Zariadenie kuchyne – MŠ Ústredie č. 632, Skalité

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zariadenie kuchyne – MŠ Ústredie č. 632, Skalité
Kód zákazky: ZsNH/Skalite/022024
Kód oznámenia: 4482 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39310000-8
Predpokladaná hodnota: 95 907,25 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Skalité
Adresa: Skalité
02314 Skalité
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Skalité Skalité 02314 Slovensko

Popis

Predmetom zákazky je nákup gastrotechniky - vybavenia kuchyne pre Materskú škôlku v Skalitom č. 632., v rozsahu spracovaného zoznamu, ktorý je prílohou výzvy „B“ vrátane prílohy „B1“ - zoznam obstarávanej a pôvodnej gastrotechniky a vybavenia – pôvodná gastrotechnika a vybavenie sú označené zelenou farbou. Súčasťou výzvy je aj príloha „E“ - PD umiestnenia gastrotechniky. Kuchyňa je navrhnutá na výrobnú kapacitu do 300 jedál / denne, preto obstarávaná gastrotechnika musí spĺňať kritérium účelu, ktorým je príprava 300 jedál a samozrejme aj požiadavky v zmysle normatívov o hygienických požiadavkách na zriaďovanie a prevádzku zariadení spoločného stravovania, podľa Vyhlášky 533/2007 aktualizácia č. 82/2023 Z. z. /300 jedál – denne/. Súčasťou záväzku predmetu zákazky sú aj náklady na doručenie spotrebičov do miesta sídla budovy MŠ, montáž a zaškolenie obsluhy a poskytnutie/zabezpečenie služieb ako: dodania písomnej dokumentácie patriacej k predmetu zákazky, jedná sa o: odovzdávajúci a preberací protokol, návody na obsluhu a údržbu, záručné listy, v deň dodania alebo v termíne určenom verejným obstarávateľom a samozrejme náklady súvisiace s výkonom revízií spotrebičov spadajúcich pod túto povinnosť.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Skalité

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1273254
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Skalité (ID: 92656)
 • Zákazka: Zariadenie kuchyne – MŠ Ústredie č. 632, Skalité (ID: 496744)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Skalité
 • IČO: 00314285
 • DIČ: 2020553260
 • Adresa
 • Ulica: Skalité
 • Číslo: 598
 • Mesto: Skalité
 • PSČ: 02314
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: obec@skalite.sk
 • Telefónne číslo: +4214376106
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Skalité)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4866
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ZsNH/Skalite/022024
 • Názov: Zariadenie kuchyne – MŠ Ústredie č. 632, Skalité
 • Opis: Predmetom zákazky je nákup gastrotechniky - vybavenia kuchyne pre Materskú škôlku v Skalitom č. 632., v rozsahu spracovaného zoznamu, ktorý je prílohou výzvy „B“ vrátane prílohy „B1“ - zoznam obstarávanej a pôvodnej gastrotechniky a vybavenia – pôvodná gastrotechnika a vybavenie sú označené zelenou farbou. Súčasťou výzvy je aj príloha „E“ - PD umiestnenia gastrotechniky. Kuchyňa je navrhnutá na výrobnú kapacitu do 300 jedál / denne, preto obstarávaná gastrotechnika musí spĺňať kritérium účelu, ktorým je príprava 300 jedál a samozrejme aj požiadavky v zmysle normatívov o hygienických požiadavkách na zriaďovanie a prevádzku zariadení spoločného stravovania, podľa Vyhlášky 533/2007 aktualizácia č. 82/2023 Z. z. /300 jedál – denne/. Súčasťou záväzku predmetu zákazky sú aj náklady na doručenie spotrebičov do miesta sídla budovy MŠ, montáž a zaškolenie obsluhy a poskytnutie/zabezpečenie služieb ako: dodania písomnej dokumentácie patriacej k predmetu zákazky, jedná sa o: odovzdávajúci a preberací protokol, návody na obsluhu a údržbu, záručné listy, v deň dodania alebo v termíne určenom verejným obstarávateľom a samozrejme náklady súvisiace s výkonom revízií spotrebičov spadajúcich pod túto povinnosť.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 95 907.25
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Zariadenia hromadného stravovania
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zariadenie kuchyne – MŠ Ústredie č. 632, Skalité
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ZsNH/Skalite/022024
 • Názov : Zariadenie kuchyne – MŠ Ústredie č. 632, Skalité
 • Opis: Predmetom zákazky je nákup gastrotechniky - vybavenia kuchyne pre Materskú škôlku v Skalitom č. 632., v rozsahu spracovaného zoznamu, ktorý je prílohou výzvy „B“ vrátane prílohy „B1“ - zoznam obstarávanej a pôvodnej gastrotechniky a vybavenia – pôvodná gastrotechnika a vybavenie sú označené zelenou farbou. Súčasťou výzvy je aj príloha „E“ - PD umiestnenia gastrotechniky. Kuchyňa je navrhnutá na výrobnú kapacitu do 300 jedál / denne, preto obstarávaná gastrotechnika musí spĺňať kritérium účelu, ktorým je príprava 300 jedál a samozrejme aj požiadavky v zmysle normatívov o hygienických požiadavkách na zriaďovanie a prevádzku zariadení spoločného stravovania, podľa Vyhlášky 533/2007 aktualizácia č. 82/2023 Z. z. /300 jedál – denne/. Súčasťou záväzku predmetu zákazky sú aj náklady na doručenie spotrebičov do miesta sídla budovy MŠ, montáž a zaškolenie obsluhy a poskytnutie/zabezpečenie služieb ako: dodania písomnej dokumentácie patriacej k predmetu zákazky, jedná sa o: odovzdávajúci a preberací protokol, návody na obsluhu a údržbu, záručné listy, v deň dodania alebo v termíne určenom verejným obstarávateľom a samozrejme náklady súvisiace s výkonom revízií spotrebičov spadajúcich pod túto povinnosť.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Zariadenia hromadného stravovania
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia celková cena v EUR s DPH, vyjadrená na dve desatinné miesta
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 22.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 22.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Miesto otvárania ponúk: Verejný obstarávateľ zabezpečí „on-line“ sprístupnenie ponúk uchádzačov, prostredníctvom funkcionality informačného systému použitého na verejné obstarávanie, tzn. že v okamihu otvorenia/sprístupnenia ponúk IS EPVO vygeneruje a odošle zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/496744
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/496744
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)