Servis a revízia výťahov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Servis a revízia výťahov
Kód zákazky: AOS-81/15-39/2024
Kód oznámenia: 8000 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 50750000-7
Predpokladaná hodnota: 9 533,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 8.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Demänovská cesta
03101 Liptovský Mikuláš
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Demänovská cesta Liptovský Mikuláš 03101 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je v období 4/2024 až 3/2025 vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok, predpísaných prác dozorcu výťahov, činností preventívnej údržby a plánovaných alebo opakovaných úradných skúšok na všetkých výťahoch uvedených v Prílohe č. 1, 2 a 3 súťažných podkladov, okrem tých, ktoré boli pred začatím alebo v priebehu poskytovania predmetnej služby vyradené z akéhokoľvek dôvodu z prevádzky, a to v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a jej prílohami.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1281464
1. Základné údaje
 • Organizácia: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši (ID: 2095)
 • Zákazka: Servis a revízia výťahov (ID: 500046)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
 • IČO: 37910337
 • DIČ: 2021872083
 • Adresa
 • Ulica: Demänovská cesta
 • Číslo: 1
 • Mesto: Liptovský Mikuláš
 • PSČ: 03101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: obstaravanie@aos.sk
 • Telefónne číslo: +421960423016
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Vzdelávanie
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9012
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: AOS-81/15-39/2024
 • Názov: Servis a revízia výťahov
 • Opis: Predmetom zákazky je v období 4/2024 až 3/2025 vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok, predpísaných prác dozorcu výťahov, činností preventívnej údržby a plánovaných alebo opakovaných úradných skúšok na všetkých výťahoch uvedených v Prílohe č. 1, 2 a 3 súťažných podkladov, okrem tých, ktoré boli pred začatím alebo v priebehu poskytovania predmetnej služby vyradené z akéhokoľvek dôvodu z prevádzky, a to v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a jej prílohami.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 9 533
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Opravy a údržba výťahov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Demänová 393
 • Mesto: Liptovský Mikuláš
 • PSČ: 03101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Servis a revízia výťahov
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: AOS-81/15-39/2024
 • Názov : Servis a revízia výťahov
 • Opis: Predmetom zákazky je v období 4/2024 až 3/2025 vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok, predpísaných prác dozorcu výťahov, činností preventívnej údržby a plánovaných alebo opakovaných úradných skúšok na všetkých výťahoch uvedených v Prílohe č. 1, 2 a 3 súťažných podkladov, okrem tých, ktoré boli pred začatím alebo v priebehu poskytovania predmetnej služby vyradené z akéhokoľvek dôvodu z prevádzky, a to v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a jej prílohami.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Opravy a údržba výťahov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Demänová 393
 • Mesto: Liptovský Mikuláš
 • PSČ: 03101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom s DPH ako súčet rozpočtovej ceny podľa Špecifikácie pre vypracovanie cenovej ponuky vrátane dopravy.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH celkom.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 19.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 19.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:10
 • Miesto otvárania ponúk: Liptovský Mikuláš
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://am.isepvo.sk/realms/upv_epvo/protocol/openid-connect/auth?response_type=code&client_id=devo-gateway&scope=openid&state=zaFY_uRqgSFGWCOKKROJ5AiKSNVuHLhtUpPeBiXv-YA%3D&redirect_uri=https://evo.isepvo.sk/login/oauth2/code/keycloak&nonce=dnmX2gThfv00yPHHNL5xR-lNABOZcz4a2D0iQmpheoQ
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500046
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)