zakladam zakazku po nasadeni zdielanych zakaziek

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: zakladam zakazku po nasadeni zdielanych zakaziek
Kód zákazky: 1
Kód oznámenia: 8270 - WYT
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 03000000-1
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: DRUHÁ TESTOVACIA
Adresa: Plzeňská
15000 Praha
NUTS: CZ010 - Hlavní město Praha
Miesto dodania: Plzeňská Praha 15000 Česko
Zdroj:

Popis

daesd

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: DRUHÁ TESTOVACIA

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1281922
1. Základné údaje
 • Organizácia: DRUHÁ TESTOVACIA (ID: 1516)
 • Zákazka: zakladam zakazku po nasadeni zdielanych zakaziek (ID: 500372)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 17613aa3-d21b-4946-96b8-2a305b86fd54
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: DRUHÁ TESTOVACIA
 • IČO: 00000002
 • Adresa
 • Ulica: Plzeňská
 • Číslo: 66
 • Mesto: Praha
 • PSČ: 15000
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Hlavní město Praha
 • Krajina: Česko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: foo@foo.com
 • Telefónne číslo: +421905000000
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody na stavebné práce, tovar alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá nadobúda tovary a/alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (DRUHÁ TESTOVACIA)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: eu-int-org
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9986
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 1
 • Názov: zakladam zakazku po nasadeni zdielanych zakaziek
 • Opis: daesd
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: asdad
 • Ulica: asdasd
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 80000
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Vymedzenie miesta plnenia: Kdekoľvek
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: asdasd
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: asdasd
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: asda
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : asda
 • Opis: adsasd
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Jednotka: bar
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Opravárske a údržbárske služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: ad
 • Ulica: asdasd
 • Mesto: asdasd
 • PSČ: 80000
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Ďalšie obmedzenia týkajúce sa miesta plnenia: Kdekoľvek
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: adsasd
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: asda
 • Odôvodnenie neuvedenia váhy pri kritériách na vyhodnotenie ponúk: asdasd
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 12.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: afrikaans
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 15.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:00
 • Miesto otvárania ponúk: wrewer
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Nie je povolené
 • Odôvodnenie neelektronického predkladania ponúk : Zahrnutie fyzického modelu
 • Opis neelektronického predkladania ponúk: werwer
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500372
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)