Zabezpečenie stravovania - dodanie celodennej hotovej stravy do prevádzky Spišská Nová Ves

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie stravovania - dodanie celodennej hotovej stravy do prevádzky Spišská Nová Ves
Kód zákazky: 13/2024
Kód oznámenia: 7892 - WYS
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Služby
Hlavný CPV: 55520000-1
Predpokladaná hodnota: 103 342,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Centrum účelových zariadení
Adresa: Rekreačná
92101 Piešťany
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Rekreačná Piešťany 92101 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb spojených s výrobou a dodávkou celodennej hotovej stravy a občerstvenia pre účastníkov vzdelávacích aktivít, porád a školení (služobné cesty zamestnancov MV SR) a pre rekreantov v Školiacom zariadení vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves. Úspešný uchádzač vo vlastnej kuchyni v zmysle platných receptúr, resp. schválených vlastných receptúr a platných smerníc o výžive vyrobí a dodá hotovú teplú stravu v rozsahu: raňajky, obed, večeru, pričom musí rozlišovať stravovanie na služobných cestách zamestnancov MV SR a stravovanie rekreantov. Súčasťou je zabezpečenie občerstvenia (sladká / slaná chuťovka) pre účastníkov vzdelávacích aktivít, porád a školení počas servírovania coffee breaku. V špecifikácii - Stravovanie pre účastníkov vzdelávacích aktivít – služobné cesty zamestnancov MV SR: - pod pojmom raňajky sa rozumie: kontinentálne raňajky - servírované jedlo: 100-150g ( variácie: šunka, saláma, plátkový syr, varené vajíčko, ohrievané párky, varená, resp. pečená klobása, nátierka...), chlieb, pečivo, maslo, džem, zelenina, káva, čaj. Pod pojmom obed sa rozumie: jeden druh plnohodnotného teplého jedla, ktoré sa bude skladať: polievka 0,33 l a jeden druh hlavného jedla (130g mäso v surovom stave – žiadaná je variabilita rôznych druhov mäsa, 200g príloha), 0,2 l nápoj. Variant pre účastníkov s alergiou na laktózu a lepok, prípadne bezmäsité jedlo (300g). Pod pojmom večera sa rozumie: jeden druh hotového teplého jedla (130g mäso v surovom stave – žiadaná je variabilita rôznych druhov mäsa, 200g príloha), 0,2 l nápoj. Variant pre účastníkov s alergiou na laktózu a lepok, prípadne bezmäsité jedlo (300g). Predpokladaný počet raňajky 2100 ks, obed 2500 ks, večera 2100 ks. Stravovanie pre rekreantov: - pod pojmom raňajky sa rozumie: servírované jedlo: 100 – 150g (variácie: šunka, saláma, plátkový syr, varené vajíčko, ohrievané párky, varená resp. pečená klobása, nátierka...) + maslo (20g), džem, syr, med, chlieb, pečivo, cereálie, mlieko, jogurt, ovocie, zelenina, káva, čaj. Pod pojmom obed sa rozumie: minimálne 1 druh varenej teplej polievky (0,33 l), hlavné jedlo (130g mäso v surovom stave – žiadaná je variabilita rôznych druhov mäsa, 200g príloha) – výber minimálne z troch druhov hotových varených teplých jedál, pričom jedno jedlo musí byť bezmäsité (300g) a suchá strava (balíček), dezert, resp. ovocie, 0,2 l nápoj. Variant pre účastníkov s alergiou na laktózu a lepok. Pod pojmom večera sa rozumie: výber minimálne z dvoch druhov hotových varených teplých jedál (130g mäso v surovom stave – žiadaná je variabilita rôznych druhov mäsa, 200g príloha), pričom jedno jedlo musí byť bezmäsité (300g), ovocie, resp. keks, 0,2 l nápoj. Variant pre účastníkov s alergiou na laktózu a lepok. V deň príchodu a prvý deň pobytu je zabezpečený jeden druh hotového vareného jedla. Okrem porcií pre dospelé osoby, sa podávajú aj detské porcie (100g mäso, 150g príloha). Pod pojmom opekačka sa rozumie dodanie surovín: 1 ks klobása / špekačka vhodná na grilovanie a opekanie, horčica, chlieb, obloha. Predpokladaný počet raňajky 5000 ks, obed 6000 ks, večera 5000 ks, raňajky deti 600 ks, obed deti 600 ks, večera deti 600 ks, opekačka 600 ks. Občerstvenie: - pod pojmom občerstvenie sa rozumie zabezpečenie chuťovky sladkej alebo slanej počas servírovania coffee breaku, napr. 100g kysnutý koláč, štrúdľa, muffin, brioška, pagáče, obložený chlebík. Predpokladaný počet občerstvenie 1000 ks. Úplná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch (prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky, č. 2 Cenová ponuka, č. 3 záväzné zmluvné podmienky). Zmluva bude uzavretá na 24 mesiacov.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1280863
1. Základné údaje
 • Organizácia: Centrum účelových zariadení (ID: 98290)
 • Zákazka: Zabezpečenie stravovania - dodanie celodennej hotovej stravy do prevádzky Spišská Nová Ves (ID: 499649)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-2
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Centrum účelových zariadení
 • IČO: 42137004
 • DIČ: 2022739697
 • Adresa
 • Ulica: Rekreačná
 • Číslo: 13
 • Mesto: Piešťany
 • PSČ: 92101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: peter.kontur@cuz.sk
 • Telefónne číslo: 0908048626
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Centrum účelových zariadení)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Rekreácia, kultúra a náboženstvo
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/14849
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 13/2024
 • Názov: Zabezpečenie stravovania - dodanie celodennej hotovej stravy do prevádzky Spišská Nová Ves
 • Opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb spojených s výrobou a dodávkou celodennej hotovej stravy a občerstvenia pre účastníkov vzdelávacích aktivít, porád a školení (služobné cesty zamestnancov MV SR) a pre rekreantov v Školiacom zariadení vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves. Úspešný uchádzač vo vlastnej kuchyni v zmysle platných receptúr, resp. schválených vlastných receptúr a platných smerníc o výžive vyrobí a dodá hotovú teplú stravu v rozsahu: raňajky, obed, večeru, pričom musí rozlišovať stravovanie na služobných cestách zamestnancov MV SR a stravovanie rekreantov. Súčasťou je zabezpečenie občerstvenia (sladká / slaná chuťovka) pre účastníkov vzdelávacích aktivít, porád a školení počas servírovania coffee breaku. V špecifikácii - Stravovanie pre účastníkov vzdelávacích aktivít – služobné cesty zamestnancov MV SR: - pod pojmom raňajky sa rozumie: kontinentálne raňajky - servírované jedlo: 100-150g ( variácie: šunka, saláma, plátkový syr, varené vajíčko, ohrievané párky, varená, resp. pečená klobása, nátierka...), chlieb, pečivo, maslo, džem, zelenina, káva, čaj. Pod pojmom obed sa rozumie: jeden druh plnohodnotného teplého jedla, ktoré sa bude skladať: polievka 0,33 l a jeden druh hlavného jedla (130g mäso v surovom stave – žiadaná je variabilita rôznych druhov mäsa, 200g príloha), 0,2 l nápoj. Variant pre účastníkov s alergiou na laktózu a lepok, prípadne bezmäsité jedlo (300g). Pod pojmom večera sa rozumie: jeden druh hotového teplého jedla (130g mäso v surovom stave – žiadaná je variabilita rôznych druhov mäsa, 200g príloha), 0,2 l nápoj. Variant pre účastníkov s alergiou na laktózu a lepok, prípadne bezmäsité jedlo (300g). Predpokladaný počet raňajky 2100 ks, obed 2500 ks, večera 2100 ks. Stravovanie pre rekreantov: - pod pojmom raňajky sa rozumie: servírované jedlo: 100 – 150g (variácie: šunka, saláma, plátkový syr, varené vajíčko, ohrievané párky, varená resp. pečená klobása, nátierka...) + maslo (20g), džem, syr, med, chlieb, pečivo, cereálie, mlieko, jogurt, ovocie, zelenina, káva, čaj. Pod pojmom obed sa rozumie: minimálne 1 druh varenej teplej polievky (0,33 l), hlavné jedlo (130g mäso v surovom stave – žiadaná je variabilita rôznych druhov mäsa, 200g príloha) – výber minimálne z troch druhov hotových varených teplých jedál, pričom jedno jedlo musí byť bezmäsité (300g) a suchá strava (balíček), dezert, resp. ovocie, 0,2 l nápoj. Variant pre účastníkov s alergiou na laktózu a lepok. Pod pojmom večera sa rozumie: výber minimálne z dvoch druhov hotových varených teplých jedál (130g mäso v surovom stave – žiadaná je variabilita rôznych druhov mäsa, 200g príloha), pričom jedno jedlo musí byť bezmäsité (300g), ovocie, resp. keks, 0,2 l nápoj. Variant pre účastníkov s alergiou na laktózu a lepok. V deň príchodu a prvý deň pobytu je zabezpečený jeden druh hotového vareného jedla. Okrem porcií pre dospelé osoby, sa podávajú aj detské porcie (100g mäso, 150g príloha). Pod pojmom opekačka sa rozumie dodanie surovín: 1 ks klobása / špekačka vhodná na grilovanie a opekanie, horčica, chlieb, obloha. Predpokladaný počet raňajky 5000 ks, obed 6000 ks, večera 5000 ks, raňajky deti 600 ks, obed deti 600 ks, večera deti 600 ks, opekačka 600 ks. Občerstvenie: - pod pojmom občerstvenie sa rozumie zabezpečenie chuťovky sladkej alebo slanej počas servírovania coffee breaku, napr. 100g kysnutý koláč, štrúdľa, muffin, brioška, pagáče, obložený chlebík. Predpokladaný počet občerstvenie 1000 ks. Úplná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch (prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky, č. 2 Cenová ponuka, č. 3 záväzné zmluvné podmienky). Zmluva bude uzavretá na 24 mesiacov.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 103 342.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby hromadného stravovania
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Predná Huta 13
 • Mesto: Novoveská Huta
 • PSČ: 053 31
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Úspešný uchádzač musí spĺňať zákonné podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov (ZVO), t.j. musí byť oprávnený poskytovať požadované služby a nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (v ponuke netreba dokladovať, uvedené skutočnosti overí verejný obstarávateľ).
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zabezpečenie stravovania - dodanie celodennej hotovej stravy do prevádzky Spišská Nová Ves
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 13/2024
 • Názov : Zabezpečenie stravovania - dodanie celodennej hotovej stravy do prevádzky Spišská Nová Ves
 • Opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb spojených s výrobou a dodávkou celodennej hotovej stravy a občerstvenia pre účastníkov vzdelávacích aktivít, porád a školení (služobné cesty zamestnancov MV SR) a pre rekreantov v Školiacom zariadení vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves. Úspešný uchádzač vo vlastnej kuchyni v zmysle platných receptúr, resp. schválených vlastných receptúr a platných smerníc o výžive vyrobí a dodá hotovú teplú stravu v rozsahu: raňajky, obed, večeru, pričom musí rozlišovať stravovanie na služobných cestách zamestnancov MV SR a stravovanie rekreantov. Súčasťou je zabezpečenie občerstvenia (sladká / slaná chuťovka) pre účastníkov vzdelávacích aktivít, porád a školení počas servírovania coffee breaku. V špecifikácii - Stravovanie pre účastníkov vzdelávacích aktivít – služobné cesty zamestnancov MV SR: - pod pojmom raňajky sa rozumie: kontinentálne raňajky - servírované jedlo: 100-150g ( variácie: šunka, saláma, plátkový syr, varené vajíčko, ohrievané párky, varená, resp. pečená klobása, nátierka...), chlieb, pečivo, maslo, džem, zelenina, káva, čaj. Pod pojmom obed sa rozumie: jeden druh plnohodnotného teplého jedla, ktoré sa bude skladať: polievka 0,33 l a jeden druh hlavného jedla (130g mäso v surovom stave – žiadaná je variabilita rôznych druhov mäsa, 200g príloha), 0,2 l nápoj. Variant pre účastníkov s alergiou na laktózu a lepok, prípadne bezmäsité jedlo (300g). Pod pojmom večera sa rozumie: jeden druh hotového teplého jedla (130g mäso v surovom stave – žiadaná je variabilita rôznych druhov mäsa, 200g príloha), 0,2 l nápoj. Variant pre účastníkov s alergiou na laktózu a lepok, prípadne bezmäsité jedlo (300g). Predpokladaný počet raňajky 2100 ks, obed 2500 ks, večera 2100 ks. Stravovanie pre rekreantov: - pod pojmom raňajky sa rozumie: servírované jedlo: 100 – 150g (variácie: šunka, saláma, plátkový syr, varené vajíčko, ohrievané párky, varená resp. pečená klobása, nátierka...) + maslo (20g), džem, syr, med, chlieb, pečivo, cereálie, mlieko, jogurt, ovocie, zelenina, káva, čaj. Pod pojmom obed sa rozumie: minimálne 1 druh varenej teplej polievky (0,33 l), hlavné jedlo (130g mäso v surovom stave – žiadaná je variabilita rôznych druhov mäsa, 200g príloha) – výber minimálne z troch druhov hotových varených teplých jedál, pričom jedno jedlo musí byť bezmäsité (300g) a suchá strava (balíček), dezert, resp. ovocie, 0,2 l nápoj. Variant pre účastníkov s alergiou na laktózu a lepok. Pod pojmom večera sa rozumie: výber minimálne z dvoch druhov hotových varených teplých jedál (130g mäso v surovom stave – žiadaná je variabilita rôznych druhov mäsa, 200g príloha), pričom jedno jedlo musí byť bezmäsité (300g), ovocie, resp. keks, 0,2 l nápoj. Variant pre účastníkov s alergiou na laktózu a lepok. V deň príchodu a prvý deň pobytu je zabezpečený jeden druh hotového vareného jedla. Okrem porcií pre dospelé osoby, sa podávajú aj detské porcie (100g mäso, 150g príloha). Pod pojmom opekačka sa rozumie dodanie surovín: 1 ks klobása / špekačka vhodná na grilovanie a opekanie, horčica, chlieb, obloha. Predpokladaný počet raňajky 5000 ks, obed 6000 ks, večera 5000 ks, raňajky deti 600 ks, obed deti 600 ks, večera deti 600 ks, opekačka 600 ks. Občerstvenie: - pod pojmom občerstvenie sa rozumie zabezpečenie chuťovky sladkej alebo slanej počas servírovania coffee breaku, napr. 100g kysnutý koláč, štrúdľa, muffin, brioška, pagáče, obložený chlebík. Predpokladaný počet občerstvenie 1000 ks. Úplná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch (prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky, č. 2 Cenová ponuka, č. 3 záväzné zmluvné podmienky). Zmluva bude uzavretá na 24 mesiacov.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 103 342.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby hromadného stravovania
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Predná Huta 13
 • Mesto: Novoveská Huta
 • PSČ: 053 31
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 24
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. a)
 • Opis podmienky účasti: Požaduje sa preukázanie podmienky technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) - - predložením zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona. Minimálna požadovaná úroveň: Požaduje sa predložiť zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v celkovej kumulatívnej hodnote min. 80 000,00 EUR bez DPH. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, a to v súlade s § 34 ods. 3 ZVO. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti aj jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 15.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 15.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:10
 • Opis otvárania ponúk: https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=499649&orgId=14849
 • Miesto otvárania ponúk: https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=499649&orgId=14849
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=499649&orgId=14849
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/499649
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=499649&orgId=14849
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)