KANCELÁRSKE POTREBY

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: KANCELÁRSKE POTREBY
Kód zákazky: 2/2024
Kód oznámenia: 4418 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30192000-1
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Križkova
81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Križkova Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 Slovensko

Popis

Predmetom zákazky je dodávanie bežne dostupných kancelárskych potrieb, podľa dostupnosti jednotlivých tovarov (ďalej len „KANCELÁRSKE POTREBY“) na obdobie 12 mesiacov. Podrobná špecifikácia objednaného tovaru a termín dodania budú obsahom konkrétnej objednávky podľa aktuálnych požiadaviek verejného obstarávateľa. Podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy a v samotnom návrhu zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Úrad pre reguláciu hazardných hier

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1275178
1. Základné údaje
 • Organizácia: Úrad pre reguláciu hazardných hier (ID: 33487)
 • Zákazka: KANCELÁRSKE POTREBY (ID: 497493)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre reguláciu hazardných hier
 • IČO: 52265021
 • DIČ: 2120962470
 • Adresa
 • Ulica: Križkova
 • Číslo: 9
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81104
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Úrad pre reguláciu hazardných hier)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/20043
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 2/2024
 • Názov: KANCELÁRSKE POTREBY
 • Opis: Predmetom zákazky je dodávanie bežne dostupných kancelárskych potrieb, podľa dostupnosti jednotlivých tovarov (ďalej len „KANCELÁRSKE POTREBY“) na obdobie 12 mesiacov. Podrobná špecifikácia objednaného tovaru a termín dodania budú obsahom konkrétnej objednávky podľa aktuálnych požiadaviek verejného obstarávateľa. Podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy a v samotnom návrhu zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Kancelárske potreby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: KANCELÁRSKE POTREBY
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : KANCELÁRSKE POTREBY
 • Opis: Predmetom zákazky je dodávanie bežne dostupných kancelárskych potrieb, podľa dostupnosti jednotlivých tovarov (ďalej len „KANCELÁRSKE POTREBY“) na obdobie 12 mesiacov. Podrobná špecifikácia objednaného tovaru a termín dodania budú obsahom konkrétnej objednávky podľa aktuálnych požiadaviek verejného obstarávateľa. Podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy a v samotnom návrhu zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Kancelárske potreby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 19.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 19.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:30
 • Miesto otvárania ponúk: www.isepvo.sk
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/20043
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/20043
 • Označenie dokumentu/zákazky: Výzva na predkladanie ponúk
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: www.isepvo.sk
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)