Stavebný dozor pre pozemné stavby

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stavebný dozor pre pozemné stavby
Kód zákazky: 2761 - MSS
Kód oznámenia: 2761 - MSS
Postup: Verejná súťaž
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71250000-5
Predpokladaná hodnota: 392 447,81 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.2.2024 08:00
Vyhlásenie: 30.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Dolnozemská cesta Bratislava - mestská časť Petržalka 85235 Slovensko

Linky a dokumenty