Stolová, hygienická a posteľná bielizeň

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stolová, hygienická a posteľná bielizeň
Kód zákazky: ÚpIA-EL3/16-50/2023
Kód oznámenia: 8530 - MST
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39500000-7
Predpokladaná hodnota: 1 375 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Námestie generála Viesta Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83247 Slovensko Názov miesta plnenia: Vojenský útvar 9994 Nemšová, Centrum zásob Poprad
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody určujúcej podmienky zadávania zákaziek na kúpu a dodanie stolovej, hygienickej a posteľnej bielizne určenej pre potreby výkonu služby príslušníkov Ozbrojených síl SR v sortimente podľa technickej špecifikácie a podrobného vymedzenia predmetu zákazky uvedeného v súťažných podkladoch k verejnej súťaži. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie návrhu kodifikačných údajov na tovar predmetu zákazky v súlade so STANAG 4177 a podľa zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 476/2011 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu v znení neskorších predpisov. Predpokladané množstvo tovarov predmetu zákazky (celé obdobie platnosti a účinnosti rámcovej dohody - 48 mesiacov): 1. Obliečka na paplón: cca 10 000 ks 2. Obliečka na vankúš: cca 10 000 ks 3. Obrus biely 140x140: cca 350 ks 4. Obrus biely 140x190: cca 350 ks 5. Obrus farebný 140x140: cca 350 ks 6. Obrus farebný 140x190: cca 350 ks 7. Osuška froté: cca 20 000 ks 8. Paplón antialergický: cca 11 000 ks 9. Plachta biela: cca 10 000 ks 10. Plachta farebná: cca 10 000 ks 11. Plachta úpletová: cca 10 000 ks 12. Uterák: cca 19 999 ks 13. Uterák froté: cca 20 000 ks 14. Utierka: cca 20 001 ks 15. Utierka froté: cca 9 524 ks 16. Vankúš antialergický: cca 8 000 ks

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1277510
1. Základné údaje
 • Organizácia: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ID: 22273)
 • Zákazka: Stolová, hygienická a posteľná bielizeň (ID: 498482)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: c7cda2ce-24df-42ee-b54d-f63eab45d620
 • Identifikátor verzie oznámenia: f78dc9d6-4149-4165-96e0-972e218868ac
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 • IČO: 30845572
 • DIČ: 2020947698
 • Názov organizačného útvaru: Úrad pre investície a akvizície
 • Internetová adresa (URL): https://www.mosr.sk
 • Adresa
 • Ulica: Námestie generála Viesta
 • Číslo: 2
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • PSČ: 83247
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Oddelenie obstarávania tovarov, služieb a informačných a komunikačných technológií
 • E-mail: ludovit.augustin@mod.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421960317656
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Orgán ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Obrana
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/498482
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: ÚpIA-EL3/16-50/2023
 • Názov: Stolová, hygienická a posteľná bielizeň
 • Opis: Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody určujúcej podmienky zadávania zákaziek na kúpu a dodanie stolovej, hygienickej a posteľnej bielizne určenej pre potreby výkonu služby príslušníkov Ozbrojených síl SR v sortimente podľa technickej špecifikácie a podrobného vymedzenia predmetu zákazky uvedeného v súťažných podkladoch k verejnej súťaži. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie návrhu kodifikačných údajov na tovar predmetu zákazky v súlade so STANAG 4177 a podľa zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 476/2011 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu v znení neskorších predpisov. Predpokladané množstvo tovarov predmetu zákazky (celé obdobie platnosti a účinnosti rámcovej dohody - 48 mesiacov): 1. Obliečka na paplón: cca 10 000 ks 2. Obliečka na vankúš: cca 10 000 ks 3. Obrus biely 140x140: cca 350 ks 4. Obrus biely 140x190: cca 350 ks 5. Obrus farebný 140x140: cca 350 ks 6. Obrus farebný 140x190: cca 350 ks 7. Osuška froté: cca 20 000 ks 8. Paplón antialergický: cca 11 000 ks 9. Plachta biela: cca 10 000 ks 10. Plachta farebná: cca 10 000 ks 11. Plachta úpletová: cca 10 000 ks 12. Uterák: cca 19 999 ks 13. Uterák froté: cca 20 000 ks 14. Utierka: cca 20 001 ks 15. Utierka froté: cca 9 524 ks 16. Vankúš antialergický: cca 8 000 ks
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 375 000.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 1 375 000.00
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Textilné výrobky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 39513000, 39512000, 39512100, 39512500, 39513100, 39514100, 39514200, 39516110, 39512400
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Slovenskej armády 52
 • Mesto: Nemšová
 • PSČ: 91441
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Názov miesta plnenia: Vojenský útvar 9994 Nemšová, Centrum zásob Nemšová
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Kukučínova 5272
 • Mesto: Poprad
 • PSČ: 05801
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Názov miesta plnenia: Vojenský útvar 9994 Nemšová, Centrum zásob Poprad
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v tomto bode 4.2.1. Dôvody na vylúčenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania len "ZVO") jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podvod
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) ZVO jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie daní
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. c) ZVO jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) ZVO jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konkurz
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) ZVO jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) ZVO jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platobná neschopnosť
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) ZVO jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Majetok spravuje likvidátor
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) ZVO jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) ZVO jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým čestným vyhlásením. 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v slovenskom alebo českom jazyku.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Stolová, hygienická a posteľná bielizeň
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ÚpIA-EL3/16-50/2023
 • Názov : Stolová, hygienická a posteľná bielizeň
 • Opis: Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody určujúcej podmienky zadávania zákaziek na kúpu a dodanie stolovej, hygienickej a posteľnej bielizne určenej pre potreby výkonu služby príslušníkov Ozbrojených síl SR v sortimente podľa technickej špecifikácie a podrobného vymedzenia predmetu zákazky uvedeného v súťažných podkladoch k tejto verejnej súťaži. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie návrhu kodifikačných údajov na tovar predmetu zákazky v súlade so STANAG 4177 a podľa zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 476/2011 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu v znení neskorších predpisov. Predpokladané množstvo tovarov predmetu zákazky (celé obdobie platnosti a účinnosti rámcovej dohody - 48 mesiacov): 1. Obliečka na paplón: cca 10 000 ks 2. Obliečka na vankúš: cca 10 000 ks 3. Obrus biely 140x140: cca 350 ks 4. Obrus biely 140x190: cca 350 ks 5. Obrus farebný 140x140: cca 350 ks 6. Obrus farebný 140x190: cca 350 ks 7. Osuška froté: cca 20 000 ks 8. Paplón antialergický: cca 11 000 ks 9. Plachta biela: cca 10 000 ks 10. Plachta farebná: cca 10 000 ks 11. Plachta úpletová: cca 10 000 ks 12. Uterák: cca 19 999 ks 13. Uterák froté: cca 20 000 ks 14. Utierka: cca 20 001 ks 15. Utierka froté: cca 9 524 ks 16. Vankúš antialergický: cca 8 000 ks
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 1 375 000.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Textilné výrobky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 39513000, 39512000, 39512100, 39512500, 39513100, 39514100, 39514200, 39516110, 39512400
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Slovenskej armády 52
 • Mesto: Nemšová
 • PSČ: 91441
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Názov miesta plnenia: Vojenský útvar 9994 Nemšová, Centrum zásob Nemšová
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Kukučínova 5272
 • Mesto: Poprad
 • PSČ: 05801
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Názov miesta plnenia: Vojenský útvar 9994 Nemšová, Centrum zásob Poprad
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 48
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (hodnota): 1 375 000.00
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (mena): Euro
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej vo všetkých podmienkach účasti uvedených v zoznamoch podmienok účasti len " zákon o verejnom obstarávaní")
 • Opis podmienky účasti: 1. Uchádzač musí splniť podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní jedným z nasledujúcich spôsobov: a) podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, c) podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, d) iným rovnocenným dokladom. Nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov uchádzači, ktorými sú hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike vo verejnej súťaži nie sú povinní predkladať nasledovné doklady: a) Výpis z registra trestov právnických osôb a fyzických osôb na preukázanie splnenia splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. b) Potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. c) Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods.1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. d) Potvrdenie príslušného súdu, že na majetok uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácií, nie je v likvidácií a ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní. e) Výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, resp. iný doklad o oprávnení dodávať tovar u uchádzača, ktorý je zapísaný v Registri právnických osôb a podnikateľov podľa zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Pokiaľ uchádzači, ktorými sú hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike a súčasne sú tieto hospodárske subjekty samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) resp. fyzické osoby ako podnikatelia, pre účely použitia údajov z informačných systémov verejnej správy poskytnú verejnému obstarávateľovi rodné číslo. Rodné číslo SZČO bude súčasťou ponuky predkladanej uchádzačom. Bližšie informácie a požiadavky vzťahujúce sa k požiadavkám na splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a bližšie informácie a požiadavky vzťahujúce sa k oprávneniu použiť údaje z informačných systémov verejnej správy sú uvedené v súťažných podkladoch. 2. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 3. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní môžu uchádzači predbežne nahradiť podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní aj Jednotným európskym dokumentom (ďalej len ,,JED"), spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. obsahujúcim aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že: a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie. b) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED. Požiadavky na vyhotovenie, predloženie JED a ďalšie podrobnosti a informácie vzťahujúce sa k JED sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Vzorky tovarov - podmienka účasti určená podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní.
 • Opis podmienky účasti: Podmienka účasti týkajúca sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti určená podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní sa vyžaduje a jej opis vrátane minimálnej úrovne technickej alebo odbornej spôsobilosti požadovanej verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a dokladov požadovaných verejným obstarávateľom na jej preukázanie sú uvedené v súťažných podkladoch k verejnej súťaži. Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na adrese: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/498482
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Certifikáty alebo potvrdenia s jasne identifikovateľnými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu - podmienka účasti určená podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2 zákona o verejnom obstarávaní.
 • Opis podmienky účasti: Podmienka účasti týkajúca sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti určená podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. zákona o verejnom obstarávaní sa vyžaduje a jej opis vrátane minimálnej úrovne technickej alebo odbornej spôsobilosti požadovanej verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a dokladov požadovaných verejným obstarávateľom na jej preukázanie sú uvedené v súťažných podkladoch k verejnej súťaži. Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na adrese: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/498482
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena t. j. cena celkom za všetky druhy tovarov v predpokladaných množstvách vypočítaná a vyjadrená v mene EUR podľa súťažných podkladov k verejnej súťaži (podľa oddielu B.1. Spôsob určenia ceny súťažných podkladov) zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Najnižšia cena sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za predmet zákazky vypočítaných a vyjadrených podľa súťažných podkladov k verejnej súťaži (podľa oddielu B.1. Spôsob určenia ceny súťažných podkladov). Poradie uchádzačov bude určené vzostupne podľa výšky navrhnutých cien od najnižšej ponúknutej ceny po najvyššiu ponúknutú cenu za predmet zákazky. Úspešným vo verejnej súťaži bude ten uchádzač, ktorý sa v poradí hodnotených ponúk umiestnil na prvom mieste, t.j. ktorý navrhol najnižšiu cenu celkom za predmet zákazky (cena celkom uvedená v doklade „Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk“ predloženom uchádzačom podľa požiadaviek verejného obstarávateľa).
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky.
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu na účely vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bude v prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov prijatá, vyžadovať vytvoriť medzi členmi skupiny dodávateľov určitú právnu formu (napr. podľa Občianskeho zákonníka, alebo Obchodného zákonníka) z dôvodu riadneho plnenia rámcovej dohody. Úspešný uchádzač - skupina dodávateľov musí predložiť verejnému obstarávateľovi zmluvu (napr. zmluvu o združení), a to najneskôr v deň podpisu rámcovej dohody, ktorá má byť výsledkom tohto verejného obstarávania. Zmluva medzi členmi skupiny dodávateľov musí byť písomná a musí obsahovať minimálne: a) splnomocnenie jedného člena zo skupiny dodávateľov, ktorý bude mať postavenie hlavného člena skupiny dodávateľov, udelené ostatnými členmi skupiny na uskutočňovanie a prijímanie akýchkoľvek právnych úkonov, ktoré sa budú uskutočňovať a prijímať v mene všetkých členov skupiny v súvislosti s plnením rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania. Toto splnomocnenie musí byť neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, b) opis vzájomných práv a povinností členov skupiny dodávateľov s uvedením činností, ktorými sa jednotliví členovia skupiny budú podieľať na plnení predmetu zákazky, c) ustanovenie o tom, že všetci členovia skupiny dodávateľov zodpovedajú za záväzky vytvorenej právnej formy (napr. združenia) voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 17.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 19.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváraním ponúk predložených elektronicky prostredníctvom informačného systému Elektronického verejného obstarávania (ďalej len "IS EVO") sa rozumie ich on-line sprístupnenie v IS EVO všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Ponuky bude otvárať komisia verejného obstarávateľa zriadená na tento účel, pričom bude postupovať podľa § 52 ods. 2 a ods. 3. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Komisia prostredníctvom príslušnej funkcionality IS EVO sprístupní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie informácie o počte predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom všetkých ponúk predložených v lehote na predkladanie ponúk . Ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejnia. Uchádzači sa otvárania ponúk v mieste otvárania ponúk uvedenom v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania nezúčastňujú /fyzická účasť uchádzača/. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom príslušnej funkcionality IS EVO (viď. v tejto súvislosti najmä príručku: Príručka k funkcionalite „On-line“ sprístupnenie ponúk).
 • Miesto otvárania ponúk: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície, Za kasárňou 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní. Zábezpeka ponúk je stanovená vo výške 25 000,- EUR (slovom dvadsaťpäťtisíc eur). Podmienky zloženia zábezpeky a jej uvoľnenia alebo vrátenia sú uvedené v súťažných podkladoch k tejto verejnej súťaži, v bode 16 oddielu A.1 "Pokyny pre uchádzačov".
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Nie je povolené
 • Odôvodnenie neelektronického predkladania ponúk : Zahrnutie fyzického modelu
 • Opis neelektronického predkladania ponúk: Komunikácia v tomto verejnom obstarávaní sa nebude uskutočňovať plne elektronicky podľa § 20 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v tejto časti oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania "Opis neelektronického predkladania ponúk" len "zákon o verejnom obstarávaní"). Komunikácia vo verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi sa bude uskutočňovať z dôvodu požiadavky verejného obstarávateľa na predloženie vzoriek tovarov predmetu zákazky v zmysle § 20 ods. 8 vo väzbe na § 20 ods. 7 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní písomne, kombináciou pošty alebo iného doručovateľa a elektronických prostriedkov. 1. Komunikácia prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa. Komunikácia vo verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi uskutočňovaná prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa sa bude uskutočňovať v nasledovnom rozsahu: a) doručenie vzoriek tovarov predmetu zákazky na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch k verejnej súťaži, b) doručenie dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch k tejto verejnej súťaži- certifikáty alebo potvrdenia s jasne identifikovateľnými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu. 2. Komunikácia prostredníctvom elektronických prostriedkov. Komunikácia vo verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi uskutočňovaná prostredníctvom elektronických prostriedkov sa bude uskutočňovať v rozsahu všetkej potrebnej komunikácie inej, ako je komunikácia uvedená vyššie v bode č. 1 tejto časti oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Elektronickým prostriedkom určeným na elektronickú komunikáciu v tejto verejnej súťaži je informačný systém Elektronického verejného obstarávania (ďalej len „IS EVO“), ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky s využitím všetkých jeho funkcionalít. IS EVO je dostupný bezplatne na adrese: https://isepvo.sk. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby záujemca/uchádzač dodržal požiadavky na softvérové a hardvérové vybavenie potrebné pre prácu v systéme IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému IS EVO sú zverejnené vo verejne dostupných aktuálne platných príručkách na adrese https://www.isepvo/dokumentacia/ a videonávodoch na adrese https://www.isepvo/videonavody/. V IS EVO sa za okamih doručenia informácie (žiadostí, dokumentov, ponuky a iné) považuje odoslanie daného podania t. j. dátum odoslania = dátum doručenia. Ďalšie informácie vzťahujúce sa ku komunikácii sú uvedené v bode č. 9 oddielu A.1 "Pokyny pre uchádzačov" súťažných podkladov k tejto verejnej súťaži.
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/498482
 • Označenie dokumentu/zákazky: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/498482
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)