Budovanie a obnova poznávacej infraštruktúry v Lesníckom skanzene, Budovanie občianskej infraštruktúry v Lesníckom skanzene

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Budovanie a obnova poznávacej infraštruktúry v Lesníckom skanzene, Budovanie občianskej infraštruktúry v Lesníckom skanzene
Kód zákazky: 01/PLZ/2024
Kód oznámenia: 8204 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45246510-1
Predpokladaná hodnota: 417 774,55 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Námestie SNP Banská Bystrica 97566 Slovensko LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Horehronie, Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog, resp. areál Lesníckeho skanzenu v časti Vydrovo obce Čierny Balog
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je vybudovanie jednopodlažného objektu - sociálnych zariadení pre návštevníkov Lesníckeho skanzenu - obdĺžnikového pôdorysného tvaru s polvalbovou strechou. Navrhovaná architektúra a architektonický výraz objektu vychádza z jeho funkcie, z princípov tradičnej architektúry. Veľkosť a nadimenzovanie objektu vychádza z potrieb verejného obstarávateľa pri organizácii kultúrneho podujatia s najvyššou vyťaženosťou návštevníkov - počas Dňa stromu, keď areál navštívi cca. 10 000 návštevníkov, jeho účelu a podľa priestorových možností pozemku. Novopostavený objekt, dispozične pozostáva zo vstupnej predsiene, z ktorej sa vchádza do dámskych a pánskych toaliet, do toaliet pre imobilných a do skladu upratovacích potrieb a náradia. Predmetom zákazky je aj obnova a budovanie náučného chodníka, ktorý je situovaný v areály Lesníckeho skanzenu v časti Vydrovo obce Čierny Balog. Riešené územie je prevažne zalesnené. Chodník prechádza terénom s rôznou svažitosťou a rôznym charakterom povrchu (lúka, korene stromov, lesné bažiny). Obnova a budovanie náučného chodníka bude prevažne pozostávať z týchto celkov: • výdreva chodníka, ktorou sa nahradí a doplní pôvodná fošňová úprava • zrubovanie (spevnenie) svahov chodníka, ktorou sa rieši priečna svažitosť terénu pod náučným chodníkom • výmena malých mostíkov pozdĺž trasy • vybudovanie schodov na prekonanie výškových rozdielov • vybudovanie malých objektov - atrakcií pre návštevníkov Verejný obstarávateľ informuje, že podľa znalosti stavebného procesu a niekoľkoročných skúseností vlastných odborných zamestnancov, je stanovená maximálna lehota na realizáciu celého stavebného diela - 26 týždňov od odovzdania staveniska. Cenová ponuka musí obsahovať všetky náklady spojené s vykonaním diela, ako dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj stavebný prúd, stavebná voda, organizácia dopravy, dočasné dopravné značenie prípadné zabratie verejných priestorov a poplatky s tým spojené, odvoz stavebného materiálu a ďalšie s tým spojené činnosti . Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. Za estetickú ekvivalenciu sa považuje pohľadová ekvivalencia diela/zariadenia/materiálu/výrobku vrátane farebnosti a textúry, dizajnu/tvaru počas celej doby jeho životnosti. Pohľadová ekvivalencia sa posudzuje z hľadiska finálneho osadenia výrobku na miesto jeho určenia, z pohľadu pozorovateľa a používateľa pri prirodzenom osvetlení ako aj pri umelom osvetlení. Funkčnú ekvivalentnosť jednotlivých komponentov diela uchádzač preukáže výsledkami certifikovaných meraní a platnými certifikátmi. Presné množstvo a rozsah zákazky vyplýva z projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov (príloha č. 5).

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1281698
1. Základné údaje
 • Organizácia: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ID: 7402)
 • Zákazka: Budovanie a obnova poznávacej infraštruktúry v Lesníckom skanzene, Budovanie občianskej infraštruktúry v Lesníckom skanzene (ID: 500201)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 94cd14c3-60e1-4969-a2f7-566b2aa7b8d0
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
 • IČO: 36038351
 • DIČ: 2020087982
 • Internetová adresa (URL): https://www.lesy.sk
 • Adresa
 • Ulica: Námestie SNP
 • Číslo: 8
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97566
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: bohuslav.chudik@lesy.sk
 • Telefónne číslo: +421905444577
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Hospodárske záležitosti
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3951
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 01/PLZ/2024
 • Názov: Budovanie a obnova poznávacej infraštruktúry v Lesníckom skanzene, Budovanie občianskej infraštruktúry v Lesníckom skanzene
 • Opis: Predmetom zákazky je vybudovanie jednopodlažného objektu - sociálnych zariadení pre návštevníkov Lesníckeho skanzenu - obdĺžnikového pôdorysného tvaru s polvalbovou strechou. Navrhovaná architektúra a architektonický výraz objektu vychádza z jeho funkcie, z princípov tradičnej architektúry. Veľkosť a nadimenzovanie objektu vychádza z potrieb verejného obstarávateľa pri organizácii kultúrneho podujatia s najvyššou vyťaženosťou návštevníkov - počas Dňa stromu, keď areál navštívi cca. 10 000 návštevníkov, jeho účelu a podľa priestorových možností pozemku. Novopostavený objekt, dispozične pozostáva zo vstupnej predsiene, z ktorej sa vchádza do dámskych a pánskych toaliet, do toaliet pre imobilných a do skladu upratovacích potrieb a náradia. Predmetom zákazky je aj obnova a budovanie náučného chodníka, ktorý je situovaný v areály Lesníckeho skanzenu v časti Vydrovo obce Čierny Balog. Riešené územie je prevažne zalesnené. Chodník prechádza terénom s rôznou svažitosťou a rôznym charakterom povrchu (lúka, korene stromov, lesné bažiny). Obnova a budovanie náučného chodníka bude prevažne pozostávať z týchto celkov: • výdreva chodníka, ktorou sa nahradí a doplní pôvodná fošňová úprava • zrubovanie (spevnenie) svahov chodníka, ktorou sa rieši priečna svažitosť terénu pod náučným chodníkom • výmena malých mostíkov pozdĺž trasy • vybudovanie schodov na prekonanie výškových rozdielov • vybudovanie malých objektov - atrakcií pre návštevníkov Verejný obstarávateľ informuje, že podľa znalosti stavebného procesu a niekoľkoročných skúseností vlastných odborných zamestnancov, je stanovená maximálna lehota na realizáciu celého stavebného diela - 26 týždňov od odovzdania staveniska. Cenová ponuka musí obsahovať všetky náklady spojené s vykonaním diela, ako dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj stavebný prúd, stavebná voda, organizácia dopravy, dočasné dopravné značenie prípadné zabratie verejných priestorov a poplatky s tým spojené, odvoz stavebného materiálu a ďalšie s tým spojené činnosti . Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. Za estetickú ekvivalenciu sa považuje pohľadová ekvivalencia diela/zariadenia/materiálu/výrobku vrátane farebnosti a textúry, dizajnu/tvaru počas celej doby jeho životnosti. Pohľadová ekvivalencia sa posudzuje z hľadiska finálneho osadenia výrobku na miesto jeho určenia, z pohľadu pozorovateľa a používateľa pri prirodzenom osvetlení ako aj pri umelom osvetlení. Funkčnú ekvivalentnosť jednotlivých komponentov diela uchádzač preukáže výsledkami certifikovaných meraní a platnými certifikátmi. Presné množstvo a rozsah zákazky vyplýva z projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov (príloha č. 5).
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 417 774.55
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na palubovkových/drevených chodníkoch
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Verejné záchody
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Hlavná 245/72
 • Mesto: Čierny Balog
 • PSČ: 976 52
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Horehronie, Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog, resp. areál Lesníckeho skanzenu v časti Vydrovo obce Čierny Balog
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: V rámci osobitných vnútroštátnych dôvodov na vylúčenie sa uvádza aj podmienka účasti týkajúca sa oprávnenia dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Budovanie a obnova poznávacej infraštruktúry v Lesníckom skanzene, Budovanie občianskej infraštruktúry v Lesníckom skanzene
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 01/PLZ/2024
 • Názov : Budovanie a obnova poznávacej infraštruktúry v Lesníckom skanzene, Budovanie občianskej infraštruktúry v Lesníckom skanzene
 • Opis: Predmetom zákazky je vybudovanie jednopodlažného objektu - sociálnych zariadení pre návštevníkov Lesníckeho skanzenu - obdĺžnikového pôdorysného tvaru s polvalbovou strechou. Navrhovaná architektúra a architektonický výraz objektu vychádza z jeho funkcie, z princípov tradičnej architektúry. Veľkosť a nadimenzovanie objektu vychádza z potrieb verejného obstarávateľa pri organizácii kultúrneho podujatia s najvyššou vyťaženosťou návštevníkov - počas Dňa stromu, keď areál navštívi cca. 10 000 návštevníkov, jeho účelu a podľa priestorových možností pozemku. Novopostavený objekt, dispozične pozostáva zo vstupnej predsiene, z ktorej sa vchádza do dámskych a pánskych toaliet, do toaliet pre imobilných a do skladu upratovacích potrieb a náradia. Predmetom zákazky je aj obnova a budovanie náučného chodníka, ktorý je situovaný v areály Lesníckeho skanzenu v časti Vydrovo obce Čierny Balog. Riešené územie je prevažne zalesnené. Chodník prechádza terénom s rôznou svažitosťou a rôznym charakterom povrchu (lúka, korene stromov, lesné bažiny). Obnova a budovanie náučného chodníka bude prevažne pozostávať z týchto celkov: • výdreva chodníka, ktorou sa nahradí a doplní pôvodná fošňová úprava • zrubovanie (spevnenie) svahov chodníka, ktorou sa rieši priečna svažitosť terénu pod náučným chodníkom • výmena malých mostíkov pozdĺž trasy • vybudovanie schodov na prekonanie výškových rozdielov • vybudovanie malých objektov - atrakcií pre návštevníkov Verejný obstarávateľ informuje, že podľa znalosti stavebného procesu a niekoľkoročných skúseností vlastných odborných zamestnancov, je stanovená maximálna lehota na realizáciu celého stavebného diela - 26 týždňov od odovzdania staveniska. Cenová ponuka musí obsahovať všetky náklady spojené s vykonaním diela, ako dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj stavebný prúd, stavebná voda, organizácia dopravy, dočasné dopravné značenie prípadné zabratie verejných priestorov a poplatky s tým spojené, odvoz stavebného materiálu a ďalšie s tým spojené činnosti . Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. Za estetickú ekvivalenciu sa považuje pohľadová ekvivalencia diela/zariadenia/materiálu/výrobku vrátane farebnosti a textúry, dizajnu/tvaru počas celej doby jeho životnosti. Pohľadová ekvivalencia sa posudzuje z hľadiska finálneho osadenia výrobku na miesto jeho určenia, z pohľadu pozorovateľa a používateľa pri prirodzenom osvetlení ako aj pri umelom osvetlení. Funkčnú ekvivalentnosť jednotlivých komponentov diela uchádzač preukáže výsledkami certifikovaných meraní a platnými certifikátmi. Presné množstvo a rozsah zákazky vyplýva z projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov (príloha č. 5).
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 417 774.55
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na palubovkových/drevených chodníkoch
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Verejné záchody
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Hlavná 245/72
 • Mesto: Čierny Balog
 • PSČ: 976 52
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Horehronie, Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog, resp. areál Lesníckeho skanzenu v časti Vydrovo obce Čierny Balog
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 (Technická alebo odborná spôsobilosť) ZVO musí uchádzač preukázať: Podmienka účasti a) § 34 ods. 1 písm. b) ZVO - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, a v minimálnej hodnote 400.000,00 EUR bez DPH rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky. Pod pojmom „práce rovnakého charakteru ako je predmet zákazky“ sa považuje výstavba alebo rekonštrukcia inžinierskych alebo pozemných stavieb Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, V prípade, že referencia nebola vytvorená v súlade s § 12 ZVO, zoznam zákaziek musí obsahovať minimálne tieto údaje: • názov/obchodné meno a sídlo odberateľa, • názov/obchodné meno a sídlo dodávateľa, • názov a stručný opis poskytovanej služby, • lehotu dodania, • celková zmluvná cena v EUR bez DPH, • meno a kontakt (tel. číslo, email) na osobu odberateľa, u ktorej si možno overiť tieto údaje, • potvrdenie odberateľa Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť každú zákazku a v prípade nepotvrdenia informácií uvedených v doklade neuznať takúto zákazku. V prípade, ak uchádzač predkladá referenciu, ktorú realizoval ako člen združenia alebo skupiny dodávateľov, je povinný uviesť podiel/celkovú hodnotu prác, za ktorú zodpovedal/ realizoval vlastnými kapacitami. V prípade stavby, ktorej začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, je záujemca povinný preukázať potvrdením objednávateľa/ odberateľa alebo iným dokladom, že požadovaná minimálna hodnota stavebných prác bola uskutočnená realizovaná v rozhodnom období. b) § 34, ods. 1, písm. g) - uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi a odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác (stavbyvedúci). Minimálne požiadavky: • minimálne 10 ročná odborná prax v oblasti stavebníctva s dôrazom na výkon stavebných činností, • predloženie Osvedčenia od SKSI alebo SKA alebo ekvivalent • predloženie čestného vyhlásenia o tom, že bude k dispozícii počas celej doby realizácie zákazky Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ určuje, že dĺžka odbornej praxe sa počíta od dátumu, v ktorom odborník dosiahol odbornú spôsobilosť v zmysle týchto podmienok účasti a nezarátava sa do nej prax, ktorú vykonával na účely získania odbornej spôsobilosti, teda pred jej získaním.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa § 44 ZVO - na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Verejný obstarávateľ stanovil dve kritériá na vyhodnotenie ponúk: a) „Najnižšia cena za celý predmet zákazky uvedená v EUR bez DPH“ (max. 90,00 bodov) b) „Najkratšia lehota výstavby odo dňa odovzdania staveniska uvedená v celých týždňoch“ (max. 10,00 bodov) Spôsob stanovenia najlepšej ponuky a spôsob výpočtu bodových ohodnotení ostatných ponúk je spresnený vzorcom. Bodovým ohodnotením rozumieme počet bodov pridelený jednotlivej ponuke k danému kritériu. Bodové ohodnotenie sa vždy zaokrúhľuje matematicky na číslo s dvomi desatinnými miestami. a) Kritérium č. 1: „Najkratšia cena za celý predmet zákazky uvedená v EUR bez DPH“ Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača, s najnižšou cenou za celý predmet zákazky uvedená v EUR bez DPH. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených v ostatných ponukách uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí úmerou. Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu navrhovanú cenovú ponuku ostatných ponúk sa vypočíta ako podiel najnižšej ceny platnej ponuky a navrhovanej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium. [(cenamin / cenanávrh) * (bodymax)] cenamin - najnižšia ponuková cena za predmet zákazky platnej ponuky, vyjadrená v eurách, cenanávrh - príslušná posudzovaná ponuková cena za predmet zákazky, uvedená vo vyhodnocovanej ponuke, vyjadrená v eurách, bodymax - maximálny počet bodov, prideľovaný pre kritérium “cena“ t.j. 90,00 bodov
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 90
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena za celý predmet zákazky uvedená v EUR bez DPH
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 2: „Najkratšia lehota výstavby odo dňa odovzdania staveniska uvedená v celých týždňoch“ Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača, s najkratšou lehotou na vykonanie predmetu zákazky. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených v ostatných ponukách uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí úmerou. Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu navrhovanú lehotu v týždňoch sa vypočíta ako podiel lehoty v týždňoch príslušnej vyhodnocovanej ponuky a najkratšia lehota na vykonanie predmetu zákazky, prenásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium. [(lehotamin / lehotanavrh) * (bodymax)] lehotanavrh - navrhovaná lehota na vykonanie predmetu zákazky, lehotamin - najkratšia lehota na vykonanie predmetu zákazky, bodymax - maximálny počet bodov, prideľovaný pre kritérium “lehota“ t.j. 10,00 bodov
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 10
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Lehota výstavby odo dňa odovzdania staveniska uvedená v celých týždňoch
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Informácie o opakovaní
 • Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
 • Opis opakovania: V prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona o verejnom obstarávaní, bude sa postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 29.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 29.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváraním elektronických ponúk sa rozumie ich „on-line sprístupnenie“ v IS EVO komisiou na vyhodnotenie ponúk verejného obstarávateľa (ďalej len „komisia“) všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky. Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvorí.
 • Miesto otvárania ponúk: Miestom „on-line“ sprístupnenia ponúk je https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/, záložka totožná ako pri predkladaní ponúk. Pri otváraní ponúk bude komisia postupovať podľa § 52 ods. 2 a ods. 3 ZVO. Komisia prostredníctvom funkcionality IS EVO sprístupní všetkým uchádzačom ponuky „on-line“ to znamená, že bude vykonané otváranie ponúk funkcionalitou, ktorá zabezpečí automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk v jednom okamihu všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky prostredníctvom elektronického prostriedku.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky za uchádzača, poistenie záruky alebo zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Výška zábezpeky je stanovená vo výške: 8.355,00 EUR Podmienky zloženia zábezpeky - zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa - finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa číslo: SSK96 0200 0000 0013 5641 9253, s uvedením variabilného symbolu: IČO uchádzača a s uvedením textu v poznámke pre prijímateľa: "Zabezpeka - Lesnicky skanzen". Podmienky zloženia zábezpeky - poskytnutie bankovej záruky za uchádzača a podmienky zloženia zábezpeky - poistenie záruky za uchádzača sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500201
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)