Osobné ochranné pracovné prostriedky pre príslušníkov modulov HaZZ

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre príslušníkov modulov HaZZ
Kód zákazky: 2776 - MST
Kód oznámenia: 2776 - MST
Postup: Verejná súťaž
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 35110000-8
Predpokladaná hodnota: 392 447,81 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 30.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Pribinova Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81272 Slovensko Záchranná brigáda HaZZ v Žiline

Linky a dokumenty