Stavebné úpravy - sklady horľavých kvapalín

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stavebné úpravy - sklady horľavých kvapalín
Kód zákazky: 497023
Kód oznámenia: 4636 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45213221-8
Predpokladaná hodnota: 19 307,97 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 13.2.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Martina Rázusa
01001 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Martina Rázusa Žilina 01001 Slovensko

Popis

Cieľom stavby je riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby administratívno-prevádzkovej budovy Správy ciest ŽSK závod Kysuce v Čadci. V rámci ideového projektu protipožiarnej bezpečnosti (PBS) sa riešili iba dve miestnosti, ktoré budú následne slúžiť ako príručný sklad horľavých kvapalín (m. č. 1.12) a ako sklad prázdnych obalov horľavých kvapalín (m. č. 1.14). Ideový návrh PBS bol následne rozpracovaný na realizačný projekt SO 01 - Stavebné úpravy a realizačný projekt SO 02 Elektoinštalácie. TECHNICKÉ RIEŠENIE: SO 01 Stavebné úpravy SKLAD HORĽAVÝCH KVAPALÍN 1.12 – v tomto sklade budú vybúrané existujúce drevené interiérové okná a dvoje interiérové dvere. V obvodovej stene budú vybúrané 2 kovové okná v priestoroch susediacich so skladom. Otvory po vybúraných oknách budú domurované. Namiesto vybúraných dverí sa osadia nové kovové protipožiarne dvere. V obvodovej stene bude vybúraný otvor 100x400mm pre prívod vzduchu nad podlahou a 3 otvory pre odvod vzduchu pod stropom priemeru 500 mm. Pod stropom bude zrealizovaný nový protipožiarny podhľad s doskami KNAUF Fireboard a s minerálnou vlnou s požiarnou odolnosťou EI 120, systémové riešenie KNAUF -D112a.sk. SKLAD HORĽAVÝCH KVAPALÍN -PRÁZDNE OBALY 1.14 - V tomto sklade budú vybúrané existujúce drevené interiérové okno a interiérové dvere. V obvodovej stene v sklade budú vybúrané 2 kovové okná aj murovaný pilierik medzi nimi. Existujúci ľahký drevený strop nad skladom bude odstránený. Obvodové priečky skladu sa domurujú až po železobetónový strop. V obvodovej stene sa domuruje otvor pre jedno nové okno. V obvodovej stene bude vybúraný otvor 350x350mm pre prívod vzduchu nad podlahou a otvor 350x350mm pre odvod vzduchu pod stropom ( resp. v hornej časti pôvodného okenného otvoru). Pod stropom bude zrealizovaný nový protipožiarny podhľad s doskami KNAUF Fireboard a s minerálnou vlnou s požiarnou odolnosťou EI 120, systémové riešenie KNAUF -D112a.sk. SO 02 Elektroinštalácia Predmetom riešenia je nová vnútorná elektroinštalácia v miestnostiach - príručný sklad HK 1.12, sklad HK 1.14 – prázdne obaly (HK = horľavých kvapalín). V skladoch je riešené nové osvetlenie miestností a nové zásuvkové obvody 230V. V miestnostiach skladov budú namontované len LED svietidlá, spínače osvetlenia, zásuvky 230V a rozvodné krabice budú namontované mimo priestoru skladov. Pre napojenie obvodov novej elektrickej inštalácie v skladoch je navrhnutý nový podružný istiaci rozvádzač R-SHK, ktorý bude namontovaný na stene v priestore chodby. Prívod do rozvádzača R-SHK bude privedený z existujúceho hlavného rozvádzača RMS-3, ktorý je osadený v stene v priestore chodby. Rozvádzač RMS-3 bude upravený podľa výkresu č. E – 3. – do rozvádzača bude doplnený nový istič LTN-B25-3 na istenie prívodu do rozvádzača R-SHK. Všetky rozvody elektrickej inštalácie budú vedené káblami N2XH, t. z. káblami so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa podľa STN EN 60332-3-… (STN EN 50266-2-…), bezhalogénovými, s nízkou hustotou dymu pri horení podľa STN EN 61034-2 a nízkou korozivitou a vodivosťou splodín podľa STN EN 50267-2-3, káblami s možnosťou použitia aj v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru. Káble nových elektrických obvodov budú vedené na povrchu stien – po existujúcich káblových roštoch a lištách a v nových elektroinštalačných lištách. Svetelné obvody budú istené a chránené kombinovanými prúdovými chráničmi In = 10A/B, zásuvkové obvody 230V budú istené a chránené kombinovanými prúdovými chráničmi In = 16A/B s rozdielovým prúdom 30mA. (Podrobnejší opis predmetu zákazky- viď. projektová dokumentácia SO 01 a SO 02) a v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1275691
1. Základné údaje
 • Organizácia: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja (ID: 79540)
 • Zákazka: Stavebné úpravy - sklady horľavých kvapalín (ID: 497023)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
 • IČO: 42054575
 • DIČ: 2022299059
 • Adresa
 • Ulica: Martina Rázusa
 • Číslo: 104
 • Mesto: Žilina
 • PSČ: 01001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: obstaravaniegr.sczsk@vuczilina.sk
 • Telefónne číslo: +421415077237
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/10007
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 497023
 • Názov: Stavebné úpravy - sklady horľavých kvapalín
 • Opis: Cieľom stavby je riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby administratívno-prevádzkovej budovy Správy ciest ŽSK závod Kysuce v Čadci. V rámci ideového projektu protipožiarnej bezpečnosti (PBS) sa riešili iba dve miestnosti, ktoré budú následne slúžiť ako príručný sklad horľavých kvapalín (m. č. 1.12) a ako sklad prázdnych obalov horľavých kvapalín (m. č. 1.14). Ideový návrh PBS bol následne rozpracovaný na realizačný projekt SO 01 - Stavebné úpravy a realizačný projekt SO 02 Elektoinštalácie. TECHNICKÉ RIEŠENIE: SO 01 Stavebné úpravy SKLAD HORĽAVÝCH KVAPALÍN 1.12 – v tomto sklade budú vybúrané existujúce drevené interiérové okná a dvoje interiérové dvere. V obvodovej stene budú vybúrané 2 kovové okná v priestoroch susediacich so skladom. Otvory po vybúraných oknách budú domurované. Namiesto vybúraných dverí sa osadia nové kovové protipožiarne dvere. V obvodovej stene bude vybúraný otvor 100x400mm pre prívod vzduchu nad podlahou a 3 otvory pre odvod vzduchu pod stropom priemeru 500 mm. Pod stropom bude zrealizovaný nový protipožiarny podhľad s doskami KNAUF Fireboard a s minerálnou vlnou s požiarnou odolnosťou EI 120, systémové riešenie KNAUF -D112a.sk. SKLAD HORĽAVÝCH KVAPALÍN -PRÁZDNE OBALY 1.14 - V tomto sklade budú vybúrané existujúce drevené interiérové okno a interiérové dvere. V obvodovej stene v sklade budú vybúrané 2 kovové okná aj murovaný pilierik medzi nimi. Existujúci ľahký drevený strop nad skladom bude odstránený. Obvodové priečky skladu sa domurujú až po železobetónový strop. V obvodovej stene sa domuruje otvor pre jedno nové okno. V obvodovej stene bude vybúraný otvor 350x350mm pre prívod vzduchu nad podlahou a otvor 350x350mm pre odvod vzduchu pod stropom ( resp. v hornej časti pôvodného okenného otvoru). Pod stropom bude zrealizovaný nový protipožiarny podhľad s doskami KNAUF Fireboard a s minerálnou vlnou s požiarnou odolnosťou EI 120, systémové riešenie KNAUF -D112a.sk. SO 02 Elektroinštalácia Predmetom riešenia je nová vnútorná elektroinštalácia v miestnostiach - príručný sklad HK 1.12, sklad HK 1.14 – prázdne obaly (HK = horľavých kvapalín). V skladoch je riešené nové osvetlenie miestností a nové zásuvkové obvody 230V. V miestnostiach skladov budú namontované len LED svietidlá, spínače osvetlenia, zásuvky 230V a rozvodné krabice budú namontované mimo priestoru skladov. Pre napojenie obvodov novej elektrickej inštalácie v skladoch je navrhnutý nový podružný istiaci rozvádzač R-SHK, ktorý bude namontovaný na stene v priestore chodby. Prívod do rozvádzača R-SHK bude privedený z existujúceho hlavného rozvádzača RMS-3, ktorý je osadený v stene v priestore chodby. Rozvádzač RMS-3 bude upravený podľa výkresu č. E – 3. – do rozvádzača bude doplnený nový istič LTN-B25-3 na istenie prívodu do rozvádzača R-SHK. Všetky rozvody elektrickej inštalácie budú vedené káblami N2XH, t. z. káblami so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa podľa STN EN 60332-3-… (STN EN 50266-2-…), bezhalogénovými, s nízkou hustotou dymu pri horení podľa STN EN 61034-2 a nízkou korozivitou a vodivosťou splodín podľa STN EN 50267-2-3, káblami s možnosťou použitia aj v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru. Káble nových elektrických obvodov budú vedené na povrchu stien – po existujúcich káblových roštoch a lištách a v nových elektroinštalačných lištách. Svetelné obvody budú istené a chránené kombinovanými prúdovými chráničmi In = 10A/B, zásuvkové obvody 230V budú istené a chránené kombinovanými prúdovými chráničmi In = 16A/B s rozdielovým prúdom 30mA. (Podrobnejší opis predmetu zákazky- viď. projektová dokumentácia SO 01 a SO 02) a v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 19 307.97
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na skladoch tovaru
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: A. Hlinku 2621
 • Mesto: Čadca
 • PSČ: 02201
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Správa ciest ŽSK - Závod Kysuce
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Stavebné úpravy - sklady horľavých kvapalín
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 497023
 • Názov : Stavebné úpravy - sklady horľavých kvapalín
 • Opis: Cieľom stavby je riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby administratívno-prevádzkovej budovy Správy ciest ŽSK závod Kysuce v Čadci. V rámci ideového projektu protipožiarnej bezpečnosti (PBS) sa riešili iba dve miestnosti, ktoré budú následne slúžiť ako príručný sklad horľavých kvapalín (m. č. 1.12) a ako sklad prázdnych obalov horľavých kvapalín (m. č. 1.14). Ideový návrh PBS bol následne rozpracovaný na realizačný projekt SO 01 - Stavebné úpravy a realizačný projekt SO 02 Elektoinštalácie. Opis predmetu zákazky je bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na skladoch tovaru
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO a podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO
 • Opis podmienky účasti: Minimálna požadovaná úroveň štandardov, ktorou uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti: Uchádzač predloží zoznam zrealizovaných zákaziek rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky, za posledných (5) päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (vyhlásením sa rozumie zaslanie výzvy resp. zverejnenie výzvy v zmysle Jednotnej príručky pre VO). Zoznam musí obsahovať mininimálne jednu alebo viac zákaziek v kumulatívnej hodnote minimálne 19 000,00€, z ktorej bude vyplývať, že uchádzač v rámci nej realizoval zákazky rovnakého alebo podobného charakteru (podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov). • Uchádzač predloží doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť pri montáži, odbornej prehliadke a skúške vyhradeného technického zariadenia elektrického: Oprávnenie montážneho a servisného technika o odbornej elektrotechnickej spôsobilosti v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. minimálne §23. • Uchádzač preukáže, že disponuje aspoň 1 (jedným) stavbyvedúcim v odbore pozemných/inžinierskych stavieb. Za stavbyvedúceho sa považuje osoba disponujúca platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo ekvivalentným osvedčením vydaným príslušnými orgánmi jednotlivých štátov pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním na pozemné stavby/inžinierske stavby. Podmienky účastí technickej a odbornej spôsobilosti sú bližšie uvedené v súťažných podkladoch v časti A.2 Podmienky účastí uchádzačov
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 27.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 27.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk v systéme IS EPVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=497023&Zona=O
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/497023
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)