Viacúčelový športovo-oddychový areál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Viacúčelový športovo-oddychový areál
Kód zákazky: 2667 - WYP
Kód oznámenia: 2667 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 628 474,38 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 30.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Horný Hričov Horný Hričov 01342 Slovensko k.ú. Horný Hričov, parc. č. 648/1, 648/3, 772/1, 774/1, 774/7, 772/23

Linky a dokumenty