Zber krmovín pre OZ Ulič na rok 2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zber krmovín pre OZ Ulič na rok 2024
Kód zákazky: 7/37/ZsNH/2024
Kód oznámenia: 8449 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 77100000-1
Predpokladaná hodnota: 32 400,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Námestie SNP Banská Bystrica 97566 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v poľnohospodárskej výrobe na nasledovné činnosti: A. VÝROBA SENÁŽÍ - 1. kosba: - kosba lucerny na ploche 66,49 ha - kosba ďatelinotrávy na ploche 132,53 ha - kosba trvalotrávnatých plôch na ploche 60,98 ha Spolu: 260 ha. Predpokladaný termín vykonania prvej kosby: 5. – 6. mesiac. A. VÝROBA SENÁŽÍ - 2. a 3. kosba: - kosba lucerny na ploche 66,49 ha - kosba ďatelinotrávy na ploche 133,51 ha Spolu: 400 ha (2x200 ha). Predpokladaný termín vykonania druhej a tretej kosby: 7. – 10. mesiac. B. VÝROBA SILÁŽE: - kukurica na ploche 91 ha do silážnej jamy a vakov. Predpokladaný termín vykonania siláže: 9. – 10. mesiac. Ďalšie podmienky a požiadavky uvedené v bode 4. Opis predmetu zákazky vo Výzve na predkladanie ponúk.

Linky a dokumenty

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1282185
1. Základné údaje
 • Organizácia: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ID: 7402)
 • Zákazka: Zber krmovín pre OZ Ulič na rok 2024 (ID: 500554)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
 • IČO: 36038351
 • DIČ: 2020087982
 • Adresa
 • Ulica: Námestie SNP
 • Číslo: 8
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97566
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Odštepný závod Ulič, Ulič 96, 067 67 Ulič
 • E-mail: lucia.dankova@lesy.sk
 • Telefónne číslo: +421577694121
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3951
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 7/37/ZsNH/2024
 • Názov: Zber krmovín pre OZ Ulič na rok 2024
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v poľnohospodárskej výrobe na nasledovné činnosti: A. VÝROBA SENÁŽÍ - 1. kosba: - kosba lucerny na ploche 66,49 ha - kosba ďatelinotrávy na ploche 132,53 ha - kosba trvalotrávnatých plôch na ploche 60,98 ha Spolu: 260 ha. Predpokladaný termín vykonania prvej kosby: 5. – 6. mesiac. A. VÝROBA SENÁŽÍ - 2. a 3. kosba: - kosba lucerny na ploche 66,49 ha - kosba ďatelinotrávy na ploche 133,51 ha Spolu: 400 ha (2x200 ha). Predpokladaný termín vykonania druhej a tretej kosby: 7. – 10. mesiac. B. VÝROBA SILÁŽE: - kukurica na ploche 91 ha do silážnej jamy a vakov. Predpokladaný termín vykonania siláže: 9. – 10. mesiac. Ďalšie podmienky a požiadavky uvedené v bode 4. Opis predmetu zákazky vo Výzve na predkladanie ponúk.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 32 400
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Poľnohospodárske služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič, 067 67 Ulič 96, v územnej pôsobnosti Poľnohospodárskej správy Ulič.
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zber krmovín pre OZ Ulič na rok 2024
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 7/37/ZsNH/2024
 • Názov : Zber krmovín pre OZ Ulič na rok 2024
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v poľnohospodárskej výrobe na nasledovné činnosti: A. VÝROBA SENÁŽÍ - 1. kosba: - kosba lucerny na ploche 66,49 ha - kosba ďatelinotrávy na ploche 132,53 ha - kosba trvalotrávnatých plôch na ploche 60,98 ha Spolu: 260 ha. Predpokladaný termín vykonania prvej kosby: 5. – 6. mesiac. A. VÝROBA SENÁŽÍ - 2. a 3. kosba: - kosba lucerny na ploche 66,49 ha - kosba ďatelinotrávy na ploche 133,51 ha Spolu: 400 ha (2x200 ha). Predpokladaný termín vykonania druhej a tretej kosby: 7. – 10. mesiac. B. VÝROBA SILÁŽE: - kukurica na ploche 91 ha do silážnej jamy a vakov. Predpokladaný termín vykonania siláže: 9. – 10. mesiac. Ďalšie podmienky a požiadavky uvedené v bode 4. Opis predmetu zákazky vo Výzve na predkladanie ponúk.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Poľnohospodárske služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 6
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za celý predmet zákazky v EUR bez DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 26.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 26.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických žiadostí, sa uskutoční elektronicky prostredníctvom IS EVO.
 • Miesto otvárania ponúk: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič, Ulič 96, 067 67 Ulič.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/500554
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500554
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)