Vypracovanie projektovej dokumentácie - Adaptačné opatrenia na verejnom priestranstve pri Troyerovej kúrii a Mestskom kultúrnom a informačnom centre Stupava

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Adaptačné opatrenia na verejnom priestranstve pri Troyerovej kúrii a Mestskom kultúrnom a informačnom centre Stupava
Kód zákazky: Stupava_02_2024
Kód oznámenia: 8411 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71320000-7
Predpokladaná hodnota: 18 083,33 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 14.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Stupava
Adresa: Hlavná
90031 Stupava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Hlavná Stupava 90031 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je poskytnutie služby – vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom „Adaptačné opatrenia na verejnom priestranstve pri Troyerovej kúrii a Mestskom kultúrnom a informačnom centre Stupava“. Jedná sa o prípravu projektovej dokumentácie vodozádržných opatrení na adaptáciu na zmenu klímy v dotknutom území realizované prostredníctvom zelenej infraštruktúry resp. prírode blízkych opatrení a technických opatrení. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 Podrobný opis predmetu zákazky Podkladov k zákazke.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1280379
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Stupava (ID: 49262)
 • Zákazka: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Adaptačné opatrenia na verejnom priestranstve pri Troyerovej kúrii a Mestskom kultúrnom a informačnom centre Stupava (ID: 499335)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Stupava
 • IČO: 00305081
 • DIČ: 2020643724
 • Adresa
 • Ulica: Hlavná
 • Číslo: 24
 • Mesto: Stupava
 • PSČ: 90031
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Mesto Stupava
 • E-mail: prednosta@stupava.sk
 • Telefónne číslo: +421907034679
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Stupava)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4152
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: Stupava_02_2024
 • Názov: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Adaptačné opatrenia na verejnom priestranstve pri Troyerovej kúrii a Mestskom kultúrnom a informačnom centre Stupava
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytnutie služby – vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom „Adaptačné opatrenia na verejnom priestranstve pri Troyerovej kúrii a Mestskom kultúrnom a informačnom centre Stupava“. Jedná sa o prípravu projektovej dokumentácie vodozádržných opatrení na adaptáciu na zmenu klímy v dotknutom území realizované prostredníctvom zelenej infraštruktúry resp. prírode blízkych opatrení a technických opatrení. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 Podrobný opis predmetu zákazky Podkladov k zákazke.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 18 083.33
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske projektovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Hlavná 1/24
 • Mesto: Stupava
 • PSČ: 90031
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Všetky podmienky sú uvedené v podkladoch k zákazke.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Adaptačné opatrenia na verejnom priestranstve pri Troyerovej kúrii a Mestskom kultúrnom a informačnom centre Stupava
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: Stupava 02_2024
 • Názov : Vypracovanie projektovej dokumentácie - Adaptačné opatrenia na verejnom priestranstve pri Troyerovej kúrii a Mestskom kultúrnom a informačnom centre Stupava
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytnutie služby – vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom „Adaptačné opatrenia na verejnom priestranstve pri Troyerovej kúrii a Mestskom kultúrnom a informačnom centre Stupava“. Jedná sa o prípravu projektovej dokumentácie vodozádržných opatrení na adaptáciu na zmenu klímy v dotknutom území realizované prostredníctvom zelenej infraštruktúry resp. prírode blízkych opatrení a technických opatrení. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 Podrobný opis predmetu zákazky Podkladov k zákazke.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 18 083.33
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske projektovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Hlavná 1/24
 • Mesto: Stupava
 • PSČ: 90031
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 22.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: CES, SLK
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 22.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk elektronicky - online.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk prebehne elektronicky - online. Uchádzačom, ktorí predložili ponuky bude automaticky vygenerovaná a zaslaná zápisnica z otvárania ponúk.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/499335
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/499335
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: systém EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)