Nákup a dodávka pevných palív

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup a dodávka pevných palív
Kód zákazky: CV-161/2024
Kód oznámenia: 4601 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09111100-1
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 13.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Centrum výcviku Lešť
Adresa: Lešť
96263 Lešť (vojenský obvod)
NUTS: SI -
Miesto dodania: Lešť (vojenský obvod) 96263 Slovensko

Popis

Predmetom zákazky je nákup a dodávka nasledujúcich pevných palív. Konkrétne: Uhlie hnedé – orech 2 – 30ton. Drevná štiepka v prírodnom stave - 470 ton. Dovoz uhlia verejný obstarávateľ požaduje vykonať nákladným autom s hmotnosťou nákladu do 8 t, z dôvodu prístupu na požadované miesto s možnosťou vysypania uhlia v uhoľni. Požadovaná kvalita hnedého uhlia a drevnej štiepky sú uvedené v tabuľke č. 1 a č. 2, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácií predmetu zákazky v prílohe č. 1

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Centrum výcviku Lešť

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1275578
1. Základné údaje
 • Organizácia: Centrum výcviku Lešť (ID: 38179)
 • Zákazka: Nákup a dodávka pevných palív (ID: 497561)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Centrum výcviku Lešť
 • IČO: 00804932
 • DIČ: 2021773644
 • Adresa
 • Mesto: Lešť (vojenský obvod)
 • PSČ: 96263
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: milan.slavicek2@mil.sk
 • Telefónne číslo: 0960455868
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Centrum výcviku Lešť)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9396
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: CV-161/2024
 • Názov: Nákup a dodávka pevných palív
 • Opis: Predmetom zákazky je nákup a dodávka nasledujúcich pevných palív. Konkrétne: Uhlie hnedé – orech 2 – 30ton. Drevná štiepka v prírodnom stave - 470 ton. Dovoz uhlia verejný obstarávateľ požaduje vykonať nákladným autom s hmotnosťou nákladu do 8 t, z dôvodu prístupu na požadované miesto s možnosťou vysypania uhlia v uhoľni. Požadovaná kvalita hnedého uhlia a drevnej štiepky sú uvedené v tabuľke č. 1 a č. 2, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácií predmetu zákazky v prílohe č. 1
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Uhlie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Nákup a dodávka pevných palív
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: CV-161/2024
 • Názov : Nákup a dodávka pevných palív
 • Opis: Predmetom zákazky je nákup a dodávka nasledujúcich pevných palív. Konkrétne: Uhlie hnedé – orech 2 – 30ton. Drevná štiepka v prírodnom stave - 470 ton. Dovoz uhlia verejný obstarávateľ požaduje vykonať nákladným autom s hmotnosťou nákladu do 8 t, z dôvodu prístupu na požadované miesto s možnosťou vysypania uhlia v uhoľni. Požadovaná kvalita hnedého uhlia a drevnej štiepky sú uvedené v tabuľke č. 1 a č. 2, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácií predmetu zákazky v prílohe č. 1
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Uhlie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 22.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 22.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:03
 • Miesto otvárania ponúk: CV Lešť - UB100
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaISZU.aspx?ZakazkaId=497561&Zona=O
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/497561
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)