný servis vozidiel Dacia, Piaggio, Citroen, Peugeot, Fiat, Škoda - Uchádzač je povinný preukázať Prevádzkareň na území Hl. mesta Bratislavy - Verejný obstarávateľ má možnosť odoberať náhradné diely bez objednania akýchkoľvek súvisiacich prác v zmysle poskytnutej zľavy a referenčného cenníka - Lehota na prevzatie zariadenia do servisu do 24 hodín.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 20 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Používanie požiadaviek prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v technických špecifikáciách: Kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím nie sú zahrnuté, keďže zákazka nie je určená na použitie fyzickými osobami
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Doprava Eko-podniku VPS, Zátišie, Bratislava
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 83290
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 36
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (hodnota): 20 000
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (mena): Euro
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť - pre všetky časti zákazky: podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť - pre všetky časti zákazky: podľa § 34 ods. 1 písm. a)ZVO predložením zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Splnenie uvedeného uchádzač preukáže predložením zoznamu poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je tento predmet zákazky, za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, pričom referencia/referencie majú byť kumulatívne s rozpočtovým nákladom minimálne: 4.časť: 10 000 EUR bez DPH. Ak bude v predložených dokumentoch uvedená cena plnenia v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie vo vestníku VO
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť - pre všetky časti zákazky: podľa § 34 ods. 1 písm. f) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť - pre všetky časti zákazky: podľa § 34 ods. 1 písm. f)ZVO: podľa § 34 ods. 1 písm. f) v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní ak ide o zložité služby alebo služby určené na osobitné účely, kontrolou technickej spôsobilosti uchádzača alebo záujemcu poskytujúceho služby vykonanou verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom alebo v jeho mene príslušným orgánom v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu a so súhlasom tohto orgánu; ak je to potrebné, kontrolou študijných a výskumných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, a kvality používaných kontrolných opatrení. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží potvrdenie výrobcu/importéra konkrétnej značky, ktorá je predmetom zákazky, že je oprávnený poskytovať servisné práce, že má oprávnenie na zásah do motorovej časti a má prístup k originálnym náhradným dielom v zmysle opisu predmetu zákazky, alebo ekvivalentný doklad. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 1: CENA ZA PRÁCE - Maximálny počet bodov, ktorých je rovných 50, sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za práce
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 50
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Hodnota kritéria je pevná hodnota : Pevná hodnota (celková)
 • Hodnota kritéria je prahová hodnota : Maximálny počet ponúk s najvyšším počtom bodov
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 1: CENA ZA PRÁCE
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Náklady
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 2: CENA ZA NÁHRADNÉ DIELY: Maximálny počet bodov, ktorých je rovných 25, sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za náhradné diely.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 25
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Hodnota kritéria je pevná hodnota : Pevná hodnota (celková)
 • Hodnota kritéria je prahová hodnota : Maximálny počet ponúk s najvyšším počtom bodov
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 2: CENA ZA NÁHRADNÉ DIELY
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Náklady
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 3: V % VYJADRENÁ ZĽAVA Z OFICIÁLNEHO CENNÍKAIMPORTÉRA: Maximálny počet bodov, ktorých je rovných 25, sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou zľavou z oficiálneho cenníka importéra
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 25
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Hodnota kritéria je pevná hodnota : Pevná hodnota (celková)
 • Hodnota kritéria je prahová hodnota : Maximálny počet ponúk s najvyšším počtom bodov
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 3: V % VYJADRENÁ ZĽAVA Z OFICIÁLNEHO CENNÍKA IMPORTÉRA
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: sú uvedené v Rámcovej dohode príslušnej časti
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 26.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 26.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:05
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk je neverejné
 • Miesto otvárania ponúk: https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=500819&Zona=O
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=500819&Zona=O
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500819
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)