Rekonštrukcia toaliet ZŠ Sokolíkova

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia toaliet ZŠ Sokolíkova
Kód zákazky: 2646 - WNP
Kód oznámenia: 2646 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214210-5
Predpokladaná hodnota: 48 616,94 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 30.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Žatevná Bratislava - mestská časť Dúbravka 84402 Slovensko

Linky a dokumenty